Programes especials de suport als recursos humans dedicats a la recerca

Ramón y Cajal

El programa Ramón y Cajal té com a objectiu promoure la incorporació d'investigadors als organismes públics de recerca, cofinançant el cost de la contractació durant cinc anys. A més, s'atorga un ajut complementari per tal de facilitar l'inici de les tasques de recerca dels investigadors contractats. La resta del finançament prové de la Generalitat de Catalunya i del pressupost de la mateixa universitat.

La tretzena convocatòria del Ministeri d'Economia i Competitivitat es va resoldre el 2014. Es van atorgar ajuts per a la contractació de tres nous investigadors a la Universitat Pompeu Fabra. 

Juan de la Cierva

El programa Juan de la Cierva permet la incorporació de joves doctors investigadors als organismes públics de recerca, finançant el cost total de la contractació durant tres anys per tal de facilitar l'inici de les tasques de recerca de l'investigador contractat. L'any 2014 el programa Juan de la Cierva va ser substituït pel programa d'ajuts per a contractes per a la formació postdoctoral que permet la incorporació de joves doctors investigadors als organismes públics de recerca, finançant la contractació durant dos anys per facilitar l'inici de les tasques de recerca de l'investigador contractat.

Dins d'aquesta primera convocatòria, l'any 2014 es van incorporar 6 nous investigadors. 

ICREA Sènior

El programa ICREA Sènior té com a objectiu fonamental contractar investigadors per al sistema català de recerca. Durant el 2014 la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), depenent de la Generalitat de Catalunya, va convocar una nova crida per incorporar d'investigadors de gran prestigi als grups de recerca de les universitats i els centres de recerca de Catalunya.

Com a resultat de l'anàlisi de les diferents propostes presentades per la UPF, 3 nous investigadors es van incorporar a la UPF. El 2014 la UPF comptava amb 43 investigadors ICREA.

ICREA Acadèmia

Els resultats de la sisena edició es van fer públics el 2014. Dels 30 professors universitaris distingits, 6 són de la UPF. En conjunt, en les sis convocatòries publicades, la UPF acumula 28 guardonats, sobre un nombre total de 150 (19% del conjunt del sistema universitari català).