Cursos en línea oberts i massius (MOOC)

Els MOOC són cursos en línia de diversos temes, des de temàtiques especialitzades d'una professió concreta fins a d'altres més lúdics dins de les diverses disciplines. Aquests cursos són oferts per universitats tant nacionals com internacionals i estan destinats a tots els públics d'arreu del món, tinguin l'edat que tinguin i sense necessitat de ser estudiants universitaris. Des d'un punt de vista de responsabilitat social, pel seu caràcter gratuït i de fàcil accés, els MOOC promouen un retorn social de coneixement de les universitats cap a la societat.

En aquests cursos, els estudiants poden accedir als materials i a les lliçons dels professors amb unes dinàmiques diferents a les classes presencials i un nivell d'interacció similar al de les xarxes socials. Els MOOC, al mateix temps, són decididament un canal per difondre la docència i la recerca, així com una eina per connectar amb un perfil diferent d'alumnes.

En resum, els MOOC es caracteritzen per promoure processos d'ensenyament i aprenentatge interactius, col·laboratius i en línia a través de cursos que es basen en l'autoavaluació, la modularitat i la videosimulació, a la vegada que ajuden els professors i les universitats a donar a conèixer la seva docència i la seva recerca.

Aquests cursos formen part dels recursos educatius en obert (OER). Pel fet de considerar-se un moviment emergent, podem parlar d'una innovació disruptiva que està provocant canvis en el model tradicional, tot i que encara falta definir el seu model de negoci, les eines pedagògiques així com tota la infraestructura necessària per desenvolupar-los.

Actualment hi ha moltes plataformes destinades a aquest tipus de recurs, entre d'altres: MiríadaX, FutureLearn, Coursera, EDx o Udacity.

Els MOOC de la Universitat Pompeu Fabra

La Universitat Pompeu Fabra, com la resta d'universitats prestigioses a escala mundial, ha desenvolupat una estratègia basada en la qualitat i l'impacte formatiu en relació amb els MOOC. En el curs 2014-2015 s'ha consolidat un equip mutidisciplinari, coordinat pel professor José Manuel Jiménez Morales, del Departament de Comunicació, responsable de la incorporació de les noves tecnologies a la docència de la UPF. L'objectiu és optimitzar els recursos de la Universitat Pompeu Fabra per donar suport al disseny, la creació i la implementació de MOOC amb un segell de marca UPF basats en la qualitat i la innovació.

Aquest curs, en la convocatòria 2014-2015, l'AGAUR ha atorgat a la UPF finançament per a 6 nous projectes de MOOC (19% del total de l'ajut).

Tanmateix, la UPF ha posat en marxa el curs 2014-2015 7 MOOC a les plataformes MiríadaX, Coursera, UCATx i P2P, amb una mitjana de 7 setmanes de durada, 7.238 inscrits inicials i 270 participants que acaben el MOOC (entre un 5% i un 16% dels inscrits inicials). Per finalitzar, i amb la intenció de visibilitzar la feina realitzada i millorar-ne la difusió, s'ha construït un nou portal de MOOC de la UPF que veurà la llum el setembre del 2015.

4.21. Taula sobre dades dels MOOC implementats a la Universitat Pompeu Fabra

La previsió, de cara al curs 2015-2016, és ampliar l'oferta amb 9 MOOC nous. Per tant, la Universitat Pompeu Fabra comptarà amb una cartera de cursos en línia nombrosa i de qualitat, reconeguda per l'originalitat de l'oferta, pel contingut docent impartit per professors capdavanters al seu camp, així com pel material audiovisual i recursos docents amb un segell propi.

En conclusió, la Universitat Pompeu Fabra ha incorporat els MOOC en la seva oferta educativa, per demostrar una aposta clara per la docència en una línia innovadora i disruptiva.