Programació, verificació, seguiment i acreditació de les titulacions de grau

Programació i verificació de titulacions

Durant el curs 2014-2015 s'han continuat implantant els ensenyaments de grau de la UPF. Un cop consolidada l'adaptació d'aquests estudis a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), s'ha incrementat la tasca de modificació i seguiment d'aquest procés amb l'horitzó de les futures acreditacions en diferents centres.

Així doncs, s'han implantat les titulacions de grau següents:

 •     Grau en Logística i Negocis Marítims (Escola Superior de Ciències Social i de l'Empresa (Tecnocampus)
 •     Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Escola Superior Politècnica (Tecnocampus)
 •     Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació (Escola Superior Politècnica - Tecnocampus)
 •     Grau en Enginyeria Mecànica (Escola Superior Politècnica - Tecnocampus)
 •     Grau en Mitjans Audiovisuals (Escola Superior Politècnica - Tecnocampus)


Durant el curs 2014-2015 també s'ha iniciat el procés d'elaboració de la memòria de verificació de nous títols de grau:

 •     Grau en Disseny i Producció de Videojocs (Escola Superior Politècnica - Tecnocampus)
 •     Grau en Fisioteràpia (Escola Superior de Ciències de la Salut - Tecnocampus)

Modificació de titulacions

El curs 2014-2015 s'ha endegat el procés per acreditar els primers títols de la UPF, per la qual cosa diversos títols s'han modificat:

 •     Grau en Humanitats
 •     Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
 •     Grau en Biologia Humana


També s'ha iniciat el procés d'elaboració de modificació de la memòria de títols de grau que se sotmetrà al procés d'acreditació:

 •     Grau en Enginyeria Biomèdica
 •     Grau en Enginyeria en Informàtica
 •     Grau en Enginyeria Telemàtica
 •     Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals
 •     Grau en Periodisme
 •     Grau en Infermeria (Escola Superior d'Infermeria del Mar)
 •     Grau en Infermeria (Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus)
 •     Grau en Turisme i Gestió del Lleure
 •     Grau en Ciències Empresarials-Gestió
 •     Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa

Seguiment de titulacions

Durant el curs 2014-2015 s'han gestionat 17 sol·licituds de modificacions no substancials per al seguiment dels plans d'estudis de cara a la seva futura acreditació.

Acreditació

Durant el curs 2014-2015 han participat en aquest procés els àmbits (facultat i departament) d'humanitats, ciències polítiques, ciències de la salut i dret, així com el Departament de Comunicació i el màster universitari en Formació de Professorat, que van elaborar els corresponents autoinformes per a un total de 19 títols. D'aquesta primera tanda, l'AQU ja ha emès l'informe definitiu d'acreditació de 4 títols, un d'ells amb la qualificació d'excel·lència.

El primer semestre del 2015, es van començar a preparar els autoinformes -que s'enviaran els mesos d'octubre i de novembre- dels àmbits (facultat i departament) de traducció, economia, Facultat de Comunicació, Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, Departament de Ciències Polítiques i Socials i Escola Superior Politècnica, a més dels centres adscrits Barcelona Graduate School of Economics, IDEC Escola d'Estudis Superiors, Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, ELISAVA, Escola Superior d'Infermeria del Mar, Escola Superior de Ciències de la Salut (Tecnocampus) i Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa (Tecnocampus), amb un total de 37 títols.

En resum, des de gener del 2014, un total de 51 títols, 7 facultats, 7 departaments i 7 centres adscrits estan participant en alguna fase del procés d'acreditació.

Graus acreditats:

 • Grau en Humanitats
 • Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
 • Grau en Biologia Humana
 • Grau en Dret
 • Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció