Rendiment acadèmic i permanència

Grau

Per al conjunt de la Universitat, la majoria dels indicadors de rendiment del curs 2013-2014 evolucionen positivament, tenint en compte que ja estan en nivells molt alts i satisfactoris.

El curs 2013-2014 es van graduar 1.817 estudiants de la UPF, la xifra més alta de la història de la Universitat. D'aquests, 1.719 són graduats de grau i 98, de cicles.

La taxa de rendiment dels graus ha augmentat en 8 punts, i passa del 82,12% del curs 2008-2009 al 90% actual. Aquest curs és el primer en què la taxa de rendiment no augmenta. Caldrà veure què passa els cursos següents per determinar si és que el 90% és un topall.

La taxa d'eficiència és una taxa altíssima i amb pocs canvis significatius al llarg dels cursos, ja que aquesta taxa sempre està oscil·lant al voltant del 90% els últims cursos. L'augment més accentuat de la taxa d'eficiència els dos últims anys (93,62% i 94,8%) és un efecte de les primeres promocions dels graus, que en fer-ho en el temps previst tenen una taxa d'eficiència propera al 100%.

La taxa de graduació és molt elevada i estable, al voltant del 65%, i la més alta del Sistema Universitari Públic Català (SUPC), del 50,5%. Malgrat aquesta mitjana, un factor preocupant és la dispersió entre estudis, amb una diferència de 60 punts entre la taxa de graduació més alta i la més baixa, amb estudis que se situen excessivament per sota del que és l'actual mitjana de la Universitat.

Un indicador molt vinculat a la taxa de graduació és el de la graduació en el temps previst. A la UPF, al voltant del 50% dels estudiants d'una cohort es graduen en el temps previst. Aquesta és una xifra molt elevada i que assegura una molt bona taxa de graduació.

La taxa d'abandonament se situa en el 27%, lleugerament per sota de la del curs anterior (27,3%). És el percentatge en què sempre s'ha situat la Universitat, excepte en els darrers cursos, en què la taxa d'abandonament havia anat disminuint, potser degut a l'excepcionalitat d'una extinció massiva d'estudis. La taxa d'abandonament de la UPF és la més baixa del SUPC, que se situa en el 30%.

Com en la taxa de graduació, en la taxa d'abandonament també hi ha grans diferències entre estudis, de quasi 45 punts entre l'estudi que la té més elevada i el que la té més baixa.

Hi ha hagut una evolució molt positiva de l'abandonament per aplicació del règim de permanència a primer curs, ja que en els últims anys ha disminuït, fins a situar-se en els nivells més baixos de la història de la UPF, tot i que el curs 2013-2014 (10,8%) augmenta lleugerament respecte al curs anterior (9,9%). Amb una mica més de perspectiva serà interessant analitzar la influència que pot haver tingut el programa de tutories ACTE en la disminució de l'abandonament per aplicació del règim de permanència a primer.  

Màster

La taxa de rendiment s'expressa amb valors altíssims pel que fa al rendiment acadèmic en els màsters UPF (92,8%).

El curs 2013-2014 es graduen 640 estudiants de màster, amb una taxa de graduació molt elevada, entorn del 85%.

L'abandonament en els màsters UPF és molt baix. El fet que estigui situat al voltant del 10% és una dada força raonable i positiva.

Doctorat

El curs 2013-2014, a la UPF es van llegir 180 tesis doctorals.