Suport a estudiants i associacions


La Universitat Pompeu Fabra preveu un seguit d'ajuts i suport per a les activitats que els estudiants o els grups estables d'estudiants vulguin endegar i, especialment, per a les associacions d'estudiants inscrites en el Registre d'Associacions d'Estudiants de la Universitat. Les associacions registrades gaudeixen d'espais a tots els campus de la UPF per fer-hi reunions i per gestionar les seves activitats habituals. Disposen també de material d'oficina, de fotocopiadores i de telèfon. Els espais per a l'ús de les associacions són compartits i tenen els equipaments informàtics necessaris perquè puguin funcionar.

L'Aula de l'Estudiant és un espai autogestionat pels estudiants perquè duguin a terme les activitats que decideixin: debats, conferències, exposicions, tallers, xerrades, etc.; un espai, en definitiva, de diàleg, participació i comunicació.

Ajuts a associacions d'estudiants

En la convocatòria de l'any 2015 d'ajuts a les associacions d'estudiants inscrites en el Registre d'Associacions de la UPF, la Comissió Avaluadora, reunida el 27 de gener del 2015, va aprovar subvencionar, amb un import total de 12.000 euros, els projectes de les associacions següents:

 • AIESEC 
 • SEPC
 • Arreplegats Zona Universitària
 • AECS
 • AEP
 • Associació d'Estudiants Thomas More
 • Associació Debating Society Barcelona
 • Associació Quirúrgica Gimbernat
 • Cercle Català de Juristes
 • Colla Castellera Trempats de la UPF
 • Deba-t.org
 • ESN Barcelona UPF
 • FNEC
 • Pompeu Consulting Club
 • Student's Association for the EU
 • United Nations Students Association of Barcelona (AENU)
 • UPF Entrepreneurship Society

Les associacions inscrites en el Registre d'Associacions de la Universitat Pompeu Fabra són les següents: Alternativa Estel, Amnistia Internacional, Arreplegats de la Zona Universitària, Asociación Española Universitaria de Estudiantes de Traducción e Interpretación, Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales (AIESEC), Assemblea Nacional Catalana, Associació ESN (Erasmus Student Network) Pom,  Associació European Law Students' Association Barcelona-Universitat Pompeu Fabra (ELSA-Barcelona UPF), Associació d'Alumnes Pompeu International Trade (PIT), Associació Colla Castellera Trempats de la UPF, Associació d'Estudiants Barcelona Debating Society, Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut, Associació d'Estudiants per les Nacions Unides (AENU), associació d'estudiants MD Open World, associació d'Estudiants UPF Entrepreneurship Society, Associació d'Estudiants Pompeu Consulting, Associació d'Estudiants Pompeu Farra, Associació d'Estudiants Progressistes-Associació Catalana d'Estudiants (AEP-ACE), Associació d'Estudiants Quirúrgica Gimbernat, Associació de Joves Cercle Català de Juristes, Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC),  Associació Interuniversitària de Criminologia (AIC), Associació Student's for Liberty-Barcelona, Associació d'Estudiants Thomas More, Associació UniversiCAT, Be-Markt-Students Marketing Association (BeMarkt), Bloc d'Estudiants  Independentistes-Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans (BEI), Deba-t.org, Estudiants pel Canvi (EPC), Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC), Grups Bíblics (GBU), Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), Joves d'Esquerra Verda (JEV), Nexe Socialista, Student's Association for the European Union - JEF.

Participació estudiantil

La participació dels estudiants és un element indispensable per continuar millorant la Universitat i per desenvolupar els canvis que la institució es proposi. Però alhora perquè el foment de la participació pot contribuir enormement a la formació integral dels estudiants universitaris com a ciutadans compromesos amb la societat. Per tal de promoure, augmentar i enfortir la participació dels estudiants, destaquem les actuacions següents:

Es treballa amb una ferma voluntat de diàleg i de cooperació amb els estudiants, incorporant aquest col·lectiu a les discusions del Claustre, del Consell de Govern i a diferents comissions, així com impulsant el Consell d'Estudiants de la UPF. En situacions de conflicte s'ha optat en tot moment per dialogar i escoltar les demandes que feien els estudiants, especialment a través de la creació d'una mesa de diàleg, que s'ha vehiculat a partir del Consell d'Estudiants.

El professor Marcel Mauri ha estat designat delegat del rector per a les relacions amb els estudiants per al curs 2014-2015. Com a delegat, ha mantingut un diàleg permanent i fluid amb la comunitat d'estudiants i ha reforçat les relacions del Rectorat amb la representació d'aquest col·lectiu, fent d'interlocutor entre el govern de la Universitat i els estudiants. S'han impulsat diferents grups de treball, reunions periòdiques amb les associacions de tots els campus, amb les assembles, el Consell d'Estudiants i representants dels estudiants i proposant mesures per tal d'afavorir la participació real i activa dels estudiants a la UPF. El delegat compta amb el suport de la professora Eulàlia Solé i Tomàs i del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU), que conformen el seu equip. Actualment també treballa per iniciar un pla d'actuacions en matèria de participació en el marc d'un grup de treball amb els estudiants.

Enguany, ja s'ha posat en funcionament el Secretariat Tècnic i la Coordinadora General del CEUPF. S'han designat representants per al CEUCAT i CEUNE i també per a les diferents vacants d'estudiants a les comissions de la UPF. El CEUPF ha creat les seves xarxes socials i ha actualitzat la seva web, està atenent les demandes dels estudiants a través del correu electrònic i presencialment als seus despatxos en els campus i comença a organitzar algunes activitats, com jornades temàtiques o la participació en l'organització de la Festa Major. També s'han creat les primeres comissions, com la del 25è. aniversari o la de la Mesa de Negociació. El Secretariat Tècnic del CEUPF fa reunions periòdiques mensuals amb l'equip del delegat per a les relacions amb els estudiants. Es treballa també per tal que el CEUPF sigui més conegut entre tot el col·lectiu d'estudiants. 

Les eleccions de delegats d'enguany han destacat per ser la primera vegada que s'ha utilitzat el sistema de vot electrònic. D'aquesta manera, la UPF s'ha convertit en la primera universitat catalana a fer servir aquest mètode per escollir els representats de cada curs. El percentatge d'estudiants que ha participat en les eleccions a delegats de curs 2014-2015 s'ha situat en un 49,8%, xifra que suposa un augment del 15% respecte al total del curs anterior.

Durant el curs, els estudiants han organitzat aproximadament 300 activitats als diferents campus de la UPF, amb el suport del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) i les direccions de campus.

El 16 d'abril del 2015 es va celebrar al campus del Poblenou, amb un gran èxit de participació, la Festa Major de la UPF. La jornada va començar a les 12.30 hores amb activitats castelleres i teatrals, va incloure una paella popular per dinar i va continuar fins a la nit amb música en directe, amb actuacions de DJ i grups musicals. La voluntat és consolidar la Festa Major com una de les activitats més populars i significatives dels estudiants.

Mitjançant un conveni marc entre les universitats i el Parlament de Catalunya, els Serveis Educatius del Parlament de Catalunya han organitzat el mes de juliol l'activitat de simulació "Setmana del Parlament Universitari", en la qual la UPF participa activament en la seva organització

"La seguretat justifica la limitació de la llibertat?". Aquest era el tema que van haver de discutir els dos equips finalistes de la tercera edició de la Lliga de Debat Interna de la UPF: La Casta, que es va proclamar guanyador, hi va argumentar la posició a favor, i el seu rival, Tea Party, en contra. 26 equips inscrits, amb un total de més de 80 participants, i 50 debats celebrats, va ser el balanç d'aquesta activitat, que pretén fomentar les tècniques de debat i d'oratòria entre tots els estudiants de la Universitat.

Enguany, la UPF ha participat en una nova modalitat de lliga de debat: la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives. Els dies 20 i 21 de febrer va tenir lloc al campus de la Ciutadella la fase local, amb la participació de 10 instituts i centres de secundària i amb 18 equips. L'equip guanyador va ser l'escola Virolai, que els dies 27 i 28 de març va participar a la final de la lliga a Salt (Girona), representant a la nostra Universitat. Després d'una intensa formació per part de la UPF, els alumnes de l'escola Virolai es van proclamar guanyadors de la II Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives.

Pel que fa a l'Aula de la Participació, aquest curs hi han passat un total de 16 estudiants. L'Aula és un espai formatiu per adquirir habilitats i competències, adreçat als estudiants que vulguin exercir una participació estudiantil activa, efectiva i eficient.