Personal d'administraciˇ i serveis


Principals actuacions

A partir de les previsions incloses al document "Línies estratègiques del Consell de Direcció 2013-2015", aprovat el mes de novembre del 2013, des de l'Àrea de Recursos Humans i Organització s'han ordenat les diferents accions que es desenvolupen per alinear-les amb l'estratègia de la Universitat.

Sobre polítiques de personal, s'ha apostat clarament per donar continuïtat a les contractacions temporals, no perquè hagin canviat les restriccions pressupostàries, sinó perquè s'ha intentat valorar la dedicació d'aquest personal, que és necessària per al bon funcionament dels serveis. En el decurs de l'anàlisi organitzativa de les oficines de suport a les unitats de coordinació acadèmica (actualmente en marxa) s'acabaran de concretar els perfils professionals d'aquests llocs de treball.

Amb els representants del personal s'ha continuat treballant de valent per acordar un paquet de mesures en matèria de condicions de treball que permeti, tot garantint la correcta prestació dels serveis, aprofundir en la flexibilització de les condicions de treball per afavorir la conciliació laboral, familiar i personal.

En l'àmbit d'organització i processos, s'ha avançat tant en la implementació de mesures relacionades amb l'administració electrònica com en l'àmbit de la transparència i la gestió de dades. També s'ha prioritzat l'anàlisi organitzativa de les noves estructures administratives de suport a les unitats de coordinació acadèmica.

En l'àmbit del desenvolupament professional del PAS de la UPF, s'ha aprofundit en la formació a mida necessària per als diferents àmbits professionals dels diferents llocs de treball, més enllà de les necessitats pròpies del lloc de treball i del perfil de les persones que els ocupen. Això s'ha fet tant en l'àmbit de les llengües estrangeres, com dels perfils profesionals. Una nova edició del programa d'estudis universitaris, la convocatòria dels ajuts per fer estades a l'estranger i la formació específica en llengüa anglesa en són exemples.

Per últim, situat dins l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, hem treballat plegats amb els responsables del Programa de Responsabilitat Social per assolir fites més enllà de les legals en aquest àmbit, impulsant accions que ens permetin avançar en la identificació de la nostra universitat com una universitat saludable, així com afavorir la integració dels temes preventius en el procés per a la presa de decisions a totes les línies directives de la Universitat.

Estadístiques

Formació