Departament de Comunicaciˇ

Catedràtics d'universitat

Díaz Noci, Javier 
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació (secció Periodisme) per la Universitat del País Basc, l'any 1987.
Llicenciat en Dret per la Universitat del País Basc, l'any 1996.
Doctor en Història per la Universitat del País Basc, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: periodisme a Internet, dret d'autor de l'obra periodística, història del periodisme.

Guillamet Lloveras, Jaume
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Titulat en Periodisme per l'Escola de l'Església, l'any 1971.
Doctor en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: història del periodisme català, història comparada del periodisme, el paper del periodisme en les transicions democràtiques.

Quesada Pérez, Montserrat
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Diplomada en Estudis de Criminologia (secció d'Investigació Privada), l'any 1994.
Doctora en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: periodisme d'investigació, periodisme especialitzat, rutines periodístiques especialitzades, tractament informatiu dels fets violents.

Rodrigo Alsina, Miguel
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació (secció Periodisme) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Doctor en Ciències de la Informació (secció Periodisme) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: teoria de la comunicació, interculturalitat, mitjans de comunicació, models de comunicació, violència i comunicació, representacions socials, identitat cultural.

Ruíz Collantes, Francesc Xavier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.
Doctor en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: teoria de la imatge, anàlisi del discurs persuasiu, creativitat publicitària.  

Titulars d'universitat

Almirón Roig, Nuria 
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994. 
Doctora en Ciències de la Comunicació i Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: economia política de la comunicació, estructura dels sistemes de mitjans i polítiques de comunicació.

Bou Sala, Núria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: sistemes de representació del cinema clàssic i del cinema modern, els gèneres cinematogràfics.

Codina Bonilla, Lluís
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Diplomat en Sistemes de Documentació per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1988.
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: publicacions digitals, web mòbil, sistemes d'informació documental.

Fernández Cavia, José

Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Doctor en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: publicitat, comunicació turística, relacions públiques, televisió i consum.

Ferrés Prats, Joan
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: la competència mediàtica, la socialització mitjançant processos emocionals i mitjançant comunicacions inadvertides i la cerca d'un nou estil en la comunicació audiovisual educativa i cultural.

Figueras Maz, Mònica
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993.
Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Doctora en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: mitjans de comunicació i joventut, mitjans de comunicació i gènere, sociologia del cos, de la joventut i del consum, educació i comunicació, ètica de la comunicació.

Palencia-Lefler Ors, Manuel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Doctor en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: tècniques i mètodes de relacions públiques, fundraising, captació de recursos.

Pérez Torío, Xavier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: hermenèutica aplicada al cinema, estudi narratològic del suspens, relaciones entre cinema, teatre i literatura, mitocrítica, cinema comparat.

Pujadas Capdevila, Eva
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993.
Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: televisió de qualitat, comunicació política, anàlisi de la imatge, deontologia audiovisual, ficció televisiva, metodologia de la recerca.

Rodero Antón, Emma 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Pontifícia de Salamanca, l'any 1996. 
Doctora en Comunicació per la Universitat Pontifícia de Salamanca, l'any 2001. 
Màster en Psicologia de la Cognició i la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: expressió i locució en ràdio i televisió, publicitat en ràdio, narrativa i producció radiofònica, processos cognitius en missatges audiovisuals.

Rovira Fontanals, Cristòfol
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació.
Llicenciat en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Enginyer tècnic en Informàtica de Gestió per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1996.
Diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Doctor per la Universitat de Barcelona, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: generació i selecció automatitzada de metadades, avaluació de pàgines web amb la metodologia d'eytracker.

Scolari, Carlos Alberto
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Social per la Universitat Nacional de Rosario, l'any 1987.
Doctor en Lingüística Aplicada i Llenguatges de la Comunicació per la Universitat Catòlica de Milà, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: ecologia i evolució dels mitjans, comunicació digital interactiva, semiòtica de les interfícies, narratives transmèdia. 

Singla Casellas, Carles
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: periodística, història del periodisme català al segle XX, comunicació empresarial.

Terribas Sala, Mònica
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Xifra Triadú, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: relacions públiques, lobbisme i estratègies comunicatives dels grups d'influència i dels think tanks, diplomàcia pública i imatge exterior de nacions sense estat.  

Professors agregats

Balló Fantova, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: mètodes de producció i gestió, els arguments universals, el documental creatiu, realitat i posada en escena.

Benavente Burián, Francisco Javier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: història del cinema, estètica dels mitjans audiovisuals.

Cortiñas Rovira, Sergi
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.
Doctor en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: periodisme científic, divulgació científica, redacció periodística, periodisme esportiu.

Freixa Font, Pere
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l'any 2010. 
Principals línies d'investigació: fotografia, comunicació interactiva, disseny d'interacció, disseny d'interfícies, mitjans audiovisuals.

Jiménez Morales, Mònika
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Llicenciada en Humanitats per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998.
Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: efectes inadvertits del discurs publicitari, publicitat i infants, esdeveniments corporatius i institucionals com a eina de comunicació estratègica. 

Marcos Mora, Mari Carmen
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació.
Llicenciada en Documentació per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 1996.
Doctora en Documentació per la Universitat de Saragossa, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: interacció persona-ordinador, recuperació d'informació, usabilitat i experiència d'usuari, estudi del comportament dels usuaris amb tecnologia eyetracking.

Mauri de los Ríos, Marcel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2009.
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: història del periodisme, deontologia i ètica informativa, transparència i retiment de comptes dels mitjans, periodisme polític.

Obradors Barba, Matilde
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Filosofia i Lletres (Psicologia) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: anàlisi de narratives audiovisuals, entorn en línia de producció, social media i comunicació viral, el vídeo com a paradigma comunicatiu a Internet, noves videografies i innovació social, pràctiques creatives i tècniques d'ideació.

Pintor Iranzo, Ivan
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Màster acadèmic en Comunicació Audiovisual per la Universitat pompeu Fabra, l'any 2002.
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: cinema comparat, tendències del cinema contemporani, iconografia i iconologia en el cinema, hermenèutica simbòlica i mitocrítica en el cinema, anàlisi i història del còmic i de la narrativa seqüencial, narratives transmèdia i intertexturalitat (cinema, televisió, còmic, literatura, pintura, videojoc), figuració, cinema i historicitat.

Pont Sorribes, Carles

Àrea de coneixement: Periodisme.
Diplomat en Ciències de l'Educació per la Universitat de Lleida, l'any 1997.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.
Doctor per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: comunicació de risc i crisi, comunicació política i opinió pública, història dels mitjans de comunicació. 

Salvadó Corretger, Glòria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Doctora en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: narrativa audiovisual, cinema contemporani, història del cinema, estètica cinematogràfica, guionatge, ficció televisiva, nous formats televisius.

Professors col·laboradors permanents

Corominas Serra, Aurora
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: cinema comparat, audiovisual català, realització televisiva.

Ibarz Ibarz, Mercè
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.
Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: interrelacions de les arts visuals, història de la imatge, evolució de la fotografia.

Martí Saldes, Montserrat
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Doctora en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: realitzadors de televisió.  

Professors lectors

De Lucas Abril, Gonzalo
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.

Fillol, Santiago
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Garín Boronat, Manuel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Màster en Composició de Bandes Sonores i Música per a Mitjans Audiovisuals, Escola Superior de Música de Catalunya, l'any 2013.
Doctor en Teoria, Anàlisi i Documentació Cinematogràfiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: narrativa serial, estètica cinematogràfica, comparative media studies, so i música als mitjans audiovisuals

Gómez Puertas, Lorena
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Doctora en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: ficció televisiva i transmissió de valors socials, polítiques de programació televisiva, teories de la comunicació, teoria de la cultura de masses, anàlisi dels discursos argumentatius i retòrics, publicitat i propaganda política.

Guerrero Solé, Frederic
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Física Teòrica per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Llicenciat en Filologia Eslava per la Universitat de Barcelona, l'any 2006.
Doctor en Comunicació Pública per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: sociologia de la comunicació, efectes dels mitjans, efecte tercera persona, social media, comunicació política.

Jiménez Morales, Manel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: realització i producció audiovisual, televisió, cinema contemporani, narrativa audiovisual, hermenèutica, guionatge, nous formats televisius, transmèdia.

Medina Bravo, Pilar
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1989. 
Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: comunicació intercultural, mitjans de comunicació i gènere, representacions socials.

Oliva Rota, Maria Mercè
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Doctora en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: cultura popular i televisió, telerealitat, cultura de la fama, semiòtica narrativa, anàlisi del llenguatge i la narració audiovisuals, estructura dels mitjans de comunicació.

Pedraza Jiménez, Rafael
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació.
Llicenciat en Documentació per la Universitat de Granada, l'any 2000.
Doctor en Documentació per la Universitat de Barcelona, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: cibermitjans, estratègies de comunicació a la web social, avaluació de la qualitat de llocs web, posicionament web (SEO), cerca i recuperació de la informació, tecnologies de la web semàntica.

Pérez Latorre, Oliver
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Doctor en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: teoria i anàlisi del videojoc; joc, comunicació i cultura; entreteniment i cultura popular; semiòtica del discurs; semiòtica de la imatge.

Roca Cuberes, Carles
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Doctor en Sociologia per la Universitat de Manchester, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: etnometodologia: estudis de caire etnogràfic sobre la producció i la recepció als mitjans de comunicació, anàlisi de la conversa: anàlisi de la interacció als mitjans de comunicació, teoria de la comunicació i metodologia de la investigació.

Rodríguez Martínez, Ruth
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1999.
Doctora en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: periodisme cultural, periodisme digital, història del periodisme.

Tulloch, Christopher David
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Filologia per la Universitat de York, l'any 1988.
Màster en Estudis Japonesos per la Universitat d'Essex i la de Tòquio, l'any 1990.
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: periodisme internacional, periodisme i conflictes armats, comunicació i mitjans globals, periodisme especialitzat.

Professors associats

Aidelman Feldman, Núria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.

Aira Foix, Josep Antoni 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Ramon Llull, l'any 2002.
Doctor en Comunicació per la Universitat Ramon Llull, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: comunicació política i institucional.

Alsius Clavera, Salvador
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1973.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985.
Titulat en Periodisme per l'Escola de l'Església, l'any 1972.
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: el text periodístic als mitjans de comunicació audiovisuals, deontologia professional a la televisió informativa.

Álvarez Berciano, Rosa Maria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Química Orgànica per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1979.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctora en Comunicació Audiovisual i Publicitat per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: història crítica i anàlisi de la ficció i no-ficció al cinema i la televisió, i de les noves narratives audiovisuals en el marc definit per les noves tecnologies.

Amadeo Gurí, Immaculada
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: redacció de textos, construcció del text audiovisual.

Arrausi Valdezate, Juan Jesús
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat del País Basc, l'any 1988.
Doctor per la Facultat de Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: disseny gràfic, tipografia, identitat de marca i imatge corporativa.

Avila i Bello, Alejandro Bernardo
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Badia Peco, Judith 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.

Balanza i Prims, Albert
Àrea de coneixement: Periodisme.

Beltrán Astor, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Bernabé Ridorsa, Salvador
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: estètica i hermenèutica del cinema.

Blanc Martínez, Jaime
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Blanch Llenas, Ferran
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Diplomat a l'Escola Universitària de Traductors i Intèrprets (EUTI) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2011.

Boet Domenech, Eduard
Àrea de coneixement: Periodisme.

Borrell Rius, Manuel
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.

Brugués del Moral, Josep Maria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: comunicació de crisi, comunicació corporativa i relacions públiques.

Burillo Toledano, Lluís
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Cadena Casanovas, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Caelles Garreta, Lluís
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.

Caminada Diaz, David
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2001.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Executive Master in Marketing and Sales (ESADE i SDA Bocconi [Milà, Itàlia]), l'any 2011.
Principals línies d'investigació: premsa i democràcia: el paper de la premsa en la transició espanyola i en la implantació de la cultura dels drets constitucionals; redacció periodística: tècniques de redacció en gèneres interpretatius i d'opinió; noves tendències; multimèdia; periodisme digital i redacció integrada; periodisme internacional: política internacional i mitjans de comunicació; mitjans i institucions globals; democràcia i desenvolupament; terrorisme internacional.

Campo Vilar, Isabel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Cano Cunill, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Cànovas Tomàs, Joan Francesc
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: noves tecnologies, Internet i societat de la informació, comunicació de crisi.

Cardew, Benjamin
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Diploma de postgrau en Periodisme per Universitat City de Londres, l'any 2004.
Llicenciat en Estudis Francesos per la Universitat de Manchester, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: anglès periodístic, periodisme internacional, periodisme cultural, gèneres periodístics.

Casas Moliner, Joaquim
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Principals línies d'investigació: avantguardes cinematogràfiques i musicals.

Cassany Viladomat, Roger
Àrea de coneixement: Periodisme i Comunicació Audiovisual.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: periodisme a Internet, narratives i llenguatges audiovisuals a Internet.

Castro Sanz, Carles
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: l'impacte de la tecnologia en els diaris tradicionals.

Catà Zaragoza, Joan
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: periodisme audiovisual i integració de redaccions.

Catala Dominguez, Jorge
Àrea de coneixement: Periodisme.

Cirera Amadó, Marcel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Colell Pallarès, Judith
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Principals línies d'investigació: guionatge cinematogràfic.

Colomer Muñoz, Katia 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: publicitat, planificació de mitjans, patrocini i mecenatge

Colomina Salo, Maria del Carme
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Comas Nestares, Patricia
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per Blanquerna (Universitat Ramon Llull), l'any 1998.

Conesa Penicot, Eva
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Corbella Cordomí, Juan María
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació  (UAB)
Principals línies d'investigació:Polítiques de la Comunicació socialEstructures i dinàmiques del sistema de comunicació social.
Economia i mercats de la comunicació: premsa, ràdio televisió i audiovisual.Investigació, mesura i anàlisi d'audiències.  

Cubeles Bonet, Xavier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

De Orbe Klingenberg, José María
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Del Castillo Diaz, Fidel Manuel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Deus Machin, Maria del Mar
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Domínguez Martín, Eva Maria
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Ciències de la Informació - Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: narrativa multimèdia, periodisme immersiu, periodisme digital.

Duró Trouillet, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Elías Catot, Mercedes

Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autónoma de Barcelona.

Elorriaga Quintana, Maria Elena
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Escobedo Caparros, María José
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Español Castells, Piti
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Geografia i Història (especialitat Història Moderna) per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.

Estanyol i Casals, Elisenda
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Periodisme.

Esteve i Avilés, Antoni
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1978.
Principals línies d'investigació: periodisme digital, televisió i ràdio d'àmbit local, la censura en la premsa espanyola entre 1938 i 1975.

Fàbregas Torrens, Josep M.
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Enginyer tècnic de Telecomunicacions per La Salle Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: planificació estratègica en màrqueting relacional, màrqueting digital farmacèutic, docència del màrqueting.

Fernández de Azcárate Ciruelos, Sara Alicia
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: ensenyament i didàctica de les pràctiques creatives dins de l'àmbit de la comunicació; intertextualitat a les narratives transmediàtiques; concepte d'identitat en la societat contemporània; interrelacions entre art, publicitat i gènere.

Fernández Fernández, Cristóbal
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Figueras Bagué, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Fondevila Gascón
Àrea de coneixement: Periodisme.
Doctor en Periodisme per la UAB (Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació, 2002).
Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Comunicació (UAB).
Màster Universitari en Periodisme i Ciències de la Comunicació (UAB).
Màster en Comunicació i Esport (UAB).
Llicenciat en Ciències de la Informació (Periodisme) (UAB).
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociología (UAB).
Principals línies d'investigació: Investigador Principal del Grup de Recerca sobre Periodisme Digital i Banda Ampla (des de 2008).
Investigador Principal del Grup de Recerca sobre Sistemes Innovadors de Monetització de Periodisme i Màrqueting Digital (SIMPED) SGR (des de 2014).
Periodisme digital (hipertextualitat, multimèdia, interactivitat), periodisme i telecomunicacions (banda ampla), sistemes de monetització digital, periodisme i màrqueting digital, xarxes de telecomunicacions per cable, factors d'elecció d'universitat, e-learning, e-tourism.

Fornaguera Baldrich, Daniel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Fullana Fernández, Blanca
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: brand equity, gestió i estratègia de la marca, comunicació corporativa, responsabilitat social corporativa.

Ganyet Cirera, Josep M
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.

Gardela Espar, Maria Isabel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: realització audiovisual.

Gil Galindo, Víctor
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicebciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona

Gili Ferre, Ricard
Àrea de coneixement: Periodisme.

Giménez Valderrama, Silvia
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Grau Rafel, Marta
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: guionatge cinematogràfic i televisiu, narrativa clàssica, narrativa postmoderna.

Guardiola Sánchez, Ingrid 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: televisió de qualitat i servei públic, tendències de la televisió contemporània i nous formats televisius, cultura i televisió.

Guerra Rojas, José Carlos
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Doctor per la Universitat de Barcelona, l'any 2006.

Hernandez Mulleras, Gloria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Ingles Ausejo, Francisco Javier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Iscar Álvarez, Ricardo
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Salamanca, l'any 1987.
Diplomat per l'Acadèmia de Cinema i Televisió de Berlín DFFB, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: guió i direcció de documentals, història i estils del documental. 

Lacuesta Gabarain, Iñaki
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.

Lalueza Bosch, Ferran 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003. 
Principals línies d'investigació: relacions públiques, comunicació de crisi i ús de les TIC en comunicació corporativa.

Lamas Miralles, Olga
Àrea de coneixement: Periodisme.

León Siminiani, Elías
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Llombart Monner, Sílvia
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació:Periodisme digital, noves narratives digitals i periodisme multimèdia.

Llonch Massanés, Jordi
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: mitjans de comunicació.

Llop Sarsanedas, Oriol
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de la Barcelona, l'any 1995.
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de la Barcelona, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: mitjans de comunicació i gabinets de comunicació.

Losilla Alcalde, Carlos
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Comunicació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010. 
Principals línies d'investigació: teoria, estètica i periodització de la història del cinema. 

Marce Carol, Francesc Xavier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Marcet García Elías, Albert
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Martín Guart, Ramón Francisco
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Màster universitari d'Estudis Avançats en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: màrqueting i publicitat, l'agència de publicitat, mitjans de comunicació, innovació i creativitat en els mitjans, eficàcia i eficiència en els mitjans.

Martos Ortiz, Aitor
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Merino Serrat, Inmaculada
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Miró Moles, David 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: informació política.

Montagut Martinez, Albert
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Murillo Fort, Ignasi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: branding, comunicació en l'àmbit de la salut, empresa publicitària, relacions client-agència.

Oliva de la Esperanza, Llúcia
Àrea de coneixement: Periodisme.

Ollé Soronellas, Neus
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Ordeix Rigo, Enric
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Ordóñez Diví, Juan Marcos
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Principals línies d'investigació: teatre i cinema.

Oristrell Ventura, Joaquín
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Principals línies d'investigació: cinema.

Padilla Cereza, Manuel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Palau Riberaygua, Josep M.
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: periodisme audiovisual.

Pallerols Cat, Anna
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Ramon Llull, l'any 2000.

Parés Burgués, Roc
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació:Art interactiu.Art i Comunicació Social amb Dispositius Mòbils Intel·ligents.
Producció Artística i Realitat Virtual.

Pasour, Christoph Rudolf
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Pérez Colomé, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Pérez Ramírez, Òscar
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Pericay Coll, Gaspar
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Ramon Llull, l'any 2004.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Ramon Llull, l'any 2006.
Màster en Estudis Europeus especialitat Relacions Internacionals de la Unió Europea per la Universitat d'Amsterdam, l'any 2007.

Piqué Abadal, Jaume
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: escriure per a mitjans audiovisuals.

Pique Fernández, Antonio María
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Poch Sabarich, Francesc
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Ponsa Herrera, Francesc Miquel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Ramon Llull, l'any 2003.
Doctor en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: lobbisme i estratègies comunicatives dels think tanks i grups d'influència.

Ramos Montero, Juan José
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: nou llenguatge econòmic aplicat als audiovisuals.

Recha Batallé, Marc
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Ribas Barberan, Cristina
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.
Principals línies d'investigació:Periodisme de dades.Periodisme ciutadà.
Periodisme digital:xarxes socials,transformació social,periodisme de serveis.

Ribot Punti, Francesc
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Grau en Disseny per EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona adscrit a la UAB, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: anàlisi taxonòmica del llenguatge visual en la comunicació de marca.

Roche Suárez, Carlos
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Filologia Hispànica (Literatura) per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: teoria i anàlisi de la fotografia contemporània, figuracions del monstruós en fotografia i cinema, cultura digital i postfotografia, figura i fons en les arts visuals.

Roselló Menasanch, Mònica 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Rovira Pagès, Agnès
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Ramon Llull, l'any 1999.

Rovirosa Olivé, Josep
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: història de la tipografia.

Sàbat Ortiz, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Bachelor of Arts in Desing to up degree per la Universitat de Southampton, l'any 2010.

Salvadó Romero, Alan
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: història del cinema clàssic i modern, estètica cinematogràfica, estètica del paisatge, història del paisatgisme, cinema contemporani, narrativa audiovisual i hermenèutica.

Salvans López, Alan
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Sanabre Vives, Carles Joan
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació (Publicitat i RP) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: Màrqueting a Internet i la web mòbil.

Sánchez Martí, Sergi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993. 
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: cinema digital, teoria de la imatge, història de la televisió. 

Sanclemente García, Vicenç
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Llicenciat en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Principals línies d'investigació: noves tecnologies i democràcia.

Saperas Pruna, Xavier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Serra Dominguez, Elena
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Màster en Escriptura per a la Televisió i el Cinema de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: guionatge cinematogràfic i televisiu.

Serra Mateu, Josep
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació (Periodisme) per la UAB
Principals línies d'investigació:Minimalisme i empatia en el reportatge audiovisual

Soler Adillon, Joan
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000.
Màster en Telecomunicacions Interactives per la Universitat de Nova York, l'any 2005.
Màster universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactiu per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: comunicació interactiva, disseny d'interacció, multimèdia, art digital, sistemes interactius emergents.

Sora Domenjo, Carles
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Graduat en Multimèdia per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2007.
Màster interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: comunicació interactiva, interfícies digitals culturals, discurs interactiu, espai i temps, museografia interactiva, teatre digital.

Tomàs Estrada, Nati
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.

Torrents Cruz, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: estratègia de marca, innovació i deseign thinking, comunicació social de la marca.

Traveset Maeso, Esteban 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Vallés Nauffal, Victoria Patricia
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Vállez Letrado, Mari
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Llicenciada en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: web semàntica, recuperació d'informació semàntica.

Valls Quintanas, Lidia
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Vernís Minguell, Pio Lluís
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Màster en Gestió d'Empreses Audiovisuals (MBA Media) per la Universitat Ramon Llull, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: sistemes de distribució de contiguts audiovisuals, màrqueting i mercats audiovisuals.

Vilalta Casas, Jaume
Àrea de coneixement: Periodisme.

Villavieja Garcia, Amanda
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Vinyets Rejon, Joan
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Doctorat en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra ,2008
Diploma d'Estudis Avançats  per la Universitat Pompeu Fabra,2005
Llicenciat en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona,1999
BA in Design, Graduated with honors per Winchester School of Arts,University of Southampton, Winchester 1992
Master in Design.Domus Academy, Milano ,1990
Graduat en Arts Aplicades-Disseny per l'Escola Arts i Oficis de Vic ,1987

Voces Merayo, Ramón
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Professors visitants

Larrea Estefania, Olatz
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Titulacions oficials: Llicenciada en Periodisme per la Universidad de Navarra (2005).
Màster en Estudios Avanzado en Comunicación Social-UPF (2009).
Doctora en Comunicación Social- UPF (2015).
Principals línies d'investigació: Locució en mitjans audiovisuals, Comunicació no verbal (Oratoria, Kínesia, Paralenguaje)
Anàlisi dels procesos cognitius (atenció i memoria), Media psichology. Estudis del comportament i de les respostes humanes a l'interacció amb els mitjans.

Mas Manchon, Lluís
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat d'Alacant, l'any 2004.
Doctor en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: prosòdia, realització sonora, ràdio, publicitat, comunicació i valors.

Salgado de Dios, José Francisco
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Filosofia i en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: periodisme a la segona meitat del segle XX i a la Transició, obra periodística de Manuel Vázquez Montalbán i ètica i excel·lència periodística.

Professors emèrits

Berenguer Villaseca, Xavier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1970.
Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1976.
Principals línies d'investigació: imatges digitals, guió i direcció de vídeos i interactius divulgatius i documentals.

Casasús i Guri, Josep Maria
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.
Titulat en Periodisme per l'Escola de l'Església, l'any 1969.
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: teoria dels esdeveniments periodístics, periodística catalana comparada, models de diari, retòrica, teoria de l'argumentació, comunicació científica, deontologia periodística, els rumors a les xarxes socials.

Gifreu Pinsach, Josep
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Titulat en Periodisme per l'Escola de l'Església, l'any 1972.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: comunicació política, polítiques de comunicació, imatges i espai públic, espai català de comunicació. 

Ajudants

Ribas Torrabadella, Joan Ignasi 

Becaris de tercer cicle

Besalú Casademont, Reinald

Carnicé Mur, Margarida

Da Rocha Fort, Irene

Elduque Busquets, Albert

Fernández Aballi Altamirano, Ana

Fernández Moreno, Ana Aitana

Fernández Planells, Ariadna

Garcia Cortés, Beatriz

Hachero Hernández, Bruno

Larrea Mendizabal, Imanol

López González, Hibai

Masanet Jorda, Maria José

Marco Palau, Rosa de les Neus

Narberhaus Martínez, Marta

Perez Altable, Laura

Ramon Vegas, Xavier

Ventura Álvarez, Rafael