Departament de Dret

Catedràtics d'universitat

Agulló Agüero, Antonia 
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciada en Dret per la Universitat de València, l'any 1976.
Doctora en Dret per la Universitat de València, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: hisendes locals, procediments tributaris, garanties del contribuent, impostos sobre societats, renda i patrimoni, informàtica i dret, tributació de la família, dret sancionador i tributari.

Argullol i Murgadas, Enric
Àrea de coneixement: Dret Administratiu 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.
Principals línies d'investigació: organització administrativa, comunitats autònomes, urbanisme, dret d'aigües.

Betancor Rodríguez, Andrés
Àrea de coneixement: Dret Administratiu 
Llicenciat en Dret per la Universitat de La Laguna (Tenerife), l'any 1984.
Doctor en Dret per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: regulació ambiental i regulació econòmica.

Bouza i Vidal, Núria
Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1967.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: dret internacional privat i dret del comerç internacional.

Castiñeira Palou, M. Teresa
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1972.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: exercici de drets fonamentals i dret penal, dret penal econòmic i tècnica legislativa.

Cerdà Albero, Fernando
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1987.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: dret de societats, dret concursal, dret de la competència, dret de la propietat industrial i intel·lectual, dret comptable i dret marítim.

Farrando Miguel, Ignacio
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: dret de societats, dret de la propietat industrial, dret bancari, dret dels títols valors, dret del mercat de valors, dret d'assegurances i dret del comerç electrònic.

Félix Ballesta, Mª Ángeles
Àrea de coneixement: Dret Eclesiàstic de l'Estat
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1971.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: dret matrimonial, relacions estat-esglésies en el dret espanyol i comparat.

Ferrer i Riba, Josep
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: dret civil català i entitats no lucratives.

García Segura, Caterina
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Doctora en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: relacions internacionals, actors internacionals, activitat exterior de les entitats polítiques subestatals i processos d'integració regional.

Gómez Pérez, Fernando
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1985.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: dret i economia, greuges i contractes.

Larrauri Pijoan, Elena
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Doctora en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: criminologia, sistema de penes i sancions, gènere i sistema penal.

López López, Julia
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1977.
Doctora en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: estructura salarial i negociació col·lectiva, discriminació salarial, globalització i drets socials, conciliació de la vida familiar i laboral.

Malem Seña, Jorge Francisco
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Dret per la Universitat de Córdoba (Argentina), l'any 1974.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: teoria de la democràcia i de la legitimitat, problemes de justícia, llibertat d'expressió i democràcia, i dret i moral [la imposició de la moral].  

Massaguer Fuentes, José
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1983.
Doctor en Dret per la Universitat de València, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: dret de la competència, dret de la propietat industrial i intel·lectual, dret de societats i dret concursal.

Montagut i Estragués, Tomàs de
Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: història de les institucions financeres de Catalunya i història de la recepció del dret comú a Catalunya.

Moreso i Mateos, Josep Joan
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: lògica de normes, interpretació jurídica i indeterminació del dret.

Quiñones Escámez, Anna
Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: dret del comerç internacional.

Ragués i Vallès, Ramon
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: dret penal econòmic, teoria del delicte i relacions dret penal-dret processal.

Ramos Méndez, Francisco
Àrea de coneixement: Dret Processal
Llicenciat en Dret per la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'any 1969.
Doctor en Dret per la Universitat d'Oviedo, l'any 1972.
Principals línies d'investigació: dret processal.

Ripol Carulla, Santiago
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Màster en Dret Europeu, opció Jurídica, per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Certificat del Curatorium de l'Acadèmia de Dret Internacional de la Haya per la participació en els treballs del Centre for Studies and Research in International Law and International Relations, l'any 1993.
Diploma en Dret Internacional [Problems in Contemporary International Law] per la Universitat de Helsinki, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: dret internacional públic i relacions internacionals.

Saiz Arnaiz, José Alejandro
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat de Deusto, l'any 1979.
Doctor en Dret per la Universitat del País Basc-Euskal Herriko Unibertsitatea, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: procés d'integració a Europa, interpretació dels drets fonamentals i estat autonòmic.

Salelles Climent, José Ramón
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1990.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: dret de societats, dret de la competència i dret de la propietat industrial i intel·lectual.

Salvador i Coderch, Pau
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1971.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: dret civil, obligacions i contractes, dret de l'obligació i tècnica legislativa.

Silva Sánchez, Jesús M.
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: teoria del delicte, tècniques del dret penal econòmic i política criminal.

Vilajosana Rubio, Josep M.
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: teoria del dret i filosofia política.

Titulars d'universitat

Ballarín Espuña, Montserrat
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: el finançament local i autonòmic, la col·laboració público-privada i el seu finançament, els procediments tributaris, la col·laboració interadministrativa, l'impost sobre el valor afegit.

Chacartegui Jávega, Consuelo
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: empreses de treball temporal, discriminació i orientació sexual del treballador i dret social comunitari (seguretat social comunitària).

Cienfuegos Mateo, Manuel
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciat en Dret per la Universitat d'Extremadura, l'any 1986.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: dret comunitari.

Fargas Fernández, Josep
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: clàusules transitòries en matèria de seguretat social.

Felip i Saborit, David
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: teoria del delicte i tècniques del dret penal econòmic.

Ferreres Comella, Víctor
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: dret constitucional (justícia constitucional), principi de legalitat penal.

Font i Segura, Albert
Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: la violació del secret empresarial en dret internacional privat, la seva especificitat en l'àmbit de la competència deslleial.

Gómez Ligüerre, Carlos Ignacio
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: responsabilitat civil, dret de l'assegurança, dret de contractes.

Ibáñez Muñoz, Josep
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: teoria de les relacions internacionals, anàlisi de política exterior, política exterior espanyola, economia política internacional, economia política de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Iglesias Vila, Marisa
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: discreció judicial.

Málaga Diéguez, Francisco
Àrea de coneixement: Dret Processal
Llicenciat en Dret per la Universitat d'Oviedo, l'any 1993.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1996.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: contenciós administratiu.

Martí Màrmol, Josep Lluís
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Doctor en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: teories de la democràcia, filosofia política, teoria constitucional i teoria de la negociació.

Mir Bagó, Josep
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: règim local, telecomunicacions i relacions entre administracions.

Monteagudo Monedero, Montiano
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1989.
Doctor en Dret per la Universitat de València, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: dret de la competència, dret de la propietat industrial i intel·lectual, dret de societats i contractació mercantil.

Mora Capitán, Belén
Àrea de coneixement: Dret Processal
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: dret processal.

Pallarés Ayala, Javier
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Granada, l'any 1987.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: dret bancari.

Pareja Lozano, Carles
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: urbanisme, règim local, administració bancària i medi ambient.

Pérez Triviño, José Luis
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: teoria del dret i filosofia política.

Robles Planas, Ricard
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: teoria general del delicte, el concepte material de delicte, la perillositat criminal, les formes d'intervenció en el delicte, la imputació jurídico-penal de responsabilitat.

Rodrigo Hernández, Ángel José
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Saragossa, l'any 1984.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa, l'any 1986.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: dret internacional públic i dret del medi ambient.

Sandiumenge i Farré, Josep
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: dret patrimonial, dret immobiliari i urbanístic, tècnica legislativa i dret a l'honor i a la intimitat privada.

Seuba i Torreblanca, Joan Carles
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: dret de la persona, dret de danys i dret mèdic.

Solé Riera, Jaume
Àrea de coneixement: Dret Processal
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: dret processal.

Soler Masota, Paz
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciada en Dret per la Universitat de València, l'any 1989.
Doctora en Dret per la Universitat de València, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: dret de la propietat industrial i intel·lectual, dret de la competència i dret de societats.

Valle Muñoz, Francisco Andrés
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: dret individual del treball, dret sindical i dret processal laboral. 

Titulars d'escola universitària

Pla Planas, Albert
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: el règim jurídico-tributari del dret de crèdit.

Professors Lectors

Aragoneses Aguado, Alfons
Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Doctor en Dret per la Universitat de Girona, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: dret de les dictadures, franquisme, nazisme, dret comparat.

Blay Gil, Ester
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2000.
Doctora en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, 2006.
Principals línies d'investigació: penologia, penes comunitàries, policia.

Capdeferro Pla, Josep
Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: institucions de dret públic català (Corts, Generalitat, municipis) als segles XVI i XVII, literatura jurídica i praxi quotidiana dels advocats de la Catalunya moderna, els drets propis de la Corona d'Aragó en el context de la cultura europea del ius commune.

Colàs Neila, Eusebi
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: poders de l'empresari, llibertats econòmiques i dret del treball, prevenció de riscos laborals, transmissió d'empresa i procés concursal.

Montaner Fernández, Raquel 
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: imputació de responsabilitat en estructures jeràrquiques organitzades, violència domèstica i delictes de seguretat vial.

Morgades Gil, Sílvia
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Doctora per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: dret comunitari europeu.

Rubi Puig, Antoni 
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008. 
Principals línies d'investigació: drets d'autor, dret de danys, llibertat d'expressió.

Velasco Rico, Clara
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: dret administratiu.

Professors agregats

Caballé Martorell, Anna Maria
Àrea de coneixement: Dret Romà
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: dret successori romà; tradició jurídica de les institucions Collatio emancipati, la quarta falcídia i la quarta trebel·liànica; els supòsits de pluralitat d'hereus i responsabilitat per deutes d'herència, dret de persones i crítica textual.

Escaler Bascompte, Ramon
Àrea de coneixement: Dret Processal
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: execució, mesures cautelars.

González Pascual, Maribel
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciada en Dret per la Universitat de Salamanca, l'any 1997.
Doctora en Dret per la Universitat de Salamanca, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: les condicions bàsiques d'igualtat en l'estat autonòmic.

López Bofill, Héctor
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: estudi de la decisió de constitucionalitat en el control de la constitucionalitat de les lleis.

Macho Pérez, Ana Belén
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Doctora en Dret amb Menció de Doctorat Europeu per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: retroactivitat de normes tributàries, el dret penal i sancionador tributari, els procediments tributaris, les hisendes locals i la fiscalitat de l'habitatge.

Ortiz de Urbina Gimeno, Íñigo
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1994.
Doctor en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: anàlisi econòmica de la política criminal, teoria de la legislació, relació entre dret penal i criminologia.

Pérez Simeón, Maurici
Àrea de coneixement: Dret Romà
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: dret romà, successions, tradició romanística a Catalunya i dret romà del comerç marítim.

Torbisco Casals, Neus
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: minories culturals i drets col·lectius.

Torres Pérez, Aida
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.
Doctora en Dret per la Yale Law School (EUA), l'any 2006.
Principals línies d'investigació: dret constitucional de la Unió Europea.

Professors associats

Ara Triadú, Carlos
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa, l'any 2009.
JSM per Stanford Law School, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: dret concursal (el govern corporatiu de l'empresa en crisi).

Arenas Gómez, Miguel   
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: accidents de treball/malalties professionals i les responsabilitats derivades: manca de mesures, sancions i danys i perjudicis; prestacions públiques de seguretat social, desigualtats socials i desprotecció davant del sistema públic de la seguretat social.

Azón Vilas, Félix Vicente
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa.
Màster en Science in Industrial Relations & Personnel Management per la London School of Economics and Political Science.
Vocal del Consell General del Poder Judicial fins a l'any 2013.
Principals línies d'investigació: dret del treball i la seguretat social.

Baches Opi, Sergio
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: dret de defensa de la competència. 

Bertomeu Curto, José Francisco
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social per l'IDEC-Univeristat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Màster Avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: dret del treball i la seguretat social.

Bonet Rull, Laia
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: dret autonòmic, responsabilitat administrativa, protecció del medi ambient.

Brugat Carreras, Marc
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona.
Principals línies d'investigació: dret constitucional.

Bustos Gisbert, Rafael
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat de Salamanca, l'any 1989.
Doctor en Dret per la Universitat de Salamanca, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: dret autonòmic, dret a la informació i dret parlamentari.

Calvo Doblas, María
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: dret laboral.

Cano García, Juan
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Inspector d'Hisenda de l'Estat.
Principals línies d'investigació: dret financer i tributari.

Capilla Vidal, Gabriel
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Postgrau en Gestió Ambiental de l'Empresa per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Executive Master in Public Administration-EMPA per ESADE, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: urbanisme i responsabilitat patrimonial.

Carrillo López, Marc
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: dret constitucional (sistema de drets i llibertats i garanties jurisdiccionals), organització territorial de l'Estat.

Cervera Martinez, Marta
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: patents, refinançament i col·lisió entre el dret societari i el dret concursal.

Ciutad Cura, José Ignacio
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Principals línies d'investigació: inspecció. 

Clotet Miró, Maria Àngels
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: dret internacional públic.

Cruz Herrero, Olga
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: protecció penal de la propietat intel·lectual.

De Roselló Moreno, Carlos
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Unviersitat Complutense de Madrid.
Doctor en Dret per la Universitat Complutense de Madrid.
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Abat Oliba.
Diplomat en Dret Fiscal per la Universitat Abat Oliba.
Màster en Dret Fiscal per la Universitat de Barcelona.
Principals línies d'investigació: dret mercantil, dret fiscal, frau fiscal internacional,

del Alcazar Viladomiu, Cristina
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.
Màster en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Màster interuniversitari en Criminologia i Execució Penal, l'any 2010.
Llicenciada en Criminologia per la Universitat Internacional de Catalunya, l'any 2013. Premi Extraordinari.
Màster de Dret Penal i Ciències Penals per la UPF i UB, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: dret penal.

Egea i Fernández, Joan
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: dret de la persona i dret civil català.

Elvira Benito, David
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Postgrau en Assessoria i Gestió Tributària per ESADE Business & Law School, l'any 1995.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: dret financer i tributari.

Estrada Rius, Albert
Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998.
Llicenciat en Filosofia i Lletres (Història) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: Diputació del General de Catalunya, fiscalitat i aspectes legals de la moneda.

Fernández Pérez, Juan Manuel
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
Màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social per la Universitat Pompeu Fabra.
Principals línies d'investigació: Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Figueres Fortuna, Òscar
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: dret civil i administratiu.

Forcadell Berenguer, Antoni Josep
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació i Psicologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Doctorat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: factors individuals relacionats amb el procés de rehabilitació de delinqüents juvenils i adults, avaluació de programes de rehabilitació de delinqüents.

Forcadell Escouffier, Albert
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: dret del treball.

Foz Giralt, Xavier
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: dret mercantil.

Gaddi, Daniela
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret i Criminologia per la Universitat de Milà.
Principals línies d'investigació: mediació comunitària i penal.

García Arán, Guillermo Nuño
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: relacions laborals, processos de negociació col·lectiva, conflictes col·lectius.

García Ballestero, José Antonio
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: prestacions de la seguretat social.

Garcia Juanatey, Ana
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'any 2006.
Màster en Relacions Internacionals a l'IBEI, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: relacions internacionals i dret internacional.

Garganté Petit, Sixto
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social per l'IDEC-UPF, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: dret del treball i la seguretat social.

Gomez Rubia, Cristina
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2011.
Diplomada en Educació Social per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.
Diplomatura de postgrau en Criminologia i Execució Penal per la UAB-CEJFE, l'any 2003.
Diplomatura de postgrau en Mediació i Gestió Integral de Conflictes, per la UAB-EPSI, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: dret penal.

González Álvarez, Francisco
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: dret de la seguretat social.

Güell Peris, Sònia
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: dret internacional dels drets humans i dret internacional humanitari.

Huertos Ferrer, Anna M.
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: en l'àmbit del dret de la seguretat social (camp d'aplicació i règims especials, prestacions i la protecció per desocupació).

Iglesias Torrens, Yasser
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Màster oficial en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Màster universitari en Tributació/Assessoria Fiscal per la UDIMA/CEF, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: dret tributari.

Irigoyen Fujiwara, Daniel
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: dret concursal, venda d'unitats productives, homologació de contractes de refinançament, propietat industrial i patents.

Jiménez Asensio, Rafael
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat del País Basc, l'any 1988.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: polítiques de selecció en la funció pública espanyola.

Lamarca i Marquès, Albert
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: dret d'obligacions i contractes, dret civil català i dret de successions.

Laraña Cobo, Rafael
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: seguretat social.

Lloveras i Ferrer, Marc-Roger
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: part general, i dret d'obligacions i contractes.

Llumà i Ras, Carmina
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: dret administratiu. 

López Clarós, Pedro J.
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: dret i seguretat social.

López Rodríguez, Daniel
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Postgrau en Valoració d'Empreses i Comptabilitat de Societats per l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Postgrau en Empreses en Crisi: Prevenció, Reestructuració i Concurs de Creditors per l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: dret mercantil, fusions i adquisicions, reestructuracions, dret internacional, negociació i resolució de conflictes.

Luna Yerga, Álvaro
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: dret civil.

Marsan Raventós, Clara
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra.
Màster d'investigació (DEA) en Dret Europeu i Dret Internacional Econòmic (universitats de Lausana, Ginebra, Neuchâtel i Fribourg).
Doctora en Dret pel European University Institute (Florència).
Principals línies d'investigació: dret constitucional.

Mata Saiz, Alberto
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: dret concursal.

Mccrory, Shaun Martin
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat de York, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: criminologia.

Mieres Mieres, Luis Javier
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: drets fonamentals, jurisdicció constitucional, sistema constitucional de distribució de competències. 

Mir i Puig, Carles
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Doctor en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: tècniques del dret penal econòmic.

Nogueroles Peiro, Nicolás
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1984. 
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: dret civil, dret immobiliari.

Ortuño Muñoz, José Pascual
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Múrcia, l'any 1974.
Principals línies d'investigació: dret civil.

Pereira Garmendia, Mario Martin
Àrea de coneixement: Dret Penal

Pérez Pablo, Rosa Maria
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: dret administratiu.

Piñeiro Salguero, José Amador
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Doctor en Dret (especialitat Patrimonial) per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: dret de l'esport i dret de danys i responsabilitat civil per producte defectuós.

Quero Arias, Jordi
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: relacions internacionals d'Orient Mitjà, teoria de les relacions internacionals, seguretat i defensa.

Reneaum Panszi, Tania
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat Centroamericana "José Simeón Cañas" (Mèxic), l'any 2000.
Principals línies d'investigació: violència de gènere, sistema de justícia penal i gènere i víctimes del delicte.

Riba Vidal, José
Àrea de coneixement: Dret Processal
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: dret processal.

Ripley Soria, Daniel Ignacio
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pontifícia Comillas, l'any 1993.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pontifícia Comillas, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: dret patrimonial: obligacions i contractes i drets reals. Prelació de crèdits i relacions entre el procediment administratiu i d'execució i el procediment d'execució previst a la LEC.

Rodríguez Vega, Luis
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: litigis sobre patents.

Roselló Cardona, Joan
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: dret constitucional.                                                

Roselló Cherigny, Elena
Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: desamortització urbana a la Barcelona del segle XIX, codificacions del segle XIX, dret privat del segle XIX i institucions públiques del segle XIX.

Ruiz Franco, Aida
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la UNED, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: serveis públics del treball i contractació i qualitat del treball. 

Ruiz García, Juan Antonio
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: dret civil.

Salas Velasco, Anna
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: el fet causant a les prestacions de la seguretat social.

Sánchez Álvarez, Víctor Manuel
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Màster en Dret [LLM] per la Universitat de Manchester.
Principals línies d'investigació: dret civil.

Serra Lázaro, David
Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: història del dret.

Serrabassa Ferrer, Raquel
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciada en Dret per ESADE-Universitat Ramon Llull, l'any 2006.
Màster Avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: procediment registral.

Suárez Puga, Ernesto Alejandro
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: dret societari, dret concursal i dret d'obligacions.

Tagliavini, Raimon
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat Ramon Llull-ESADE, l'any 2001.
Màster en Dret dels Negocis (MD) per la Universitat Ramon Llull-ESADE, l'any 2001.
Màster en Business Administration (MBA), ESADE, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: dret concursal, processal i arbitratge.

Toledo Vasquez, Patsili Elisa
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Ciències Jurídiques i Socials per la Universitat de Xile, l'any 2003.
Doctora en Dret Públic per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: dret penal.

Torres Cobas, Ferran
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: funció pública, control de les administracions públiques, dret a la intimitat.

Torres González, Ana
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciada en Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1998.
Màster en Economia per l'University College London, l'any 1999.
Màster en Estudis Internacionals per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: dret mercantil.

Trell San Martín, Ángeles
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: dret laboral, mediació, dret processal.

Vega Felgueroso, Telma
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat de Oviedo, l'any 2002.
Màster oficial en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: inspecció de treball i seguretat social.

Yelamos Bayarri, Estela
Àrea de coneixement: Dret Processal
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: dret processal.

Zorrilla Martínez, Naia
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Deusto, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: suspensió especial per a drogodependents, informes socials de les mesures socials alternatives.

Zuloaga González, Javier
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: delicte fiscal, procediment tributari.

Professors visitants

Abegon Novella, Marta
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.  
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: efectes dels conflictes armats en els tractats, la protecció dels interessos generals de la comunitat internacional, relacions entre la criminalitat transnacional organitzada i els conflictes armats.

Aguilera Rull, Ariadna
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010. 
Principals línies d'investigació: dret de l'antidiscriminació i polítiques transversals de gènere. Relacions entre els drets fonamentals i el dret privat. Dret comparat i dret alemany.

Barberà Gomis, Josep Ramon
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: federalisme i dret de les autonomies, règim local, domini públic i béns de l'administració. 

Carrio San Pedro, Luis Alberto
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Dret per la Universitat d'Oviedo, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: positivisme jurídic i teoria del dret, sentit i funció de la legislació a l'estat constitucional i democràtic de dret, relacions d'interdependència entre la teoria política i la jurídica, models de govern i ciutadania a les societats democràtiques. 

Castañer Codina, Joaquim
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: dret mercantil.

Elizalde Carranza, Miguel Ángel
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciat en Dret per l'Escuela Libre de Derecho de Sinaloa (Mèxic), l'any 1998.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: dret del comerç internacional i dret internacional del medi ambient.

Fernández López, Maria Antonieta
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1993.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: procediment administratiu, urbanisme i dret del medi ambient.

Gili Saldaña, María de los Ángeles
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: dret de danys i dret de contractes.

Llobet Angli, Mariona
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: terrorisme.

Marco Peña, Ester
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Màster en Dret Públic per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Línies d'investigació: deute públic, disciplina pressupostària i col·laboracions público-privades.

Navas Mondaca, Iván
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Ciències Jurídiques i Socials per la Universitat de Talca (Xile), l'any 2007.
Màster en Dret Penal i Ciències Penals. Programa de doble titulació per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Màster Avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: teoria del delicte, dret penal econòmic, criminalitat empresarial, delictes d'insolvència.

Pareja Alcaraz, Pablo
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Master of Science in European Studies: EU Policy-making. London School of Economics and Political Science, l'any 2002.
Master of Science in Foreign Service (especialitat Estudis Asiàtics i Diplomàcia Internacional), Universitat de Georgetown, l'any 2004.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: relacions internacionals, relació entre actors i ordre.

Pérez Herranz, Matilde
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1999.
Doctora en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: teoria de les relacions internacionals, ordre internacional, qüestions normatives, anàlisi de discurs, ordre i legitimitat internacionals.

Ramírez Ludeña, Lorena
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: teoria del dret, interpretació jurídica, desacords en el dret, teoria causal de la referència directa.

Ramos González, Sonia
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: dret de danys, seguretat de producte, dret biofarmacèutic, dret de contractes.

Solanes Mullor, Joan
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Màster en Dret Públic per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Màster en Dret per la Universitat de Harvard, l'any 2009.
Diploma d'estudis avançats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: dret constitucional.

Suñol Lucea, Aurea
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: dret de la propietat industrial i intel·lectual, dret de la competència. 

Vinaixa Miquel, Mónica
Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: responsabilitat civil de danys al medi ambient.

Professors convidats

Batet Lamaña, Meritxell
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: dret constitucional.

Bayona i Rocamora, Antoni
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: dret autonòmic, organització territorial i règim local.

Professora emèrita

Cuchillo i Foix, Montserrat
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.

Principals línies d'investigació: règim local, organització administrativa, drets econòmics i socials, medi ambient, consumidors, procediment administratiu, control jurisdiccional. 

Investigadors  ICREA

Casal Ribas, Elba Paula
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1986.
Doctora en Filosofia Política per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: justícia distributiva, justícia global, drets dels animals, igualtat de gènere, multiculturalisme, implicacions del Darwinisme en ètica i filosofia política.

Williams, Andrew David
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Filosofia, Política i Economia (B. A. Hons.), Universitat d'Oxford, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: filosofia moral i política.

Investigadora Marie Curie IEF

Marques, Maria Teresa Matos Ferreira
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciada en Dret per la Universitat de Lisboa.
Màster per la Universitat de St. Andrews, l'any 1997.
Doctora en Dret per la Universitat de Stirling, l'any 2004. 
Principals línies d'investigació: filosofia del llenguatge, lògica filosòfica, metafísica, metaètica, gènere i etnicitat.

Investigadora Juan de la  Cierva

Artigot i Golobardes, Mireia
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Doctora en Dret per la Universitat de Cornell (EUA), l'any 2011. 
Principals línies d'investigació: dret de danys, responsabilitat de producte, dret de família.

Investigadors Ramón y Cajal

Pastor Muñoz, Nuria
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: dret penal econòmic, el delicte d'estafa, apropiació indeguda i administració deslleial, dret penal societari, el problema de l'avançament de la protecció penal i altres qüestions a la llum dels tipus de possessió i estatus.

Valentini, Chiara
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciada en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 2002.
Doctora en Dret per la Universitat de Pisa, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: filosofia del dret, justícia constitucional, argumentació jurídica.

Investigador de projectes

Seleme, Hugo Omar
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per l'Instituto Católico del Profesorado de Córdoba, l'any 1990.
Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional de Córdoba, l'any 1995.
Diplomat en Comerç Internacional per la Universitat de Santiago de Xile i el Colegio Universitario Instituto Superior en Ciencias Comerciales, l'any 1998.
Doctor en Dret i Ciències Socials per la Universitat Nacional de Córdoba, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: filosofia del dret.

Ajudants amb títol de doctor

Alascio Carrasco, Laura
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Master of Laws per la Universitat d'Hamburg / Universitat Erasme de Rotterdam, l'any 2009.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: dret de successions, dret de persona i familia, anàlisi econòmica del dret.

Alcoberro Llivina, Carina Inés
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciada en Dret per la Universitat de Perpinyà, l'any 2008.
Diploma d'Estudis Avançats per la Universitat de Perpinyà, l'any 2008.
Màster en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: dret constitucional.

Farnós Amorós, Esther
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010. 
Principals línies d'investigació: dret de família i dret de danys.

Ginés Fabrellas, Anna
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: accidents de treball i malalties professionals.

Milà Rafel, Rosa
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Màster acadèmic en Dret de l'Empresa per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012. 
Principals línies d'investigació: dret de danys, responsabilitat dels agents de l'edificació per defectes constructius, responsabilitat civil del fabricant.                                        

Investigadors doctors júnior

Canalda Criado, Sergio
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Ciències del Treball per la Universitat Carlos III de Madrid.
Màster Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: acció sindical transnacional, drets socials a les xarxes globals de producció, negociació col·lectiva transnacional.

De le Court, Alexandre
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica).
LLM en Dret Internacional i Europeu per la Universitat d'Aberdeen (Escòcia).
Màster en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: dret social europeu, treball precari i estudi comparat de l'estat de benestar.

Paez Conesa, Ezequiel
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.
Màster en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: avortament.

Vega Garcia, Alberto
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008. 
Màster oficial en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: dret financer i tributari.

                                                                                                             

Ajudants

Estrada Cuadras, Albert
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Màster en Dret Penal i Ciències Penals, coordinat per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Diploma d'Estudis Avançats. Programa de doctorat en Dret Penal i Ciències Penals de la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: teoria del delicte, dret penal econòmic i de l'empresa, dret de la propietat intel∙lectual i industrial, dret penal europeu.

Investigadors en formació

Bossacoma Busquets, Pau
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Màster oficial en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: dret administratiu.

Morales Martínez, Sergi
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Màster en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.

Rosell Llorens, Mariona
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2011.
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2011.
Màster en Filosofia del Dret per la Universitat d'Edimburg, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: cultura digital i societat de la informació, regla de reconeixement, eficàcia i validesa de les normes, teoria del dret i sociologia del dret.

Investigadors predoctorals en formació

Allueva Aznar, Laura
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Màster en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: dret de família.

Andrade Moreno, Marco Antonio
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Ciències Jurídiques i Socials per la Universitat de Xile, l'any 2009.
Màster en Dret per la Universitat de Xile, l'any 2012.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra.
Principals línies d'investigació: pluralisme valoratiu, nacionalisme, pluralisme jurídic.

Bea Segui, Enric
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2011.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2012.
Màster en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: la igualtat d'oportunitats i la justícia en l'educació.

Coca Vila, Ivo
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Màster en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: teoria i filosofa del dret penal, teoria del delicte, dret penal econòmic i de l'empresa.

Garcia de la Torre, Hector
Àrea de coneixement: Dret Penal
Primer cicle de llicenciatura en Física per la Universitat de Barcelona, l'any 2009.
Graduat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.
Màster universitari en Advocacia per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: dret penal.

Izquierdo Sánchez, Cristóbal
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: nous fenòmens regulatoris i responsabilitat penal a l'empresa. 

Latorre Gonzalez, Indira
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Graduada en Dret per la Universitat del Rosario (Bogotà, Colòmbia), l'any 2005.
Especialitzada en Dret Contractual per la Universitat del Rosario (Bogotà, Colòmbia), l'any 2006.
Màster en Dret Administratiu per la Universitat del Rosario (Bogotà, Colòmbia), l'any 2013.
Màster avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: teoria de la legitimitat, teoria democràtica, rulemaking, millora regulatòria i governança regulatòria.

Maenza, Carla Vanina
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Principals línies d'investigació: filosofia, gènere, filosofia política.

Marti Barrachina, Marta
Àrea de coneixement: Dret Penal
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.
Màster en Criminologia i Execució Penal per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: dret penitenciari, criminología.

Mirambell Fargas, Miquel dels Sants
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Màster en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: remeis per a l'incompliment contractual.

Riera Roca, Magalí
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Màster en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: dret de contractes, dret de l'esport i dret de danys.

Roa Roa, Jorge Ernesto
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat Externado de Colòmbia.
Màster en Governança i Drets Humans per la Universitat Autònoma de Madrid.
Màster en Ciències Jurídiques Avançades per la Universitat Pompeu Fabra.
Principals línies d'investigació: drets humans, dret internacional humanitari.

Sole Truyols, Montserrat
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2009.
Llicenciada en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2011.
Màster Avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: dret comparat: regulació de les pensions de jubilació, sostenibilitat legal, dret laboral EU: regulació i eficàcia dels convenis col·lectius, drets humans: mecanismes de defensa a l'abast dels individuals. 

Varela, Lorena Griselda
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat Nacional del Nordeste de Argentina, l'any 2001.
Postgrau en Dret Penal per la Universitat Nacional del Nordeste de Argentina, l'any 2003.
Diploma d'Estudis Avançats del doctorat en Dret Penal i Ciències Penals per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: dret penal general (teoria del delicte, teoria de la imputació, teoria de les normes, teoria dels fonaments de la pena, teoria de la determinació judicial de la pena); dret penal comparat (sistema jurídic angloamericà, sistema jurídic continental).

Assistents de docència

Agüero San Juan, Sebastián Alonso
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Diplomat en Mediació Intercultural per la Universitat Catòlica de Temuco (Xile), l'any 2006.
Diplomat en Planificació i Gestió Tributària per la Universitat de Xile, l'any 2007.
Llicenciat en Dret per la Universitat Catòlica de Temuco (Xile), l'any 2007.
Màster Avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: filosofía del dret, metodología de la teoria del dret, dinàmica de sistemes jurídics, filosofia analítica, teoria de canvi de creences, anàlisi conceptual.

Castilla Juarez, Karlos Artemio
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional Autónoma de México.
Postgrau en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals per la Universitat Complutense de Madrid.
Màster en Dret per la Universitat Nacional Autónoma de México.
Principals línies d'investigació: drets humans, dret internacional humanitari.

Herrera Prieto, Juan Camilo
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat d'Ibagué, l'any 2008.
Màster Avançat en Ciències Jurídiques per Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: integració supranacional a Amèrica del Sud, poder constituent.

Assistent de recerca

Alvarado Bedoya, Claudia Patricia
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat Lliure de Colòmbia, l'any 2009.
Màster Avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: protecció dels drets socials en escenaris de pobresa i crisi.