Departament de Cičncies Experimentals i de la Salut

Catedràtics d'universitat

Andreu Martínez, David
Àrea de coneixement: Química Orgànica.
Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Química per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: química de pèptids i proteïnes, proteòmica, antibiòtics pèptids, vacunes sintètiques.

Antó Boqué, Josep M.
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: epidemiologia de l'asma i la MPOC dirigida a identificar les causes ambientals i la seva prevenció.

Baños Díez, Josep Eladi
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: mecanismes implicats en el dolor neuropàtic, efectes de la introducció de les disciplines humanístiques en els estudis de medicina.

Bertranpetit Busquets, Jaume
Àrea de coneixement: Biologia Animal.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: genètica i genòmica evolutives, genètica de poblacions humanes, evolució de xarxes moleculars funcionals i acció de la selecció natural en el genoma.

Camí Morell, Jordi
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Principals línies d'investigació: bibliometria i avaluació de la recerca, prevenció secundària de l'Alzheimer.

García Benavides, Fernando
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Sevilla, l'any 1979.
Doctor en Medicina per la Universitat d'Alacant, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: lesions per accident de treball, incapacitat laboral, trajectòries laborals i salut.

García Ojalvo, Jordi
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Doctor en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: dinàmica dels sistemes biològics, neurodinàmica, presa de decisió cel·lular, autoorganització espai-temps de sistemes vius.

Giráldez Orgaz, Fernando
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Valladolid, l'any 1975.
Doctor en Medicina per la Universitat de Valladolid, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: biologia molecular del desenvolupament embrionari de l'oïda: inducció, especificació regional i neurogènesi.

Hidalgo Hernando, Elena
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Doctora en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: estudi de les respostes cel·lulars a l'estrès oxidatiu en el llevat Schizosaccharomyces pombe.

Lloreta Trull, Josep
Àrea de coneixement: Anatomia Patològica.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: aspectes morfològics i moleculars de la progressió del càncer urològic (bufeta urinària, ronyó, pròstata), aspectes ultraestructurals dels tumors sòlids i de les alteracions dels músculs respiratoris en pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica.

López-Botet Arbona, Miguel
Àrea de coneixement: Immunologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València, l'any 1977.
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: caracterització de receptors leucocitaris amb funció inhibidora i activadora de la resposta immunitària innata, implicació en la defensa davant el citomegalovirus.

Maldonado López, Rafael
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Cadis, l'any 1985.
Doctor en Farmacologia per la Universitat de Cadis, l'any 1988.
Doctor en Farmacoquímica Molecular per la Universitat René Descartes de París, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: estudi del substrat neurobiològic dels fenòmens que depenen de drogues, mecanismes implicats en el dolor neuropàtic, mecanismes neurobiològics dels trastorns afectius (ansietat i depressió) i dels dèficits cognitius, estudi dels trastorns de la ingesta alimentària.

Pérez Jurado, Luis Alberto
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1983.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: bases moleculars de malalties hereditàries.

Posas Garriga, Francesc
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Doctor en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: respostes cel·lulars a l'estrès, mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars, regulació transcripcional, cicle cel·lular, computació biològica.

Real Arribas, Francisco X.
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: mecanismes moleculars implicats en el control de la proliferació i la diferenciació en cèl·lules epitelials: rellevància en processos patològics i genètica molecular del càncer.

Sanz Carreras, Ferran
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Enginyer Químic per l'Institut Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull), l'any 1973.
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1978.
Doctor en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: bioinformàtica traslacional, gestió integrativa del coneixement biomèdic, farmacoinformàtica, modelatge de les relacions entre l'estructura molecular i l'activitat biològica.

Valverde Castro, Miguel Á.
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Valladolid, l'any 1988.
Màster en Farmacologia per la Universitat de Cambridge, l'any 1991.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Valladolid, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: canalopaties, fisiopatologia de l'epiteli respiratori, control del to vascular, fisiologia molecular de la regulació del volum cel·lular.

Valverde Granados, Olga
Àrea de coneixement: Psicobiologia.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Cadis, l'any 1989.
Doctora en Medicina per la Universitat de Cadis, l'any 1992.
Doctora en Farmacoquímica Molecular per la Universitat René Descartes de París, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: bases neurobiològiques dels trastorns psiquiàtrics utilitzant una aproximació experimental. Estudi dels processos per consum de substàncies, trastorns emocionals, esquizofrènia i comorbiditat entre diversos trastorns psiquiàtrics.

Catedràtics contractats

Albanell Mestres, Juan
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: oncologia.

Alonso Caballero, Jordi
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: metodologia de resultats percebuts pels pacients i de qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS), estimació de la càrrega de malaltia mental, avaluació de l'eficiència i l'eficàcia dels serveis sanitaris.

García de Herreros Madueño, Antonio
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1980.
Doctor en Ciències per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: control de la diferenciació i creixement de les cèl·lules epitelials: paper dels contactes intracel·lulars.

Gea Guiral, Joaquim
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: fenotip muscular i malalties. 

Guigó i Serra, Roderic
Àrea de coneixement: Biologia Molecular.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: recerca del mecanisme mitjançant el qual són reconeguts els senyals en l'ADN que especifiquen els gens i la seva evolució, i desenvolupament de software per a l'anàlisi i l'anotació de seqüències genòmiques.

Navarro Cuartielles, Arcadi
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: estudi teòric de la variabilitat del DNA i dels factors evolutius que l'afecten. Estudi teòric dels efectes evolutius dels canvis cromosòmics.

Oliva Miguel, Baldomero
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Doctor en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: estudi de la relació estructura/funció en proteïnes, anàlisi computacional i bioinformàtica de l'estructura i plegament de proteïnes, modelatge comparatiu per homologia.

Sunyer i Deu, Jordi
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: epidemiologia ambiental i del desenvolupament amb especial interès en els determinants ambientals a l'inici de la vida.

Titulars d'universitat

Alsina Español, Berta
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Doctora en Biologia Genètica per la Universitat de Barcelona, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: mecanismes moleculars en el desenvolupament de l'orella, regeneració de cèl·lules ciliades i gens causants de sordesa, mecanismes de morfogènesi, estudi d'elements reguladors.

Berrendero Díaz, Fernando
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciat en Farmàcia per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1994.
Doctor en Farmàcia per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: paper de les orexines en les propietats addictives de les drogues d'abús, estudi de la funció de les orexines en la regulació de la consolidació i extinció de las memòries aversives; paper del sistema cannabinoide en les propietats addictives de la nicotina.

Bosch Fusté, Elena
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Doctora per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: estudi de la diversitat genètica humana, història de poblacions, dinàmica del genoma i reordenacions cromosòmiques, desequilibri de lligament i determinació de factors genòmics i poblacionals que influeixen en el desequilibri de lligament.

Calafell Majó, Francesc
Àrea de coneixement: Antropologia Física.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: genètica de les poblacions humanes i estudi de les seqüències de l'mtDNA, polimorfismes nuclears clàssics, microsatèl·lits, sistemes haplotípics i polimorfismes del cromosoma Y en poblacions localitzades.

Castelo Valdueza, Robert
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1997.
Doctor en Informàtica per la Universitat d'Utrecht (Països Baixos), l'any 2002.
Principals línies d'investigació: bases genètiques de l'expressió gènica i la variació fenotípica, enginyeria inversa de xarxes genètiques, mètodes d'anàlisi centrats en vies de regulació.

Comas Martínez, David
Àrea de coneixement: Antropologia Física.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: anàlisi de la diversitat del genoma humà i les seves aplicacions.

De la Torre Fornell, Rafael
Àrea de coneixement: Toxicologia.
Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Doctor en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: psicofarmacologia de les drogues d'abús en humans, efectes benèfics de compostos polifenòlics presents en la dieta mediterrània en la salut de l'individu, toxicologia analítica de les drogues d'abús.

De Nadal Clanchet, Eulàlia
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Doctora en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: respostes cel·lulars a l'estrès, mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars, regulació transcripcional, cicle cel·lular, computació biològica.

Moyano Claramunt, Elisabeth
Àrea de coneixement: Fisiologia Vegetal.
Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: enginyeria metabòlica de plantes aplicada a la millora de la producció de fitofàrmacs.

Pereira Rodríguez, José Antonio
Àrea de coneixement: Anatomia i Embriologia Humana.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: anatomia i embriologia del cap i del coll, patologia quirúrgica endocrina i patologia quirúrgica de la paret abdominal.

Pérez Sánchez, Jorge
Àrea de coneixement: Psiquiatria.
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Principals línies d'investigació: avaluació dels aprenentatges i avaluació d'innovacions educatives.

Pujades Corbí, Cristina
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: estudi dels llinatges cel·lulars en el sistema nerviós durant el desenvolupament embrionari: progenitors i especificació cel·lular en l'oïda interna i en el romboencèfal. Compartiments i segregacio cel·lular durant el desenvolupament del romboencèfal.

Segura Noguera, Jorge
Àrea de coneixement: Química Analítica.
Llicenciat en Ciències per la Universitat de Barcelona, l'any 1972.
Doctor en Ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Principals línies d'investigació: anàlisi de drogues i medicaments en fluids biològics, biomarcadors, detecció de l'abús de drogues i control antidopatge, farmacocinètica i metabolisme de fàrmacs, qualitat en química analítica, cromatografia i espectrometria de masses.

Professors agregats

Aramburu Beltrán, José
Àrea de coneixement: Immunologia.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1986.
Doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: regulació del sistema immunitari per mecanismes de resposta a l'estrès. Identificació de processos regulats pel factor de transcripció NFAT5 en respostes immunitàries.

Ayté del Olmo, José
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Bioquímica per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: regulació del cicle cel·lular i regulació de l'expressió gènica en el llevat Schizosaccharomyces pombe.

Díez Antón, Juana
Àrea de coneixement: Microbiologia.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Sevilla, l'any 1985.
Doctora en Biologia per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: identificació de dianes intracel·lulars per a teràpia antiviral, replicació del virus RNA, interaccions virus-host.

Fernández Fernández, José Manuel
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Sevilla, l'any 1991.
Doctor en Biologia per la Universitat d'Alacant, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: regulació de canals iònics per proteïnes G i segons missatgers, identificació de canals iònics implicats en la regulació del volum cel·lular i la seva rellevància en la fisiologia epitelial, patologies associades a l'alteració de la funció de canals iònics (canalopaties): fibrosi quística, hipertensió i altres malalties cardiovasculars, migranya.

Gutiérrez Gallego, Ricardo
Àrea de coneixement: Química Orgànica.
Llicenciat en Química Analítica per la Universitat Rijkshogeschool Ijsselland de Deventer (Holanda), l'any 1993.
Llicenciat en Química per la Universitat d'Utrecht (Països Baixos), l'any 1996.
Doctor en Química Bioorgànica per la Universitat d'Utrecht (Països Baixos), l'any 2001.
Principals línies d'investigació: glicosilació, glicobiologia, interaccions biomoleculars, desenvolupament de nous mètodes analítics.

Hernández Llodrà, Sílvia
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: estudi de les alteracions moleculars implicades en el desenvolupament i la progressió dels tumors humans.

López Rodríguez, M. Cristina
Àrea de coneixement: Immunologia.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'any 1991.
Doctora en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: regulació de l'expressió gènica per factors de transcripció, àmbit d'estudi: càncer i immunologia.

Muñoz López, Francisco José
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Complutense, l'any 1990.
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Complutense, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: malaltia d'Alzheimer, estrès oxidatiu i òxid nítric. 

Ozaita Mintegui, Andrés
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciat en Biologia per la Universitat del País Basc, l'any 1992.
Doctor en Biologia per la Universitat de les Illes Balears, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: senyalització intracel·lular associada al sistema cannabinoide.

Pastor Maeso, Manuel
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Farmàcia per la Universitat d'Alcalá de Henares, l'any 1988.
Doctor en Farmàcia per la Universitat d'Alcalá de Henares, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: desenvolupament de nous descriptors moleculars, modelatge molecular de receptors acoblats a la proteïna G, desenvolupament de software estadístic i modelatge molecular.

Sentí Clapés, Mariano
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: la interacció entre factors genètics i ambientals en el risc de patir malaltia coronària, especial èmfasi en la recerca de factors protectors de la malaltia cardiovascular.

Serrano Sánchez, Antonio Luis
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciat en Veterinària per la Universitat de Còrdova, l'any 1991.
Llicenciat en Ciències i Tecnologia dels Aliments per la Universitat de Còrdova, l'any 1994.
Doctor en Veterinària per la Universitat de Còrdova, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: Mecanismes moleculars implicats en el control de la quiescència, proliferació i diferenciació de les cèl·lules mare musculars. Inflamació i fibrosi en la regeneració muscular. Nous reguladors del creixement i l'atròfia muscular.

Professors col·laboradors permanents

Boada Centeno, Nuria
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Doctora en Ciències Químiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: modelització molecular de proteïnes i disseny de fàrmacs assistit per ordinador.

Girvent Montllor, Meritxell
Àrea de coneixement: Nutrició i Bromatologia.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998.
Principals línies de recerca: estudi de la interrelació entre resposta inflamatòria, estat nutricional i estatus tiroïdal en pacients amb càncer colorectal ressecable, estudi de la patogènia de la malnutrició i fragilitat en el pacient d'edat geriàtrica.

Professors lectors

Macía Santamaría, Javier
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Doctor en Ciències per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: computació no convencional en sistemes biològics, emergència de comportaments col·lectius sintèticament induïts, biologia sintètica i de sistemes, desenvolupament de models teòrics per a aplicacions biomèdiques.

Perdiguero Santamaría, Eusebio
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Lleó, l'any 1991.
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de Lleó, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: mecanismes moleculars implicats en el control de la quiescència, proliferació i diferenciació de les cèl·lules mare musculars. Inflamació i fibrosi en la regeneració muscular. Nous reguladors del creixement i l'atròfia muscular.

Vicente García, Rubén
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Bioquímica per la Universitat de Barcelona, l'any 2000.
Doctor en Bioquímica per la Universitat de Barcelona, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: canals iònics i senyalització per calci en cèl·lules immunitàries.

Professors associats

Agell Codina, Laia
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Doctora en Biologia Cel·lular per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: participació i anàlisi de les visites escolars que es fan per part del PRBB-UPF, investigació en la percepció de la ciència i els científics que tenen els estudiants que participen en aquestes visites. Anàlisi de la capacitat d'argumentar temes sociocientífics per part dels estudiants de secundària. Anàlisi de la utilitat de l'aprenentatge basat en problemes (ABP).

Albà Soler, M. del Mar
Àrea de coneixement: Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: genòmica computacional.

Algara López, Manuel Ignacio
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: radioteràpia de la neoplàsia de mama, estudi i prevenció de la toxicitat derivada dels tractaments amb radiacions ionitzants.

Alonso-Tarrés, Carles
Àrea de coneixement: Microbiologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: microbiologia clínica, estudi de microorganismes multiresistents causants d'infecció a l'espècie humana en l'àmbit sanitari i a la comunitat, resposta immunitària a antígens de Mycobacterium tuberculosis.

Argudo Aguirre, Núria
Àrea de coneixement: Anatomia Patològica. 

Artazcoz Lazcano, Lucía
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Navarra, l'any 1987.
Doctora en Ciències de la Salut i de la Vida per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: desigualtats de gènere en la salut, salut laboral.

Arumí Uria, Montserrat
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: lesions melanocítiques-nevus displàstics (dermatopatologia), limfomes cutanis.

Baillès Lázaro, Eva
Àrea de coneixement: Psicologia.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Doctora en Biomedicina, especialitat Psicologia, per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: estrès acadèmic i malestar psicològic, personalitat i trastorns conversius.

Balcells Vilarnau, Eva
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: malalties pulmonars intersticials, activitat de recerca clínico-epidemiològica en malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).

Basagaña Flores, Xavier
Àrea de Coneixement: Estadística, Epidemiologia Ambiental.
Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2003.
Doctor en Bioestadística per la Universitat de Harvard, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: mètodes estadístics, canvi climàtic i salut, contaminació atmosfèrica i salut. 

Bellmunt Molins, Joaquim
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: estudi de l'activitat sinèrgica de paclitaxel i MLN128 en pacients amb qui no funciona la quimioteràpia de primera línia per al càncer de bufeta. Tumors urotelials amb CMOP, CCGD. Desenvolupament de nous tractaments per als càncers sistèmics -en particular, el càncer de bufeta- i recerca de factors pronòstics i possibles objectius terapèutics.

Bellosillo Paricio, Beatriz
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: diferenciació cel·lular i apoptosi en leucèmia limfàtica crònica i síndromes limfoproliferatives, expressió gènica implicada en la regulació de l'apoptosi i del cicle cel·lular.

Bigorra Llosas, Joan
Àrea de coneixement: Farmacologia Clínica.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: recerca i desenvolupament de nous medicaments.

Borrell Thió, Carme
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Doctora en Medicina (Salut Pública) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: les desigualtats en salut segons classe social i gènere.

Bosch Llonch, Fèlix
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: anàlisi de referents històrics en farmacologia, innovació en mètodes docents, estudis sobre el llenguatge i la terminologia mèdica, anàlisi de la projecció social de l'ús de medicaments i aplicació d'iniciatives per promocionar la comunicació científica.

Burdio Pinilla, Fernando
Àrea de coneixement: Cirurgia.
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Saragossa, l'any 1993.
Doctor en Medicina per la Universitat de Saragossa, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: ablació hepàtica per radiofreqüència i transecció hepàtica i pancreàtica per radiofreqüència.

Campuzano Uceda, María Victoria
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Salamanca, l'any 1989.
Doctora en Biologia per la Universitat de Salamanca, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: desenvolupament de models animals (knockouts i transgènics) amb l'objectiu d'aclarir les funcions dels gens que contribueixen al fenotip de la síndrome de Williams (GTF2I i altres).

Carbó Arnau, Joan Marc
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: bases de dades i avaluació en política científica.

Carbó Banús, Marcel·lí
Àrea de coneixement: Toxicologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: farmacocinètica i metabolisme, relacions farmacocinètiques/farmacodinàmiques.

Carrió Gaspar, Pau
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: CADD.

Casadevall Fusté, Carme
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985.
Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: mecanismes implicats en la pèrdua de massa muscular en pacients afectats per la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), paper que juguen diferents senyals externs en el potencial reparador de les cèl·lules musculars precursores.

Castejón Castejón, Jordi
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: incapacitat laboral, atenció primària en salut laboral.

Colomo Saperas, Luis Alberto
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.

Crespillo Márquez, Manuel
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Granada, l'any 1989.
Màster en Bioenginyeria per la Universitat Politècnica de Barcelona, l'any 1991.
Doctor en Medicina per la Universitat de Saragossa, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: supervisió d'analítica forense, i més concretament en estudis d'interpretació de resultats d'ADNmt i valoració i estudis de perfils barreja de STRs autosòmics.

Cuadrado Godia, Elisa
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: malalties vasculars cerebrals.

De Lorenzo López, David
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Navarra, l'any 1992.
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: genòmica, nutrigenòmica, emprenedoria, gestió de la innovació i transferència tecnològica. 

Delclos Clanchet, Jorge
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l’any 1981.
Doctor per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2007.
Principals línies d’investigació: salut laboral, epidemiologia de les malalties respiratòries, epidemiologia ambiental i salut pública.

Delgado Aros, Silvia
Àrea de coneixement: Fisiologia.

Estevez Cruz, Soraya

Estivill Pallejà, Xavier
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Doctor en Genètica per la Universitat de Londres, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: síndrome de Down, cromosoma 21, sordesa, psiquiatria genètica, malalties genètiques complexes.

Falcón Falcón, Carles Maria
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciat i doctor en Física.
Principals línies d'investigació: la imatge mèdica i la neuroimatge. La neuroimatge en l'Alzheimer.

Ferrer del Álamo, Ana María
Àrea de coneixement: Anatomia Patològica.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: caracterització biològica de les síndromes limfoproliferatives cròniques B amb expressió hemoperifèrica, principalment limfoma esplènic de la zona marginal, limfoma de cèl·lules del mantell i leucèmia limfàtica crònica.

Ferrer Monreal, Antonio
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: intercanvi pulmonar de gasos, fenotips MPOC i medicina de sistemes.

Forns Guzman, Joan
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.

Foro Arnalot, Palmira
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l’any 1985.
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2005.
Principals línies d’investigació: apoptosi radioinduïda com a factor predictiu de toxicitat en malalts amb càncer de pròstata que reben radioteràpia, tractament de les metàstasis òssies i cerebrals.

Furlong Nespolo, Laura Inés
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat de Buenos Aires, l'any 1997.
Doctora en Biologia per la Universitat de Buenos Aires, l'any 2002.
Màster universitari en Bioinformàtica per a la Salut per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: informàtica biomèdica, extracció d'informació de la literatura biomèdica, estudi dels mecanismes moleculars de la interacció espermatozoide-ovòcit.

Gabaldón Estevan, Juan Antonio
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de València, l'any 1996.
Doctor en Ciències Mèdiques per la Universitat de Nimega (Holanda), l’any 2005.
Principals línies d'investigació: genòmica comparativa i evolució, predicció de funció en gens implicats en malalties.

Ganzer Justicia, Laura
Àrea de coneixement: Botànica.
Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: micologia aplicada i ecologia.

Garcia Aymerich, Judith
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Doctora en Salut Pública i Metodologia de la Recerca Biomèdica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: epidemiologia respiratòria, epidemiologia ambiental.

Garcia de la Torre, Beatriz Àrea de coneixement:Quimica
Titulacions oficials: Doctorat en Quimica Orgànica
Principals línies d'investigació:Sintesis de peptids i proteines.

García García, Javier
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciat en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: estudi computacional de l'interactoma: integració de bases de dades d'interaccions de proteïnes, predicció d'interaccions proteïna-proteïna i predicció de les regions potencialment involucrades en la interacció entre proteïnes.

Garin Boronat, Olatz
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Biologia Fonamental i Sanitària per la Universitat de Navarra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: metodologia de la medició de resultats de salut percebuts pels pacients, mètodes epidemiològics.

Gil Gómez, Gabriel
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Doctor en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: participació de proteïnes reguladores del cicle cel·lular en l'apoptosi de cèl·lules quiescents.

Gimeno Ruiz de Porras, David
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Doctor per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: epidemologia ocupacional, factors de risc psicosocials en el treball, incapacitat laboral i retorn al treball.

Gispert López, Juan Domingo
Àrea de coneixement: Radiologia i Medicina Física.
Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1999.
Doctor per la Universitat Politècnica de Madrid, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: estadística de neuroimatges, tecnologies d'adquisició d'imatges mèdiques.

Gual Llorens, Clara
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Ciències del Treball per la Universitat Jaume I de Castelló, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: gestió de la prevenció de riscos laborals, millora de la qualitat dels serveis de prevenció, intervencions d'ergonomia participativa, organitzacions saludables i cultura preventiva.

Gutarra Díaz, Susana Virginia
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Ricardo Palma (Perú), l'any 2002.

Horcajada Gallego, Juan Pablo
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina per la Universitat del País Basc (UPV-EHU), l'any 1990.
Doctor en Medicina per la Universitat del País Basc (UPV-EHU), l'any 1997.
Principals línies d'investigació: infeccions nosocomials, infeccions per bacteris multiresistents, infeccions urinàries.

Ilzarbe Sánchez, Lucas
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: gastroenterologia (pancreatologia).

Jimenez Tejero, Eroteida
Àrea de coneixement: Biologia
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.
Doctora en Ciències del Mar per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2011.
Principals línies d'investigació:Bones pràctiques en la recerca

Jimeno Fraile, Jaime
Àrea de coneixement: Anatomia Patològica.
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Cantàbria, l’any 1998.
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2007.

Juanpere Rodero, Nuria
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Medicina per la Universitat Rovira i Virgili, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: pròstata, bufeta.

Lacruz Bassols, Martín
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: física dels processos biològics.

Llebaria Samper, Javier
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Veterinària per la Universitat de Saragossa, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: Proteccio de la Salut i Gestió de la Salut Publica.

Lloveras Rubio, Belén
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: virus de papil·loma humà, càncer de cèrvix, càncer de vulva.

Lope Pastor, Silvia
Àrea de coneixement: Psiquiatria.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: ensenyament contextualitzat de la ciència.

Majó Barberi, Luis
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: sistemes d'informació sanitària, codificació de dades clíniques, sistemes d'agrupació clínico-econòmics.

Malhotra, Vivek
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.

Manaut Clusella, Francesc
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació:Disseny de molècules assistit per ordinador i semblança molecular.

Marcos del Águila, Josep
Àrea de coneixement: Química Analítica.
Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Doctor en Química per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: diagnòstic de malalties metabòliques, metabolisme d'esteroides, instrumentació d'anàlisi química (cromatografia/espectrometria), control antidopatge.

Martínez Campos, Maruxa
Àrea de coneixement: Biologia.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1999.
Doctora en Biologia per la Universitat de Cambridge (UK), l'any 2004.
Principals línies d'investigació:Good practices in research, science communication.

Martínez Díaz, Santos
Àrea de coneixement: Anatomia i Embriologia Humana.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: experimentació animal en reparació meniscal i regeneració de cartílag articular.

Martínez-Llorens, Juana Mª
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Navarra, l'any 1997.
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: fisiopatologia dels músculs respiratoris, ventilació mecànica no invasiva.

Mayer Pujadas, Miguel Ángel
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l’any 1987.
Doctor en Ciències de la Salut i de la Vida per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2006.
Principals línies d’investigació: atenció primària de salut i activitats preventives, qualitat de la informació mèdica a Internet, gestió de la informació, metadades i web semàntica.

Medrano Martorell, Santiago
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciat en Medicina per la Universitat Rovira i Virgili, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: neuroradiologia (substància blanca, ictus, tumors, epilèpsia), radiologia de cap i coll.

Meri Vived, Alexandre
Àrea de coneixement: Anatomia Patològica.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1999.
Diplomat en Fisioteràpia per la Universitat Ramon Llull, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: anatomia clínica i aplicada.

Meroño Dueñas, Oona
Àrea de Coneixement: cardiologia clínica en general. Pacient crític coronari. Fisiopatologia, factors de risc i factors pronòstics de la cardiopatia isquèmica.
Llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2001.
Estudiant de dotorat (UAB).
Principals línies d'investigació: factors pronòstics després d'una síndrome coronària aguda. Anèmia i dèficit de ferro en les diverses cardiopaties. Ús de les noves tecnologies en la rehabilitació cardíaca després d'una síndrome coronària aguda. 

Mestre Pinto, Juan Ignacio
Àrea de coneixement: Psiquiatria.
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Ramon Llull, l'any 2005.
Doctor en Psiquiatria i Psicologia Mèdica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: avaluació psiquiàtrica i tractament en drogodependències.

Mestres López, Jordi
Àrea de coneixement: Química Orgànica.
Llicenciat en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Doctor en Química Computacional per la Universitat de Girona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: aproximacions sistèmiques al disseny de fàrmacs, mecanismes d'acció en medicina tradicional, disseny de sondes per biologia química.

Mira Muñoz, Miquel
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: l'ocupació, l'absència i la tensió en el treball, i estils de vida i salut.

Mirabent Domingo, Joan
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Diplomat en Infermeria per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.

Molina Ros, Antonio
Àrea de coneixement: Cirurgia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: recerca en biomecànica.

Morillas Taboada, Montserrat
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: gestora de projectes del grup de recerca en senyalització cel·lular, respostes cel·lulars a l'estrès, mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars, regulació transcripcional, cicle cel·lular, computació biològica.

Moscoso Castro, Maria
Àrea de coneixement: Psicobiologia.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: estudi de les bases neurobiològiques de l'esquizofrènia i utilització d'animals Knockout per a l'estudi d'aquests fenòmens.

Nolla Salas, Joan
Àrea de coneixement: Toxicologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: toxicologia clínica i infeccions poc freqüents per Listeria i càndida.

Notredame, Cedric Gerard Christian
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Bioquímica, Genètica i Biologia Molecular per la Universitat Paul Sabatier de Tolosa (França), l’any 1992.
Màster en Biotecnologies per la Universitat Paul Sabatier de Tolosa (França), l’any 1993.
Doctor en Bioinformàtica per la Universitat Paul Sabatier de Tolosa (França), l’any 1998.

Orozco Levi, Mauricio Ariel
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Medicina per la Universitat del Norte (Colòmbia), l'any 1989.
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.

Pasarín Rua, Maria Isabel
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: desigualtats socials en salut, avaluació de l'atenció primària de salut i promoció de la salut.

Pascual Esteban, José Antonio
Àrea de coneixement: Química Analítica.
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Doctor en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: determinació de drogues i fàrmacs, especialment aquells d'abús en l'esport, i desenvolupament de sistemes informàtics per a la gestió de laboratori (LIMS).

Pérez Albarracín, Gloria
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: desigualtats socials i econòmiques en salut i en concret en mortalitat i en salut reproductiva.

Pleguezuelos Cobo, Eulogio
Àrea de coneixement: Cirurgia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Rovira i Virgili, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: rehabilitació cardíaca: determinació de citoquines a l'hora de fer un programa de rehabilitació cardíaca en pacients amb síndrome coronària, factors de pronòstic, rehabilitació respiratòria, biomecànica humana.

Portero Tresserra, Marta
Àrea de coneixement: Psicobiologia.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2009.
Doctora en Neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: bases neurobiològiques dels trastorns per consum de substàncies i la seva comorbiditat amb trastorns psiquiàtrics i alteracions en els processos d'aprenentatge i memòria.

Puig de Dou, Jaume
Àrea de coneixement: Nutrició i Bromatologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: estudi de la interrelació, en malalts amb tumor gastrointestinal intervinguts, de la malnutrició, la resposta inflamatòria i la presència de la síndrome eutiroïdal amb la mortalitat i les complicacions postoperatòries sèptiques.

Quera Jordana, Jaime
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: la irradiació d'animals de laboratori per conèixer la capacitat de recuperació hematopoètica de factors de creixement hemopoètic, estudi de la dosi dispersa en zones protegides amb blocs estrets, i estudi mitjançant dosimetria in vivo de la dosi administrada a malalts tractats amb feixos de fotons en radioteràpia.

Ramada Rodilla, José María
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València, l'any 1985.
Doctor per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: salut laboral.

Ramírez Bellido, Òscar
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1999.
Doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: paleogenòmica, genètica de la conservació, domesticació animal.

Revuelta de la Poza, Gema

Robledo Montoya, María Patricia
Àrea de coneixement: Neurofarmacologia.
Llicenciada en Psicobiologia per la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, l'any 1981.
Doctora en Neurociències per la Universitat Pierre i Marie Curie, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: substrats neurobiològics implicats en els efectes addictius, motivacionals i cognitius produïts per l'MDMA ("èxtasi") i el cànnabis.

Rodríguez, Diego Agustín
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Buenos Aires, l'any 1998.
Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: exercici, EPOC, disfunció muscular, rehabilitació, hipertensió pulmonar.

Rodríguez Arana, Ana
Àrea de coneixement: Radiologia i Medicina Física.
Llicenciada en Medicina per la Universitat del Rosario (Colòmbia), l'any 1999.
Principals línies d'investigació: càncer de mama.

Rodríguez de Dios, Nuria
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Santiago de Compostel·la, l’any 1996.
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2009.
Principals línies d’investigació: càncer de pulmó, càncer de mama, utilització de la fusió d’imatges amb PET-TC per planificar la radioteràpia.

Rodríguez Sanz, Maica
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Diplomada en Estadística per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.
Màster universitari en Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: desigualtats en salut, anàlisi de sistemes d'informació sanitària.

Rosell i Vives, Elisabet
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciada en Ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: immunoteràpia del càncer, medicaments biològics, anticossos monoclonals, medicina personalitzada, diagnòstic molecular.

Ruiz Bonilla, Vanessa
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l’any 2002.
Doctora en Ciències de la Salut i de la Vida per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2008.
Principals línies d'investigació: mecanismes reguladors de la miogènesi.

Sabidó Aguadé, Eduard
Àrea de coneixement: Proteòmica.
Llicenciat en Bioquímica per la Universitat de Barcelona, l'any 2003.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2008.
Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: The main goal of our group is to further develop mass spectrometry-based quantitative techniques so that proteomics becomes a set of robust, sensitive, accurate and precise methods that enable not only the generation of research hypotheses but also their subsequent validation in complex biological systems.

Samso Sabe, Enric
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: agonistes alfa-2, sepsi i medicina crítica.

Sanz i Latiesas, Xavier
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 1992.
Principals línies d'investigació: càncer de mama, càncer de pulmó, fraccionaments alterats.

Segura Benedicto, Andreu
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 1975.
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 1986.
Principals línies d’investigació: salut comunitària, salut pública i sistema sanitari, ètica i salut pública.

Selent, Jana
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Farmàcia per la Universitat Humboldt de Berlín (Alemanya), l'any 1998.
Doctora en Farmàcia per la Universitat Humboldt de Berlín (Alemanya), l'any 2004.
Principals línies d'investigació: modelització molecular de proteïnes i disseny de fàrmacs assistit per ordinador.

Serra Pujadas, Consol
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: incapacitat laboral, trastorns osteomusculars, vigilància de la salut, salut laboral basada en l'evidència i revisions sistemàtiques, càncer i ocupació.

Solanes García, Gemma
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.

Soler Romeo, María José
Àrea de coneixement: Fisiologia.

Sorli Redo, María Luisa
Àrea de coneixement: Fisiologia. Llicenciada en Medicina i CirurgiaPrincipals línies d'investigació:Farmacocinètica i farmacodinàmica de la colistina;Mètodes diagnostics en infeccions osteoarticulars i; Tractament infecciones osteoarticulars

Subirana Soriano, Laia
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: respostes cel·lulars a l'estrès, mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars, regulació transcripcional, cicle cel·lular, computació biològica.

Torre Lloveras, Maria Pilar
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: sistemens d'informació sanitaris, llenguatges documentals en sanitat, TIC.

Trapero Bertran, Marta
Àrea de coneixement: Economia de la Salut.
Llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.
Doctora en Economia de la Salut per la Universitat Brunel, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: tècniques de modelització en avaluació econòmica, l'avaluació econòmica de tecnologies sanitàries i programes de salut en països industrialitzats i no industrialitzats, la transmissió del comportament i els estils de vida, i la incorporació dels efectes externs a l'avaluació econòmica.

Tucholka, Alan Piotr

Valcárcel Juárez, Juan
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.

Llicenciat en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1986.
Doctor en Biologia Molecular per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: regulació del processament alternatiu de precursors d'ARN missatgers en eucariotes: implicacions en diferenciació cel·lular, en desenvolupament i en malaltia.

Valero Marcet, Mireia
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Doctora en Ciències de la Salut i de la Vida per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: implementació del portafoli a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra.

Van der Haar, Rudolf
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Enginyer en Ciències Ambientals per la Universitat de Wageningen (Països Baixos), l'any 1985.
Principals línies d'investigació: avaluació d'exposició a agents químics i mesures de control, models d'avaluació qualitatius d'exposició a agents químics, exposició dèrmica a agents químics, matrius d'ocupació - exposició (JEM).

Veiga Lluch, Anna
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Doctora en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: fertilitat i reproducció assistida, genètica de la reproducció, desenvolupament de l'embrió i estudi de les seves anomalies a través del diagnòstic preimplantacional, cèl·lules mare pluripotents, derivació i optimització de condicions de cultiu, derivació en condicions GMP.

Ventura Alemany, Rosa
Àrea de coneixement: Química Analítica.
Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: projectes relacionats amb la determinació de fàrmacs i drogues d'abús en fluids biològics, especialment aplicats al control antidopatge en atletes i en animals, i amb l'avaluació dels paràmetres que afecten la qualitat dels resultats analítics.

Vergara Duarte, Montserrat
Àrea de coneixement: Estadística Aplicada i Salut Pública.
Llicenciada en Ciències i Tècniques Estadístiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2008.
Doctora en Biomedicina (Àrea d'Epidemiologia i Salut Pública) per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: salut pública i comunitària.

Videla Cés, Sebastián
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.

Vilas González, Lluís
 

Villalbi Hereter, Juan Ramón
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: avaluació de programes i serveis en salut pública i atenció primària de la salut.

Villar García, Judit
Àrea de coneixement: Anatomia Patològica.

Vrijheid, Martine
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Ciències de la Salut per la Universitat Catòlica de Nimega (Països Baixos), l'any 1993.
Doctora en Epidemiologia per la London School of Hygiene and Tropical Medicine, Universitat de Londres (Regne Unit), l'any 2000.
Principals línies d'investigació: epidemiologia ambiental i salut infantil, amb especial interès en els determinants ambientals de la salut infantil.

Zamora Rico, Ismael
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat Ramon Llull, l'any 1996.
Doctor en Ciències Químiques per la Universitat Ramon Llull, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: QSAR, modelització molecular, disseny basat en estructura i en lligament.

Zuccarino, Flavio
Àrea de coneixement: Química Analítica.

Professors visitants

Abelló Sumpsi, Gina
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: developmental biology, inner ear development.

Andreu García, Montserrat
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: variants genètiques de susceptibilitat en CCR, estudis genotip i fenotip en les neoplàsies de còlon. Utilitat en un programa de cribatge. Estudi d'associació cas-control. Estratègies de millora de la detecció i seguiment de les neoplàsies de còlon en població de risc mitjà.

Bahamonde Santos, María Isabel
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciada en Biologia Marina per la Universitat de Valparaíso (Xile), l'any 1997.
Doctora en Ciències de la Salut i de la Vida per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: canals iònics i proteïnes de membrana depenents de voltatge.

Barreiro Portela, Esther
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Doctora en Ciències de la Salut i de la Vida per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: MPOC, disfunció muscular, mecanismes moleculars involucrats en la pèrdua de massa muscular i la caquèxia, i en el càncer de pulmó en pacients amb malalties cròniques respiratòries.

Boronat Llop, Susanna
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Doctora en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: estudi de la regulació i dels efectes tòxics de l'estrès oxidatiu en les proteïnes.

Buxadé Fortuny, Maria
Àrea de coneixement: Immunologia.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: roles for the Mnks in inflammation, role of NFAT5 in the immune response.

Carrió Llach, Maria del Mar
Àrea de coneixement: Psiquiatria.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998.
Doctora en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: aprenentatge basat en problemes i en la indagació en l'àmbit de les ciències de la salut, formació inicial de professors de ciències.

Diaz Cortés, Víctor Manuel
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.

Espinosa Parrilla, Yolanda
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: estudi de la variabilitat del DNA a les regions de microRNA al genoma humà: implicació fenotípica i relació amb malaltia. 

Joaquín Caudet, Manuel
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: estrès osmòtic, senyalització intracel·lular, cicle cel·lular.

Jungfleisch, Jennifer Sandra
Àrea de coneixement: Microbiologia.
Titulacions oficials: Master en Biotecnologia, PhD in Biomedicine
Principals línies d'investigació: Biologia Molecular, Virologia, Cancer

Koutsoudakis, Georgios
Àrea de coneixement: Microbiologia.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Creta (Grècia), l'any 2000.
Doctor en Biologia per la Universitat de Heidelberg (Alemanya), l'any 2006.
Principals línies d'investigació: molecular biology, cellular biology, biomedicine, virology, positive strand RNA viruses, hepatitis C virus, liver transplantation.

Martínez Vesga, Javier Pablo
Àrea de coneixement: Microbiologia.
Llicenciat en Biologia per la Universitat Nacional de La Plata (Argentina), l'any 2004.
Doctor en Ciències per la Universitat de Saarland (Alemanya), l'any 2011.
Principals línies d'investigació: antivirals, drug discovery, retrovirus, flavivirus, infection biology.

Ortet Cortada, Laura
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Doctora en Ciències de la Salut i de la Vida per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: mecanismes reguladors de la miogènesi.

Roquer González, Jaime
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: patologia vascular cerebral.

Sanchez Niubo, Albert
Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2005.
Doctor en Bioestadística per la Universitat de Barcelona, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: estudi de mètodes d'inferència causal, supervivència i modelització amb variables latents en l'àmbit de salut laboral.

Solé Serra, Carme
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Química per la Universitat de Barcelona, l'any 2000.
Llicenciada en Bioquímica per la Universitat de Barcelona, l'any 2000.
Doctora en Química per la Universitat de Lleida, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: respostes cel·lulars a l'estrès, mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars, regulació transcripcional. 

Valverde Castillo, Sergi
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Enginyeria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1999.
Doctor en Física Aplicada per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: sistemes complexos, evolució de les xarxes complexes, biologia de sistemes dels virus, intel·ligència col·lectiva, evolució de la tecnologia.

Professors emèrits

Murillo Fort, Carles
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: anàlisi de la demanda de serveis sanitaris, assegurances en el sector salut i estadística aplicada a l'economia i a la gestió sanitària.

Professors convidats

Thompson, Elinor Mary
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Bristol (Regne Unit), l'any 1983.
Especialista en Salut Pública per la Facultat de Salut Pública del Royal College Physicians (Regne Unit), l'any 1989.
Principals línies d'investigació: bones pràctiques científiques, formació professional contínua, bioètica.  

Varela Pedragosa, Jordi
Àrea de coneixement: Medicina. 

Investigadors

Investigadors ICREA

De Fabritiis, Gianni
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Matemàtiques Aplicades per la Universitat de Bolonya, l'any 1997.
Doctor en Química per la Universitat de Londres, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: computational modeling and simulations of biological systems. Development of new methodologies, software and ideas for bridging between the atomistic scale (femtoseconds, nanometers) and the biological molecular scale (micro- to milli-seconds). In-silico protein-ligand binding, kinetics and thermodynamics. In-silico fragment based drug design. Intrinsically disordered proteins, multistate proteins, folding. Binding to GCPRs. Accelerated and distributed computing. Machine learning in molecular simulation data.

Eyras Jiménez, Eduardo
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Física per la Universitat de Granada, l'any 1995.
Doctor en Física Teòrica per la Universitat de Groningen (Països Baixos), l'any 1999.
Principals línies d'investigació: regulació de gens i genòmica computacional.

López Bigas, Nuria
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1998.
Doctora en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: estudi genòmic i computacional de les malalties genètiques.

Marquès Bonet, Tomàs
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2000.
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: evolució de la variació estructural en el genoma humà.

Meyerhans, Andreas
Àrea de coneixement: Microbiologia.
Llicenciat en Química per la Universitat d'Hamburg (Alemanya), l'any 1982.
Doctor en Ciències Naturals per la Universitat d'Hamburg (Alemanya), l'any 1987.
Principals línies d'investigació: evolució vírica i respostes immunològiques específiques de patògens.

Muñoz Canoves, Purificación
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Farmacologia per la Universitat de València, l'any 1985.
Doctora en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Madrid i The Scripps Research Institute (La Jolla, EUA), l'any 1990.
Principals línies d'investigació: mecanismes moleculars implicats en el control de la quiescència, proliferació i diferenciació de les cèl·lules mare musculars. Inflamació i fibrosi en la regeneració muscular. Nous reguladors del creixement i l'atròfia muscular

Solé Vicente, Ricard
Àrea de coneixement: Sistemes Complexos i Biologia de Sistemes.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Doctor en Física Teòrica per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: xarxes biològiques complexes.

Steels, Luc
Àrea de coneixement: Antropologia Física.
Linguistics - University of Antwerp -  1977
Computer Science - Massachussetts Institute of Technology - 1979
PhD Thesis in Linguistics, Highest Distinction - University of Antwerp -1983 Principals línies d'investigació: intel·ligència artificial, visió, comportament robòtic, representacions conceptuals, llenguatge.

Investigadors Juan de la Cierva

Corominas Castiñeira, Roser
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona (Departament de Genètica), l'any 2009.
Principals línies d'investigació: genètica humana, síndrome de microduplicació 7q11.23.

Jung, Carole Verónique
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Diplomada en Magisteri en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per la Universitat Marc Bloch d'Estrasburg (França), l'any 1996.
Llicenciada en Fisiologia per l'Institute of Biomedical and Life Sciences, Universitat de Glasgow (Regne Unit), l'any 2003.
Doctora en Fisiologia Cardiovascular per la Universitat de Berna (Suïssa), l'any 2007.
Principals línies d'investigació: implicació dels canals iònics en la fisiopatologia de l'epiteli ciliat respiratori i de l'aparell reproductor femení.

Investigadors CIBER

Borralleras Fumaña, Cristina
Àrea de coneixement: Genètica.

Cusco Martí, Ivon
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Doctora en Biologia i Patologia Cel·lular per la Universitat de Barcelona, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: estudi i caracterització molecular de regions complexes del genoma associades a l'autisme, desenvolupament i posada en marxa de metodologies de quantificació gènica, caracterització de gens candidats i vies funcionals afectades en malalties rares (S. Williams; S. Kabuki; S. Silver-Russell).

Gutiérrez Arumi, Armand
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Informàtica per la Universitat de Girona, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: estudi del rol de les inversions en malalties multifactorials.

López Gómez, María Andree
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Neurociència pel Wellesley College (EUA), l'any 2008.
Llicenciada en Filologia Francesa pel Wellesley College (EUA), l'any 2008.
Màster en Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Màster en Sociologia i Demografia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: trajectòries laborals, incapacitat permanent i mortalitat.

López Ruiz, María
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Diplomada en Estadística per la Universitat de Sevilla, l'any 2006.
Màster universitari en Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Màster universitari en Salut Laboral per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: desigualtats socials en salut i lesions per accident de treball.

Medrano Muñoz, Andrés
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Doctor en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: malalties minoritàries, autisme.

Serra Juhe, Clara
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciada en Biologia Humana per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: estudi d'alteracions genètiques i epigenètiques en malformacions congènites i en obesitat severa d'inici precoç.

Ubalde López, Mónica
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.
Màster universitari en Salut Laboral per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: epidemiologia en salut laboral, incapacitat temporal, retorn al treball, malalties cròniques, multimorbiditat.

Villa Marcos, Olaya
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciada en Biologia per la Universitat d'Oviedo, l'any 2002.
Doctora en Ciències de la Salut i de la Vida per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: caracterització de reordenaments cromosòmics associats a fenotip mitjançant tècniques de citogenètica i genètica molecular, estudi de la plasticitat del genoma humà i susceptibilitat a malaltia.

Zamora Villafaina, Mónica
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l’any 1997.
Doctora en Biologia Molecular per la Universitat de Barcelona, l’any 2003.
Principals línies d'investigació: mecanismes reguladors de la miogènesi.

Investigadors Beatriu de Pinós

Huemmer, Stefan Hilmar

Investigadors Marie Curie

Amat Ferrer, Ramon
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2004.
Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: estrès osmòtic, senyalització cel·lular, cicle cel·lular.

Cabañero Ferri, David
Àrea de coneixement: Investigació en Fisiopatologia i Tractament del Dolor.
Llicenciat en Veterinària per la Universitat Cardenal Herrera-CEU, l'any 2003.
Doctor en Neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: estudi del sistema cannabinoide com a diana terapèutica per al tractament del dolor neuropàtic. Participació del sistema opioide endogen en els components emocionals i nociceptius del dolor neuropàtic. Potencial terapèutic dels lligands del receptor sigma1 per al tractament del dolor osteoartrític. 

Carbonell Cortes, Pablo Jorge
Àrea de coneixement: Ingenieria de Sistemes i Automàtica
Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de València, l'any 1999
Principals línies d'investigació: Bioinformàtica, Biologia de Sistemes, Biologia Sintética  

Carey, Lucas
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Biologia per la Universitat Stony Brook (EUA), l'any 2003.
Doctor en Genètica per la Universitat Stony Brook (EUA), l'any 2010.
Principals línies d'investigació: expressió de gens, processos estocàstics, genètica del llevat, biologia de sistemes.

Fernández Fuentes, Narciso
Àrea de coneixement: Bioinformatics and Computational Biology.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Girona, l'any 1997.
Llicenciat en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1999.
Doctor en Computational Biology per la Universitat Autonoma de Barcelona, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: Structural Bioinformatics, Protein Networks, Drug discovery - in silico i Structure-based Protein Design.

Hughes, David Allen
Àrea de coneixement: Molecular Anthropology, Comparative Evolutionary Genomics.
Llicenciat en Science in Biochemistry, Universitat Estatal de Louisiana, 2001.
Bachelors of Arts in Anthropology, Universitat Estatal de Louisiana, 2001.
Masters of Science in Human Biology, Universitat d'Oxford, 2002.
Doctor of Science in Evolutionary Anthropology, Universitat de Leipzig, 2009.
Principals línies d'investigació: Evolutionary Genomics, Transcriptomics and Methylomics, Molecular Anthropology i Population Genetics.

Such Sanmartin, Gerard
Àrea de coneixement: Ciències de la Vida i la Salut
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2003.
Doctor en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: desenvolupament de mètodes per a l'anàlisi de pèptids i proteïnes en fluids corporals per cromatografia de líquids acoblada a espectrometria de masses.

Tamborero Noguera, David

Investigadors Río Hortega

Vargas Prada Figueroa, Sergio
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Peruana Cayetano Heredia (Lima-Perú), l'any 1994.
Màster en Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Metge Especialista en Medicina del Treball per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Doctor en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: la relació entre l'ocupació i la salut, en particular, els trastorns musculoesquelètics.

Investigadors especialistes

Casals López, Ferran
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.
Doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: noves tecnologies de seqüenciació d'àcids nucleics, genòmica mèdica, malalties rares, variació genètica a poblacions humanes, malaties immunològiques.

Fornas Carreño, Òscar
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular i Bioquímica y Biologia Molecular
Llicenciat en Biologia, per la UAB i Doctor en Bioquímica per la UAB
Principals línies d'investigació: Identificació i aïllament de partícules víriques úniques per a la seqüenciació del genoma mitjançant citometria de flux; Detecció i aïllament de vesícules extracel·lulars mitjançant citometria; Cariotip mitjançant citometria de flux per a separació diferents cromosomes per a la seva seqüenciació.

Investigadors a càrrec de projectes de recerca

Alves Rodrigues, Isabel
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia Aplicada per la Universitat de Minho (Portugal), l'any 2001.
Doctora en Biologia per la Universitat de Porto (Portugal), l'any 2010.
Principals línies d'investigació: regulació del cicle cel·lular i regulació de l'expressió gènica en el llevat Schizosaccharomyces pombe.

Aparicio Reinoso, José María
Àrea de coneixement: Física Aplicada.

Berna Erro, Alejandro Rafael
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Biotecnologia per la Universitat d'Alacant, l'any 1997.
Doctor en Biomedicina per la Universitat Julius-Maximilians de Würzburg (Alemanya), l'any 2000.
Principals línies d'investigació: TRP channels and Ca2+ homeostasis in health and disease.

Cabrera Ortega, Roberto
Àrea de coneixement: Neurofarmacologia.
Llicenciat en Microbiologia per la Universitat de l'Havana, l'any 1997 (títol homologat a la UPF).
Doctor per la Universitat de Barcelona, l'any 2008.
Línies d'investigació: Biomarkers and druggable targets within the endogenous analgesia system. Xarxes temàtiques d'investigació cooperativa en salut. Test wether the newest generation of eCB catabolic enzyme inhibitor reduce heroine self administration and possibly relapse in our mice
models.

De Muga Salleras, Sílvia
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2007.
Doctora en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: estudi de les alteracions moleculars implicades en el desenvolupament i la progressió dels tumors humans.

Defaus Fornaguera, Sira
Àrea de coneixement: Química Orgànica.
Llicenciada en Química per la Universitat de Barcelona, l'any 2008.
Doctora en Química per la Universitat de Barcelona, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: química de pèptids, glicopèptids i proteïnes, vacunes peptídiques sintètiques, interaccions proteïna-carbohidrat, glicobiologia.

Duch Larrègola, Alba
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Doctora en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: respostes cel·lulars a l'estrès, mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars i cicle cel·lular.

Duran Jordà, Xavier
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Diplomat en Estadística per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998.
Doctor per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: salut laboral, seguretat social i estat del benestar.

Encinar del Dedo, Javier
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Salamanca, l'any 2003.
Doctor en Biologia per la Universitat de Salamanca, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: biologia molecular en llevats.

García Rodríguez, Patricia
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Bioquímica per la Universitat de Salamanca, l'any 2003.
Doctora en Bioquímica per la Universitat de Salamanca, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: regulació de l'expressió gènica en resposta a l'estrès oxidatiu.

Giannoula, Alexia
Àrea de coneixement: Bioengineering.
Llicenciada en Informàtica per la Universitat Aristotel·lica de Tessalònica, l'any 2001.
Doctora en Biomedical Engineering per la Universitat de Toronto, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: bioengineering, biomedical ultrasound, bioinformatics.

González Novo Sánchez, Alberto
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Bioquímica per la Universitat de Salamanca, l'any 2000.
Doctor en Microbiologia per la Universitat de Salamanca, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: respostes cel·lulars a l'estrès, mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars i cicle cel·lular.

González Pérez, Abel David
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Bioquímica per la Universitat de l'Havana (Cuba), l'any 1998.
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de l'Havana (Cuba), l'any 2006.
Principals línies d'investigació: genòmica del càncer, identificació de factors genètics relacionats amb la tumorogènesi.

Gubern Burset, Albert
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Biologia i Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2003.
Doctor en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: estrès osmòtic, senyalització intracel·lular, cicle cel·lular.

Hoijman, Esteban
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.

Kharraz, Yacine
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.

Laayouni el Alaoui, Hafid
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Mohamed V de Rabat (Marroc), l'any 1992.
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: genètica de poblacions humanes, epidemiologia i salut pública.

Latorre Rueda, Irene
Àrea de coneixement: Microbiologia.
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2005.
Doctora en Biotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: microbiologia, desenvolupament d'assajos d'immunodiagnosi per detectar la infecció de Mycobacterium tuberculosis.

Lorente Galdos, Belén
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2005.
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: evolució de la variació estructural als genomes.

Manzoni, Romilde
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Milà-Bicocca (Itàlia), l'any 2004.
Doctora en Biologia per la European School of Molecular Medicine (SEMM) i la Universitat de Milà (Itàlia), l'any 2009.
Principals línies d'investigació: computació biològica.

Montanucci, Ludovica
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia-Microbiologia per la Universitat Nacional de Trujillo (Perú), l'any 1999.
Doctora en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2010.

Montañez Martínez, Raúl
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Màlaga, l'any 2005.
Doctor en Biologia i Ciències de la Salut per la Universitat de Màlaga, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: biologia sintètica, degeneració en la computació cel·lular, enginyeria del microbioma, biomaterials i biomimetisme, evolució i dinàmica de les xarxes metabòliques.

Mularoni, Loris
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Bolonya (Itàlia), l'any 2004.
Doctor en Ciències de la Salut i de la Vida per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: bioinformàtica.

Muntané Medina, Gerard
Area coneixement: Biologia Cel·lular, Genètica.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2004.
Doctor en Neurociències per la Universitat de Barcelona, l'any 2010.
Principals línies de investigació: biologia evolutiva i neurociència evolutiva.

Nadal Ribelles, Maria
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Estatal Boise (EUA), l'any 2008.
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: transcripció, estrès osmòtic, RNA, senyalització cel·lular, MAPK.

Najle, Sebastián Rodrigo
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Llicenciat en Genètica per la Universitat Nacional de Misiones (UNaM), Misiones (Argentina), l'any 2006.
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Nacional de Rosario (UNR), a l'Argentina, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: biologia molecular i evolució de protistes.  

Ortega Álvaro, Antonio
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Cadis, l'any 1991.
Doctor en Medicina per la Universitat de Cadis, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: bases neurobiològiques del dolor neuropàtic, inflamatori i visceral en models animals.

Perez Valle, Jorge
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Enginyeria Agrònoma per la Universitat Politècnica de València, l'any 2003.
Doctor en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: respostes cel·lulars a l'estrès, mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars, regulació transcripcional.

Pessina, Patrizia
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Milà-Bicocca (Itàlia), l'any 2005.
Doctora en Medicina Molecular i Translacional per la Universitat de Milà-Bicocca (Itàlia), l'any 2009.
Principals línies d'investigació: mecanismes reguladors de la miogènesi.

Rodríguez Amor, Daniel
Àrea de coneixement: Sistemes Complexos.
Llicenciat en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2007.
Doctor en Ciències Experimentals i Sostenibilitat per la Universitat de Girona, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: biologia sintètica, invasions biològiques, fronts de propagació, dinàmica poblacional en sistemes espacials. 

Rodríguez Caso, Carlos
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Màlaga, l'any 2000.
Doctor en Biologia per la Universitat de Màlaga, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: biologia de sistemes, biologia sintètica, xarxes biològiques complexes.

Rubio Moscardo, Francisca
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de València, l'any 2000.
Llicenciada en Bioquímica per la Universitat de València, l'any 2001.
Doctora en Biologia per la Universitat de València, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: fisiologia molecular de patologies de l'epiteli respiratori i del sistema immune.

Ruiz Trillo, Iñaki

Sadiq, Kashif
Àrea de coneixement: Genètica.
Ba MSci Natural Sciences, University of Cambridge
PhD Molecular Biophysics, University College London
Principals línies d'investigació:Macromolecular self-assembly in biological systems, Rational design approaches for HIV eradication therapy, Physical approaches for synthetic virology and Methods for molecular kinetics and interacting particle-based reaction diffusion kinetics.

Sanchez Mir, Laura
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Murcia, l'any 2007
Màster universitari en Biologia Molecular i Biotecnologia per la Universitat de Murcia, l'any 2010
Doctorada en Biologia per la Universitat de Murcia, l'any 2014
Principals línies d'investigació: Mecanismes reguladors de la resposta cel·lular a l'estrès oxidatiu en Schizosaccharomyces pombe.

Santpere Baró, Gabriel
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.

Sardañés Cayuela, Josep
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.
Doctor en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: complexitat i sistemes dinàmics en biologia.

Sebe Pedros, Arnau
Àrea de coneixement: Genòmica comparada, epigenomica.
Titulacions oficials: Llicenciat en Biologia UB - Master Genetica i Biologia Desenvolupament (UB) - Doctor en Genetica (UB)
Principals linies d'investigacio: evolució de la regulació genica, genòmica comparada a l'origen d'animals, origen de la multicelularitat.

Sebestyen, Endre
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Biologia per la Universitat Eötvös Loránd (Hongria), l'any 2003.
Doctor en Ciències per la Universitat Eötvös Loránd (Hongria), l'any 2012.
Principals línies d'investigació: transcripcional eucariota i regulació post-transcripcional, genòmica computacional.

Segalés Dalmau, Jessica
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2004.
Doctora en Biomedicina per la Universitat de Barcelona, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: mitochondrial dynamics and metabolism in skeletal muscle; role of UCP2 in oxidative stress in cancer cells.

Serra Pascual, Selma
Àrea de coneixement: Fisiologia de Canals Iònics.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Doctora en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: estudi electrofisiològic de les mutacions en canals de calci activats per voltatge associades a migranya hemiplègica familiar i altres malalties neurològiques paroxístiques, anàlisi de l'estructura-funció i paper fisològic de diferents canals de calci depenents de voltatge en la neurosecreció.

Silva, Andrea Cristina

Stojanovski, Klement
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Ljubljana (Eslovènia), l'any 2006.
Doctor en Bioquímica per la Universitat de Kent (Regne Unit), l'any 2012.
Principals línies d'investigació: respostes cel·lulars a l'estrès, mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars.

Tajes Orduña, Marta

Terriente Felix, Francisco Javier José
Àrea de coneixement: Developmental Biology.
Llicenciat per la Universitat de Granada, l'any 2000.
Doctor per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: understanding the role and specification of rhombomere boundaries during development.

Ulsamer Riera, Arnau
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.
Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: mecanismes de control de la replicació en cèl.lules de mamífer

Viganò, Matteo
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Biotecnologia Industrial per la Universitat de Milà-Bicocca (Itàlia), l'any 2006.
Doctor en Biotecnologia per la Universitat de Milà-Bicocca (Itàlia), l'any 2010.
Principals línies d'investigació: respostes cel·lulars a l'estrès, mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars i cicle cel·lular.

Investigadors doctors júnior

Tognetti, Silvia
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biotecnologia de la Salut per la Universitat de Pàdua (Itàlia), l'any 2007.
Doctora en Biologia Molecular per l'Imperial College London (UK), l'any 2014.
Principals línies d'investigació: respostes cel·lulars a l'estrès, mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars, cicle cel·lular.

Becaris

Blanco Ares, Gonzalo

Blasco Moreno, Bernat

Brasó Vives, Marina

Canal De Torres, Berta

Cantacorps Centellas, Lídia

Carbonell Nuñez, Caterina Cecilia

Carcole Estrada, Mireia

Chacon Cabrera, Alba

Codina Sola, Marta

Costa García, Marcel

De Lucas Moreno, Beatriz

De Manuel Montero, Marc

De Valles Ibañez, Guillem

Dobon Berenguer, Begoña

Doerr, Stefan

Domènech Guil, Alba

Duran Nebreda, Salvador

Fargas Madriles, Laura

Fernández Sanles, Alba

Ferruz Capapey, Noelia

Fleta Soriano, Eric

Flores De Los Heros, Africa

Frias Hernandez, Alex

Gabalda Sagarra, Marçal

Gallego Jimenez, Alicia

Galvez García, Héctor

Garcia Lopez, Roberto

Garcia Perez, Raquel

Gomis Gonzalez, Maria

Gonzalez Medina, Alberto

Gonzalez Nuñez, Carlos

Gracia Rubio, Irene

Guivernau Almazan, Biuse

Gutierrez Martos, Miriam

Gutierrez Sacristan, Alba

Hernandez Rodriguez, Jessica

Huerga Encabo, Hector

Kiefer, Kerstin

Kossatz De Mello, Elk

Kummer, Sami

Lopez Escardo, David

Lopez Montañes, Maria Inmaculada

Lopez Sánchez, Marcos

Loureiro De Carvalho, Tiago

Martínez Corral, Rosa

Martínez Navarro, Míriam

Maseres Javaloy, Pedro

Missarova, Alsu

Mondal, Mayukh

Navarro Romero, Alba

Negrete Buela, Roger

Nye, Jessica Marie

Pardo Pastor, Carlos

Peligero Cruz, Cristina

Perez Garcia, Debora

Puigdevall Costa, Pau

Pupuleku, Aldi

Pybus Oliveras, Marc

Reina Castillon, Judith

Rodriguez Espigares, Ismael

Rodriguez Perez, Juan Antonio

Rubbini, Davide

Rubio Arauna, Lara

Rubio Pérez, Carlota

Salas Diaz, Lucas Andrés

Salgado Mendialdua, Maria Victoria

Sanchez Muñoz, Raul

Santana Hernandez, Sara Raquel

Serra Vidal, Gerard

Singh, Babita

Sobral Mesquita, Diana

Sole Morata, Neus

Spataro, Nino

Tejedor Vaquero, Sonia

Telford, Marco

Tellechea Recarte, Monica

Torruella Loran, Ignasi

Urrios Garcia, Arturo

Valls Comamala, Victoria 

Voltes Cobo, Adrian

Walsh Capdevila, Sandra