25Ŕ. aniversari de la UPF

La Universitat Pompeu Fabra celebrarà el seu 25è. aniversari al llarg de tot el curs 2015-2016. Es vol aprofitar aquest fet per retre comptes de la seva actuació i dels resultats aconseguits durant aquest temps i, alhora, obrir un espai de reflexió i de propostes per encarar el futur. 

Aquest curs s'han fet els actes preparatius del programa per part de la Comissió impulsora, formada per la vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció, que la presideix; el delegat de Cultura; el gerent de la UPF; la cap del Gabinet del Rectorat; el director general de la Fundació UPF; la directora general de la Fundació IDEC i el comissari del 25è. aniversari.

Per tal que les activitats siguin participades pels diversos col·lectius de la comunitat universitària i representants de la societat, s'ha creat una Comissió Assessora amb les funcions de validar el programa d'actes i vetllar pel seu correcte funcionament. Està formada per la vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció, que la presideix; dos representants del PDI (prof. José Fernández Cavia i prof. Manuel Cienfuegos Mateo); dos estudiants (Sr. Roger Padreny Carmona i Sra. Maria Rubio Garcia); dos representants del PAS (Sra. Lydia Garcia Escobosa i Sra. Lídia Fosalba López); dos membres del Consell Social (Sr. Carles Mundó Blanch i Sra. Milagros Pérez Oliva); dos antics alumnes (Sr. Andreu Orte del Molino i Sra. Aurora Masip Treig), i el comissari del 25è. aniversari de la UPF (Sr. Marc Permanyer).

La celebració del 25è. aniversari girarà al voltant de dos grans eixos o àmbits principals, la internacionalització i els antics alumnes, i d'un tercer eix de caràcter més transversal i que relliga els anteriors, que és la presentació pública del Pla Estratègic de la UPF (2015-2025).

El primer acte de celebració del 25è. aniversari va ser la compareixença, a petició pròpia, del rector Jaume Casals davant de la Comissió d'Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya, que va tenir lloc el 25 de juny del 2015, pocs dies després de complir-se el 25è. aniversari de l'aprovació de la llei de creació de la Universitat Pompeu Fabra.

El segon acte del 25è. aniversari va ser l'acte acadèmic de graduació de la promoció 2015, que es va celebrar els dies 3 i 4 de juliol al pati de l'edifici Roger de Llúria del campus de la Ciutadella.

També s'ha de destacar que, per a l'elaboració del material gràfic i audiovisual de commemoració del 25è. aniversari, s'ha digitalitzat el fons d'imatges de la Universitat (550 vídeos i 9.500 fotografies corresponents a 720 actes institucionals des del 1990 fins a l'actualitat).