Jubilacions

Durant el curs 2014-2015, s'ha jubilat el personal docent i investigador següent: Andrés Bejarano Hernández, professor titular d'universitat del Departament de Dret; José María Casasús Guri, catedràtic d'universitat del Departament de Comunicació; José Luis Crespan Echegoyen, professor titular d'universitat del Departament d'Economia i Empresa; María de los Ángeles Gil Estallo, professora titular d'universitat del Departament d'Economia i Empresa, i Andreu Mas-Colell, catedràtic d'universitat del Departament d'Economia i Empresa. 

Pel que fa al personal d'administració i serveis, s'han jubilat Ricard Boix Junquera, Maria Buil Altemir, Olivia Cobacho Grasa, Juan Hernández Bello, María del Carmen Izquierdo Serrano, Maria Antònia Mata Dam, Lluís Miró Solà, Valentín Pedrosa Rius, Montserrat Sagarra Munt, Manuel Salmerón Hernández i Rosa Maria Udina Abelló.