Centres


(Juliol del 2015)

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA

Degà:
Joaquim Gea Guiral

Vicedegans:
Elisabet Moyano Claramunt, vicedegana
José Antonio Pereira Rodríguez, vicedegà
Manuel Pastor Maeso, vicedegà
Meritxell Girvent Montllor, cap d'estudis 

Secretària:
Berta Alsina Español

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Degà:
Vicente Ortún Rubio (fins al 3 de juliol del 2015)
Walter A. García Fontes Badanian (des del 3 de juliol del 2015)

Vicedegans:
Teresa Maria Monllau Jaques, vicedegana 
Jaume Puig Junoy, vicedegà (fins al 31 de març del 2015)
Ester Oliveras Sobrevias, vicedegana 
Gert J. Cornelissen, cap d'estudis dels Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses
María Libertad González Luna, cap d'estudis dels Estudis d'Economia (fins al 22 de setembre del 2014)
María Inés Gundin Castro, cap dels Estudis d'Economia (a partir de l'1 de novembre del 2014)
Elisa Alòs Alcalde, cap d'estudis dels Estudis d'International Business Economics (IBE)
Benito Arruñada Sánchez, cap d'estudis del doble grau en ECO/Dret i ADE/Dret

Secretari:
Sergio Jiménez Martín

FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

Degà:
David Sancho Royo

Vicedegans:
Caterina García Segura, vicedegana
Miquel Salvador Serna, vicedegà
Maria Ferrer Fons, cap d'estudis (fins al 21 de setembre del 2014)

Secretari:
Pere Jodar Martínez

FACULTAT DE COMUNICACIÓ

Degà:
Francisco Javier Ruiz Collantes (fins a l'1 de desembre del 2014)
Carles Singla Casellas (a partir de l'1 de desembre del 2014)

Vicedegans:
Francisco Javier Benavente Burian, vicedegà amb funcions de direcció de la titulació de Comunicació Audiovisual
Carles Singla Caselles, vicedegà amb funcions de direcció de la titulació de Periodisme (fins a l'1 de desembre del 2014)
Sergio Cortiñas Rovira, vicedegà amb funcions de direcció de la titulació de Periodisme (a partir del 5 de desembre del 2014)
Jordi Xifra Triadu, vicedegà amb funcions de direcció de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques (a partir del 5 de desembre del 2014)
Ivan Pintor Iranzo, cap d'estudis de la titulació de Comunicació Audiovisual
Sergio Cortiñas Rovira, cap d'estudis de la titulació de Periodisme (fins al 5 de desembre del 2014)
Ruth Rodríguez Martínez, cap d'estudis de la titulació de Periodisme (a partir del 5 de desembre del 2014)
Jordi Xifra Triadu, cap d'estudis de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques (fins al 5 de desembre del 2014)
Mónika Jiménez Morales, cap d'estudis de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques (a partir del 5 de desembre del 2014)

Secretari:
Manuel Palencia-Lefler Ors (fins al 5 de desembre del 2014)
Cristòfol Rovira Fontanals (a partir del 5 de desembre del 2014)

FACULTAT DE DRET

Degà:
Josep M. Vilajosana Rubio

Vicedegans:
Ana María Caballé Martorell, vicedegana 
Consuelo Chacartegui Jávega, vicedegana amb funcions de direcció de la titulació de Relacions Laborals
Elena Larrauri Pijoan, vicedegana amb funcions de direcció de la titulació de Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció  
Clara Cortina Trilla, cap d'estudis del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (a partir del 7 d'octubre del 2013)
Plàcida Ferrer Dupuy, cap d'estudis de la titulació de Relacions Laborals (fins al 20 de setembre del 2013)
Eusebio José Colàs Neila, cap d'estudis de la titulació de Relacions Laborals
Raquel Montaner Fernández, cap d'estudis del grau en Dret
Carlos Ignacio Gómez Ligüerre, cap d'estudis del doble grau en Dret/ADE i Dret/Economia

Secretari:
Ramon Escaler Bascompte

FACULTAT D'HUMANITATS

Degà:
Josep M. Castellà Lindon

Vicedegans:
Ana Delgado Hervàs, vicedegana (fins al 17 de novembre del 2014)
Albert Nodar Domínguez, vicedegà (a partir del 2 de desembre del 2014)
Domingo Ródenas de Moya, vicedegà
Alberto Nodar Domínguez, cap d'estudis (fins al 2 de desembre del 2014)
Eva March Roig, cap d'estudis (a partir del 2 de desembre del 2014)

Secretària:
María Teresa Vinardell Puig

FACULTAT DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

Degana:
Maria Dolors Cañada Pujols

Vicedegans:
Gemma Andújar Moreno, vicedegana
Maria del Carme Bach Martorell, vicedegana
María Lourdes Días Rodríguez, vicedegana
Carmen López Ferrero, cap d'estudis del grau en Llengües Aplicades (fins al 16 de setembre del 2014)
Juan Maria Garrido Almiñana, cap d'estudis (a partir del 16 de setembre del 2014)
Victoria Alsina Keith, cap d'estudis del grau en Traducció i Interpretació

Secretari:
Eduard Bartoll Teixidor

ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA

Director:
Enric Peig Olivé

Sotsdirectors:
Carlos Martín Badell, sotsdirector (fins a l'1 de gener del 2015)
Miquel Oliver Riera, sotsdirector (a partir de l'1 de gener del 2015)
Davinia Hernández Leo, sotsdirectora
Rafael Pous Andres, sotsdirector (fins a l'1 de gener del 2015)
Gemma Piella Fenoy, cap d'estudis

Secretari:
Konstantyn Butakov (fins a l'1 de gener del 2015)
Gema Piella Fenoy (a partir de l'1 de març del 2015)