Comissions estatutÓries


Comissió de Professorat

(Juliol del 2015)

COMPOSICIÓ

President
Jaume Casals Pons, rector

Vocals
Antonio Monegal Brancos, Jenny Brumme, Núria Bouza Vidal, Albert Satorra Brucart, Miguel Á. Valverde de Castro, Jaume Guillamet Lloveras, Mariano Torcal Lorente i Núria Sebastián Gallés

Assisteix
Louise Elizabeth McNally Seifert, vicerectora de Professorat

Secretari: Pelegrí Viader Canals, secretari general
Secretària d'actes: Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta

REUNIONS
Durant el curs 2014-2015, la Comissió s'ha reunit 5 vegades. 

Comissió d'Ensenyament

(Juliol del 2015)

COMPOSICIÓ

Presidenta
Mireia Trenchs Parera, vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica

Vocals
Tots els degans i directors de centre

Professors designats pel Consell de Govern
Salvador Alsius Clavera, Ester Oliveras Sobrevias i Ana María Caballé Martorell

Estudiants
Anna Pastor Roldan (Facultat d'Humanitats)
Albert Dorador Chalar (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials)
Marina Carré Molina (Facultat de Dret)

Secretària
Anna Petit Solé, cap de la Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació 

Comissió de Postgrau i Doctorat

(Juliol del 2015)

COMPOSICIÓ

Presidenta
Mireia Trenchs Parera, vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica

Vocals: Núria Sebastián Gallés, Cristina López Rodríguez, Juan José Ganuza Fernández, José Luis Martí Mármol, Ricard Zapata Barrero, Maria Concepció Janué Miret, Francesc Xavier Serra Casals, Núria Bou Sala i Marcel Ortín Rull

Secretària
Marta Aragay Sunyol, cap de l'Oficina de Postgrau i Doctorat

REUNIONS
Durant el curs 2014-2015, la Comissió s'ha reunit 7 vegades.

Comissió de Reclamacions

(Juliol del 2015)

COMPOSICIÓ

President
Jaume Casals Pons, rector

Vocals titulars: Josep M. Antó Boqué, Montserrat Cots Vicente, Julia López López, Guillem López Casasnovas, Francesc Pallarés Porta i Josep M. Micó

Vocals suplents: Núria Bouza Vidal, Enric Gallén Miret, Teresa García-Milà Lloveras, Fernando Giráldez Orgaz, Dolors Oller Rovira, Ferran Sanz Carreras i Mariano Torcal Loriente

Comissió de Recerca

(Juliol del 2015)

COMPOSICIÓ

President
Francesc Posas Garriga, vicerector de Política Científica

Vocals: Fernando Giráldez Orgaz, Josep Quer Villanueva, José García Montalvo, María Serena Olsaretti, Mariano Torcal Loriente, Alejandro Saiz Arnaiz, Miquel Rodrigo Alsina, Jorge Lobo, Verónica Benet Martínez, Bárbara Rossi i Juan Carlos Garavaglia

Assisteix: Ángel Lozano Solsona, vicerector de Recerca

Secretària
Eva Martín Garcia, cap del Servei de Recerca

REUNIONS
Durant el curs 2014-2015, la Comissió s'ha reunit 3 vegades.

Comissió d'Estudiants

(Juliol del 2015)

President
Pelegrí Viader Canals, secretari general

Vocals
Mònica Figueras Maz, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció

Degans i directors de centre

Estudiants (un estudiant per cada centre): Xavier Ramon Vilamú (Escola Superior Politècnica), Núria Ramis Masachs (Facultat d'Humanitats), Lilas Mercuriali (Facultat de Ciències de la Salut i la Vida), Leandro Pereira Braga (Facultat de Ciències Polítiques i Socials) i Victòria Oliveres Torrescassana (Facultat de Comunicació)

Estudiants de doctorat: Cèlia Nadal Pasqual i Ewa Dorota Widlak

Secretària: Gemma Garcia Giménez, cap del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

REUNIONS
Durant el curs 2014-2015, la Comissió s'ha reunit 1 vegada.

Junta Electoral

(Juliol del 2015)

COMPOSICIÓ

President
Pelegrí Viader Canals, secretari general

Vocals
En representació dels professors dels cossos docents
Antonio Ladrón de Guevara Martínez i José Luis Martí Mármol

En representació dels estudiants
Andreu Calvet Cortés

En representació del personal d'administració i serveis
Jordi Morell Núñez

Secretària
Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta

REUNIONS
Durant el curs 2014-2015, la Comissió s'ha reunit 4 vegades