Claustre


Composició

(Juliol del 2015)

MESA DEL CLAUSTRE

President: Jaume Casals Pons, rector.

Vocals:

En representació dels professors funcionaris doctors amb vinculació permanent a la Universitat: Antoni Badia Cardús i Tomàs de Montagut i Estragués.

Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits: Eusebio Colàs Neila.

En representació dels estudiants: David Trepat Segura.

En representació del personal d'administració i serveis: Marta Montiel González.

Secretari: Pelegrí Viader Canals, secretari general.

Secretària d'actes: Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta. 


CLAUSTRE

Vocals:

Membres nats:

Alexandre Alsina Keith, Jaume Badia Pujol, Xavier Binefa Valls, Maria Dolors Cañada Pujols, Jaume Casals Pons, Josep Maria Castellà Lidon, Maria Victoria Cirlot Valenzuela, Janet DeCesaris Ward, José Fernández Cavia, Joaquín Gea Guiral, Maria Concepció Janué Miret, Arcadi Navarro Cuartiellas, Vicente Ortún Rubio, Enric Peig Olivé, Xavier Freixas Dargallo, Clara Riba Romeva, José Alejandro Saiz Arnaiz, David Sancho Royo, Carles Singla Caselles, Emilio Suárez de la Torre, Pelegrí Viader Canals i Josep Maria Vilajosana Rubio. 

Professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat:

Javier Aparicio Maydeu, José Francisco Aramburu Beltrán, Francisco Javier Arregui Moreno, Antoni Badia Cardús, Montserrat Ana Ballarin Espuña, Josep-Eladi Baños i Diez, Aurora Bel Gaya, Josep Blat Gimeno, Núria Boada Centeno, Antoni Bosch Domènech, Daniel Cassany i Comas, Consuelo Chacartegui Jávega, Manuel Cienfuegos Mateo, Lluís Codina Bonilla, Sergi Cortiñas Rovira, Montserrat Cots Vicente, Francesc Xavier Cuadras Morató, Tomàs de Montagut i Estragués, José Delgado Ribas, Lluís de Yzaguirre Maura, Anna Maria Espunya Prat, Víctor Eduardo Farias Zurita, Joan Ferrés Prats, Mònica Figueras Maz, Enric Gallen Miret, Walter Garcia Fontes Badanian, José Garcia Montalvo, Hector Alberto Geffner, Meritxell Girvent Montllor, Montserrat González Condom, María José González López, Fernando Guirao Piñeyro, Jordi Guiu Paya, Stephen Howard Jacobson Finberg, Sergi Jiménez Martín, Sergio Jordà Puig, Elena Larrauri, Pijoan, Humberto Llavador González, Guillem López Casasnovas, Carmen López Ferrero, Julia López López, Ángel Lozano Solsona, Ana Belen Macho Pérez, Louise Elizabeth McNally Seifert, Josep Maria Micó Juan, Antonio José Monegal Brancos, Alberto Nodar Domínguez, Pere Notó i Brullas, Matilde Obradors Barba, Miquel Oliver Riera, Manuel Ollé Rodríguez, Marcel Ortín Rull, Manuel Palencia-Lefler Ors, Francesc Pallarès Porta, Magí Panyella i Roses, Manuel Pastor Maeso, Luis Pejenaute Rodríguez, Jordi Pérez Sánchez, Michael Pfeiffer, Marina Picazo Gurina, Gema Piella Fenoy, Rafael Pous Andrés, José Francisco Quer Villanueva, Emma M. Rodero Antón, Martín Rodrigo Alharilla, Glòria Salvadó Corretger, Josep Sandiumenge Farré, Ferran Sanz Carreras, Albert Satorra Brucart, Mariano Sentí Clapès, Francesc Xavier Serra Casals, Daniel Serra de la Figuera, Sergi Torner Castells, Mireia Trenchs i Parera, Enric Vallduví Botet, Olga Valverde Granados, Maria Isabel Valverde Zaragoza i Patricio Zabalbeascoa Terran.

Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits:

Alfons Aragoneses Aguado, Jaume Barceló Vicens, Boris Bellalta Jiménez, Konstantyn Butakov, Pol Capdevila Castells, M. del Mar Carrió Llach, Monica Clua Losada, Alexandre Coello de la Rosa, Eusebio José Colàs Neila, Abel Escriba Folch i Christopher David Tulloch. 

Resta de professorat i personal investigador en formació:

Montserrat Berenguer Sau, David Caminada Díaz, Anna Ginés Fabrellas, Rodolfo Gómez Sanz i Daniel Soto Álvarez.

Representants dels estudiants:

Ainoa Alanis Jardí, Eva Dafne Alcalà Lopez, Mercè Amich Vidal, Albert Bada Ortoll, Marc Barbacil Bagué, Laura Bernis Prat, Andreu Calvet Cortés, Eloi Campos Fernández, Jaime Cano Martínez, Manel Carrasco Serra, Marc Casanova Roca, Ramon Casas i Luque, Miguel Castejón Ortuño, Pau Lluís Cladelles Grau, Marc Corominas Planas, Marc Darriba Zaragoza, Marc de Juan Pulido, Nicolau Duran Silva, Nagia El Gharbui Baños, Laia Ermi Carbonell, Gerard Ferrer i Ferrer-Argote, Marina Ferrer Luna de Toledo, Borja Fumadó Gassó, Beatriz García Cortés, Pol García de la Cuesta, Jaume Gimeno Catalan, Pol Giner Bernal, Xavier Grabolosa Carrera, Marc Grau Parramon, David Hernández Teixidó, Carlos Manuel Guaman Sanginés Uriarte, Natia Kardava, Pau Laporte Navarro, Cristian-Daniel Llach López, Adriana Llena i Places, Marc Llurba Pont, Bernat Mallén Alberdi, Marc Marot Sorribas, Erika Marsal Méndez, Julia Lorena Martí Ochoa, Adrià Gerard Masip Borràs, Lilas Mercuriali, Marc Miró Escolà, Daniel Moreno González, Roger Padreny Carmona, Luis Arturo Palma Ayala, Héctor Paris Campos, Arnau Paris Pérez, Catalina Maria Pons González, Xavier Ramón Vilamú, Julia Regué Rocaspana, Marc Ribas Aulinas, Jordi Rodríguez i Salleras, Sigrid Romero Giralt, Maria Rubio García, Anna San Clemente Basté, Marc Santamaria Bonet, David Trepat Segura i Anna Vallès Beneit Oriol.

Representants del personal d'administració i serveis:

Robert Adrià Florensa, Joan Alòs Marquès,Teresa Duran Castaño, Lídia Fosalba López, Lydia Garcia Escobosa, Marta Germà Escobedo, Maria Cecília Jaques Querol, Xavier Martínez Granell, M. Queralt Molera Busoms, Marta Montiel González, Eva Parera Ferrer, Núria Riera Vilches, Montserrat Rodríguez González, Diego Tomeo Fabian i Maria Lourdes Ventayol Borrás. 

REUNIONS

Durant aquest curs s'han fet dues sessions del Claustre, el 12 de març del 2015 i el 8 de juny del 2015. 

Principals acords

Sessió de 12 de març del 2015-10-01

Acord de 12 de març del 2015 pel qual s'elegeix com a membre de la Comissió de Debats el professor Eusebio Colàs Neila.

Acord de 12 de març del 2015 pel qual s'escull els membres de la ponència redactora de la reforma parcial dels Estatuts de la UPF.

Acord de 12 de març del 2015 pel qual s'acorda l'inici del procés de reforma del Reglament del Claustre.

Acord de 12 de març del 2015 pel qual s'elegeix el Sr. Josep Maria Casasús i Guri síndic de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra.

Sessió de 8 de juny del 2015

Acord de 8 de juny del 2015 pel qual s'aprova l'informe del rector.

Acord de 8 de juny del 2015 pel qual s'aprova la modificació parcial dels Estatuts de la UPF.

Acord de 8 de juny del 2015 pel qual s'aprova la modificació del Reglament del Claustre.

Acord de 8 de juny del 2015 pel qual s'aprova la moció per la qual s'insta proposar  a l'òrgan competent: a) La creació d'un grup de treball que assessori el Claustre estudiant possibles mesures per incentivar l'activitat claustral i la possible dotació de més competències a aquest, sempre pels procediments establerts; b) La creació d'un canal de comunicació entre els diferents grups del Claustre, i c) El Claustre proposa a l'equip rectoral que consideri la possibilitat de celebrar més d'un Claustre durant el curs acadèmic.

Acord de 8 de juny del 2015 pel qual s'aprova la moció per la qual s'insta proposar a l'òrgan competent que la Universitat Pompeu Fabra, una vegada ingressi totes les seves contribucions i tots els seus impostos, en presenti una còpia a l'Agència Tributària Catalana per tal de mostrar el seu suport al procés de transició nacional de Catalunya, i en faci la deguda difusió, amb el benentès que quan la Generalitat de Catalunya doni plenes garanties jurídiques la UPF els ingressarà a l'ATC.

Acord de 8 de juny del 2015 pel qual s'aprova la moció per la qual s'acorda proposar a l'òrgan competent que proposi a l'empresa que tingui la concessió de cafeteria i menjador que implementi descomptes o alguna targeta de fidelitat, en el qual es vegi reflectit una baixada dels preus dels diferents menús als bars i restaurants de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del 8 de juny del 2015 pel qual s'aprova la moció per la qual s'acorda proposar a l'òrgan competent estudiar la viabilitat d'implantar plaques solars al sostre de tots els edificis de la UPF.

Acord de 8 de juny del 2015 pel qual s'aprova la moció per la qual s'acorda proposar a l'òrgan competent: a) La creació d'una figura com a responsable de les relacions amb la comunitat; b) El compromís de la Universitat de parlar amb les entitats del barri per veure possibles canals de comunicació, i c) Fer accions concretes de col·laboració amb els barris.

Acord de 8 de juny del 2015 pel qual s'aprova la declaració institucional següent: La Universitat Pompeu Fabra expressa el seu absolut suport a l'actual model d'immersió lingüística de Catalunya a l'ensenyament obligatori preuniversitari i estén el seu suport a la llengua catalana i, en conseqüència, rebutja frontalment l'actuació del Govern de l'Estat i, en particular, del Sr. José Ignacio Wert, ministre d'Educació, Cultura i Esports.

Acord de 8 de juny del 2015 pel qual s'aprova la declaració institucional següent: a) Defensar a ultrança l'autonomia universitària i b) Mostrar la seva predisposició a estudiar, en un futur i pels procediments adequats, sobre com dotar-se, progressivament, de més competències.

Acord de 8 de juny del 2015 pel qual no aprova la moció per la qual es recomana a tots els centres de la Universitat, facultats i centres d'ensenyament adscrits revisar l'ús de la llengua catalana a la docència per tal d'incrementar-lo i assolir, com a mínim, la mitjana de les universitats catalanes.