Administraciˇ universitÓria

(Juny del 2015)

Gerent
Jaume Badia Pujol

Àrea de Docència

Vicegerent
Pere Torra i Pla

Servei de Gestió Acadèmica
Coro Pozuelo Batista

Oficina de Postgrau i Doctorat
Marta Aragay Sunyol

Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent
Director tècnic: Pau Solà Ysuar 

Àrea de Recerca i Economia

Vicegerent
Josep Jofre i Santamaria

Servei de Pressupostos i Finances
Àlex Dorado i Marey

Servei de Recerca
Eva Martín García

Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle
Mònica de Forn Riera

Àrea de Recursos Humans i Organització

Vicegerent
Joan Pau Juste Calvo

Servei de PDI
Joan Estafanell i Bas

Unitat d'Organització i Processos
Jordi Campos Díaz

Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació

Vicegerent
Mercè Cabo Rigol

Servei d'Informàtica
Teresa Grané i Viadé

Biblioteca
Montserrat Espinós Ferrer

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
Gemma García Giménez

Gabinet del Rectorat
Àngels Ingla Mas

Servei de Relacions Internacionals
Sara López Selga

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals
Marc Boldú i Botam

Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació
Anna Petit Solé

Directora del campus de la Ciutadella
Cristina Oliva Berini

Directora del campus del Poblenou
Anna Belchi Divison

Directora del campus del Mar
Josefina Lorente Valderrama

Servei d'Assessoria Jurídica
Enric Arranz Serrano

Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
Antoni González Cubo

Secretària general adjunta
Montserrat Vives i Cruells