Centres docents d'ensenyament superior adscrits

IDEC Escola d'Estudis Superiors
Direcció: Carme Martinell i Gispert-Saúch

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus
Direcció: Montserrat Vilalta Ferrer 

Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus
Direcció: Esther Cabrera Torres

Escola Superior Politècnica Tecnocampus
Direcció: Marcos Faúndez Zanuy

Escola Superior de Comerç Internacional
Direcció: Xavier Cuadras Morató

ELISAVA Escola Superior de Disseny
Direcció: Albert Fuster Martí

Escola Superior d'Infermeria del Mar
Direcció: Lola Bardallo Porras