Campus


L'activitat als campus s'ha hagut de concentrar un any més en el manteniment de les mesures de racionalització de la despesa fixades pel Pla de Sostenibilitat Econòmica de la UPF 2011-2014, procurant, en tot moment, no afectar de manera significativa en el nivell de qualitat de les infraestructures de la Universitat.

Per altra banda, s'han encetat els treballs de planificació de les actuacions necessàries, en l'àmbit dels espais, per implantar les noves Unitats de Coordinació Acadèmica (UCA).

Pel que fa al capítol d'inversions patrimonials, durant aquest curs s'han fet les actuacions següents:

Campus de la Ciutadella

El curs passat es van acabar les obres de construcció i l'equipament del nou edifici del Parc de Recerca en Ciències Socials i Humanes, inclòs dins del projecte Icària Internacional.

L'edifici té 8.700 m2 de superfície construïda, distribuïts en set nivells (soterrani, planta baixa i cinc plantes).

Aquest ha estat el primer any d'activitat a l'edifici, on encara queden espais pendents d'assignar.

Per altra banda, la Fundació Privada Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l'Alzheimer continua endavant amb la construcció del seu edifici. Està previst que dins del proper curs iniciï la seva activitat al campus.

Finalment i en coordinació amb les esmentades obres, la Universitat està promovent la urbanització de la zona de l'àgora confrontant amb el carrer Wellington. Aquestes obres, que estaran finalitzades el desembre d'aquest any, faran possible l'accés de vianants des de l'esmentat carrer i des de les parades del tramvia.

També s'han continuat les negociacions amb els darrers ocupants dels habitatges militars del carrer Wellington, amb l'objectiu de recuperar la possessió de totes les finques i fer possible el desenvolupament del projecte Icària II. Durant aquest curs s'han resolt quatre expedients, i actualment queden cinc habitatges pendents.

En un altre ordre d'actuacions, en aquest cas de millora interior, s'ha previst la remodelació del tancament de l'espai ocupat per l'Oficina de Mobilitat i Acollida a l'entrada del campus, a l'edifici Jaume I, amb la qual cosa es vol guanyar visibilitat i aconseguir una major comoditat i funcionalitat en l'atenció als estudiants, tant dels alumnes de la UPF que marxen fora com dels que vénen a fer una estada a la nostra universitat. 

També s'actuarà sobre l'espai de reprografia, adjudicat a l'empresa Ricoh, i que iniciarà la seva operació a partir del 24 d'agost en un espai rehabilitat que posa l'èmfasi en la transparència i en la proximitat als usuaris.

Campus del Mar

Aquest curs ha estat el primer des que es van finalitzar les obres de rehabilitació i ampliació de l'edifici Dr. Aiguader.

Aquest edifici, que constitueix un altre exemple de l'aposta de la UPF pel que fa a projectes consorciats, és utilitzat per la UAB, l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar i la UPF. La gestió de l'edifici ha estat encomanada als serveis tècnics de la UPF.

Durant aquest primer any de funcionament s'ha actuat incidint en els elements que presentaven disfuncions o que provocaven desconfort als usuaris, i, per exemple, estava previst instal·lar portes a la zona exterior de la cafeteria o situar panells absorbents a l'interior de la mateixa cafeteria que ajudin a reduir el nivell de reverberació de l'espai.