Protecciˇ de dades de carÓcter personal

En el marc de la implementació del pla pilot de teletreball del PAS per al curs 2014-2015, es van revisar les afectacions en el tractament de dades personals de fitxers de la Universitat Pompeu Fabra en col·laboració amb els serveis implicats. També es va elaborar el Dossier bàsic de protecció de dades personals a la UPF: teletreball, que es va facilitar a tots els participants i que és consultable des del Campus Global > La Universitat > Dades de caràcter personal > Sessions de formació: materials.

En aquest període es va oferir igualment formació específica per al personal vinculat a la recerca, tot tenint especial consideració dels requisits establerts a convocatòries d'ajuts per a la recerca com el programa Horizon 2020 de la Unió Europea o el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación.