3.2. Professorat i personal acadèmic en formació, per categories i departaments. 2013-2014

Ciències Experimentals i de la Salut Ciències Polítiques i Socials Dret Economia i Empresa Humanitats Comunicació Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Traducció i Ciències del LlenguatgeTotal DonesHomes
PROFESSORAT PERMANENT 52 22 63 43 44 32 21 41 318 99 219
Cossos docents 31 18 54 30 36 21  34 231 63 168
Catedràtics d'universitat 18 6 25 10 13 6 2 4 84 17 67
Titulars d'universitat 13 11 28 20 23 15 5 30 145 46 99
Titulars d'escola universitària - 1 1 - - - - - 2 0 2
Personal laboral 21 4 13 8 11 14 7 87 36 51
Catedràtics contractats 7 - - 1 - - 3 - 11 - 11
Agregats 12 4 9 7 8 8 10 4 62 27 35
Col·laboradors permanents 2 - - 5 - 3 1 3 14 9 5
PROFESSORAT TEMPORAL 111 24 58 104 41 72 44 57 511 204 307
Personal laboral 111 24 58 104 41 72 44 57 511 204 307
Lectors 6 4 9 - 6 4 6 6 41 18 23
Visitants 18 6 10 27 2 11 11 5 90 36 54
Associats a temps parcial 86 13 38 72 24 55 27 37 352 139 213
Emèrits - 1 - 1 4 - - - 6 3 3
Emèrits (pla d'emeritatge) 1 - 1 4 5 2 - 9 22 8 14
INVESTIGADORS 59 16 7 23 13 2 68 10 198 84 114
ICREA 7 2 2 8 4 - 13 2 38 11 27
Ramón y Cajal - 1 3 2 4 - 4 - 14 8 6
Juan de la Cierva 4 3 1 2 1 - 5 2 18 13 5
Marie Curie 2 2 - 5 - 1 6 2 18 6 12
Beatriu de Pinós 3 - - 2 - - 1 2 8 1 7
CIBER 10 - - - - - 3 - 13 9 4
Alianza4Universidades 1 1 1 2 1 1 2 - 9 2 7
Investigador de projectes 32 6 - 2 2 - 34 2 78 33 45
Altres investigadors - 1 - - 1 - - - 2 1 1
PERSONAL ACADÈMIC EN FORMACIÓ 86 20 28 86 21 25 133 51  450 195 255
Personal laboral 59 16 21 40 18 13 105 24 296 126 170
Ajudants - 1 9 - - 3 - - 13 7 6
PIF Generalitat 14 7 2 6 8 2 8 8 55 29 26
PIF Ministeri 27 3 2 10 10 1 12 4 69 34 35
PIF UPF 14 4 7 24 - 7 83 11 150 55 95
Altres PIF 4 1 1 - - - 2 1 9 1 8
Becaris 27 4 7 46 12 28  27 154 69 85
Becaris Ministeri 7 2 3 5 3 1 8 2 31 12 19
Becaris doctorat UPF 4 1 - - - 3 4 10 22 15 7
Assistents de docència 2 1 3 41 - 2 11 13 73 27 46
Assistents de Receca 14 - 1 - - 6 5 2 28 15 13
Total 308 82 156 256 119 131 266 159 1.477 582 895