3.29. Estudiants de grau per tipus de titulaciˇ. 2012-2013

ENSENYAMENTS INTEGRATSEstudiants%
Total estudis de 1r. i 2n. cicle i grau 9.307 81,5
Total estudis de postgrau (màster i doctorat) 2.106 18,5
Total ensenyaments integrats  11.413 100,00
UNIVERSITAT (integrats i adscrits)    
Total estudis de 1r. i 2n. cicle i grau 11.569 80,2
Total estudis de postgrau (màster i doctorat) 2.856 19,8
Total Universitat  14.425 100,00