Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

7.20. Membres de la comunitat UPF Alumni per tipologia

 Total registres
4.479

Titulats 3.663 81,8%
Estudiants 561 12,5%
PDI 122 2,7%
PAS
26 0,6%
Altres
107 2,4%
Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona