Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

7.19. Nombre de persones apuntades a UPF Alumni

 

 UPF ALUMNI 
UPF ALUMNI PREMIUM 
  Noves altes entre desembre del 2008 i juny del 2009
Graduats 392 -
Amics - -
Total 392 -
Noves altes entre juliol del 2009 i juny del 2010
Graduats 1.399 7
Amics 175 -
Total 1.574 7
Noves altes entre juliol del 2010 i juny del 2011
Graduats 1.446 114
Amics 150 3
Total 1.596 117

Nombre de persones apuntades a UPF Alumni a 30 de maig del 2011
Graduats 3.237 121
Amics 325 3
TOTAL 3.562 124
Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona