Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

5.3. Finançament i nombre de projectes europeus. Evolució 2006-2010

Projectes concedits

20062007200820092010

k€

N

k€

N

k€

N

k€

N

k€

N

Ciències de la Salut i de la Vida

1.448

6

1.839

6

1.755

5

1.259

3

2.440

5

Ciències Socials i Humanes

599

4

47

1

1.987

3

4.113

6

758

3

Comunicació i Tecnologies de la Informació

2.380

7

1.115

5

5.318

13

2.203

7

7.807

18

TOTAL

4.427

17

3.001

12

9.060

21

7.576

16

11.005

26

 

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona