Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

5.2. Taxa d'èxit en els projectes d'investigació fonamental no orientada del PN I+D. Evolució 2006-2010

Projectes concedits/sol·licituds 

20062007200820092010

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Ciències de la Salut i de la Vida

10/13

77

8/13

62

10/11

91

14/16

87

10/11

91

Ciències Socials i Humanes

19/24

79

10/11

90

13/14

93

19/27

70

16/21

76

Comunicació i Tecnologies de la Informació

13/16

81

9/14

64

10/12

83

18/25

75

15/24

63

TOTAL

42/53

79

27/38

73

33/37

89

51/68

75

41/56

73

 

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona