Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Agrupació d'Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran (AFOPA)

En el marc de les Aules per a la Gent Gran, han continuat fent-se les reunions trimestrals de coordinació entre les aules destinades a intercanviar les valoracions de cadascuna de les activitats realitzades, i informació sobre possibles activitats futures.

El 28 de juliol el rector va acceptar la sol·licitud de vinculació a la nostra universitat de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella per a Gent Gran. D'aquesta manera, el mes de juliol, a la comarca del Maresme, s'incorpora una aula i al mes de desembre, es dóna de baixa l'Aula d'Extensió Universitària Sant Jordi. En total, la UPF té nou aules vinculades a la Universitat.

En iniciar el curs acadèmic es va inaugurar la web de les Aules per a la Gent Gran, on es penja la programació trimestral de les activitats de cada aula i algunes fotografies dels actes més rellevants. Així mateix, en l'apartat d'actualitat, s'hi publiquen notícies relacionades amb les aules.

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona