Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Programa UPF Alumni


Introducció

Durant aquest últim curs acadèmic s'han concentrat els esforços a desenvolupar els serveis destinats a la comunitat UPF Alumni, així com a localitzar antics alumnes i ampliar el projecte Alumni Grup UPF, que ha de servir per crear un escenari de col·laboració entre UPF Alumni i les associacions d'antics alumnes tant de la Universitat com a tal, com de les diferents entitats del Grup UPF (IDEC, ESCI, ELISAVA, Barcelona GSE).

En aquest nou escenari de col·laboració amb les diferents entitats que agrupen els antics alumnes de la Universitat, cal destacar la signatura d'un nou conveni amb l'Associació d'Antics Alumnes de la Universitat (AnticsUPF), en virtut del qual s'estableix un nou marc de col·laboració entre aquesta i UPF Alumni. Així, l'Associació d'Antics Alumnes de la UPF (AnticsUPF), juntament amb la resta d'associacions d'antics alumnes del Grup UPF, ha d'esdevenir el principal canal de participació i de representació dels antics alumnes de la Universitat en el si del Programa UPF Alumni i així articular la participació dels antics alumnes en la vida de la Universitat tot aportant idees per tal de desenvolupar serveis i activitats d'interès per a aquest col·lectiu.

Missió del Programa UPF Alumni

 • Crear i mantenir els llaços i el sentiment de pertinença a la comunitat de la Universitat Pompeu Fabra de tots els col·lectius que s'hi relacionen o que s'hi han relacionat.
 • Promoure i transmetre la imatge de qualitat de la Universitat als col·lectius que li són afins, com ara els antics alumnes, els professors i altres persones que puguin ser d'interès per a la UPF, així com futurs estudiants, empreses i institucions que interactuen amb la UPF en coordinació amb els departaments i els programes existents que ja vetllen per aquest col·lectiu.
 • Establir la plataforma que permeti, a mig termini, iniciar activitats de fundraising destinades al finançament de nous projectes de la Universitat.

Línies estratègiques

Els eixos o objectius bàsics sobre els quals ha de treballar UPF Alumni són:

 • Vetllar perquè els antics alumnes estiguin puntualment informats de les novetats i dels projectes de la Universitat.
 • Potenciar la xarxa de contactes dels antics alumnes i la relació d'aquests entre ells i amb la Universitat.
 • Fomentar la formació contínua dels antics alumnes, treballant amb les diferents facultats i centres del Grup UPF per oferir una oferta adequada de cursos de postgrau.
 • Potenciar la carrera professional dels antics alumnes oferint-los les eines adients (borsa de treball sènior i cursos d'orientació, mentoria...).

Línies d'actuació del curs 2010-2011

El curs 2010-2011 s'ha centrat en la localització d'antics alumnes, en el desenvolupament dels serveis destinats als membres d'UPF Alumni i en l'establiment de mecanismes de col·laboració amb les diferents entitats del Grup UPF que agrupen a antics alumnes.

Els eixos de treball d'aquest curs han estat els següents:

 • Localització d'antics alumnes de la UPF i accions de captació de les promocions d'aquest curs acadèmic (grau i postgrau).
 • Reestructuració de la base de dades d'UPF Alumni per tal d'encabir-hi els membres de les diferents associacions del Grup UPF.
 • Posada en marxa de nous chapters internacionals i desenvolupament dels ja existents.
 • Desenvolupament de l'oferta de serveis i avantatges, en especial per als membres PREMIUM.
Durant el curs acadèmic 2010-2011 s'ha potenciat la implicació del col·lectiu d'antics alumnes en l'assessorament als estudiants d'últims cursos de la UPF. Així s'ha demanat la col·laboració dels antics alumnes a l'hora d'ajudar els estudiants actuals de la UPF en temes com la inserció laboral, l'assessorament a l'hora de buscar feina, etc.

Base de dades 

Durant el curs 2010-2011 s'han tirat endavant diferents accions de localització d'antics alumnes amb l'objectiu d'assolir la xifra de 3.500 persones registrades al Programa UPF Alumni.

 • Correu postal als graduats de les promocions entre 1992 i 2009 (gener del 2011).
 • Campanya de comunicació des dels centres i departaments (octubre del 2010 i maig del 2011).
 • Presència i accions de comunicació coincidint amb els actes acadèmics de graduació de grau i de postgrau.
 • Implementació d'un nou sistema d'inscripció en línia a UPF Alumni a través del formulari de participació en els actes de graduació.
 • Presència d'un estand d'UPF Alumni a la fira UPFeina (17 de novembre del 2010).

Fins al 30 de maig ja s'ha arribat a la xifra de 3.562 persones apuntades al Programa, el que suposa un increment del 84,8% respecte a la xifra assolida durant el curs 2009-2010, amb un total de 4.479 registres, dels quals 4.113 són membres de ple dret i 366, amics de la UPF.

7.19. Nombre de persones apuntades a UPF Alumni
7.20. Membres de la comunitat UPF Alumni per tipologia

Desenvolupament de nous serveis i avantatges per al col·lectiu d'antics alumnes

Durant el curs 2010-2011 s'ha reforçat el ventall d'avantatges i de serveis destinats al col·lectiu d'antics alumnes, i més en concret per als membres PREMIUM. També s'han fet extensius al col·lectiu d'antics alumnes alguns dels avantatges que fins ara només estaven destinats a la comunitat universitària de la UPF.

Alguns dels més destacats són:

 • Descomptes en màsters i en postgraus de l'IDEC, l' ESCI i la GSE
 • Descomptes i avantatges amb empreses
 • Activitats culturals i esportives
 • Cursos d'orientació professional

Durant aquest curs acadèmic s'ha dissenyat un carnet per tal que els membres PREMIUM d'UPF Alumni puguin acreditar-se a l'hora d'accedir als avantatges i serveis.

7.21. Serveis d'UPF Alumni

Elements de comunicació i informació

Durant el curs 2010-2011 s'han publicat els elements de comunicació següents:

 • Revista UPFlaix: se n'han editat un total de vuit revistes digitals (núm. 11-18).

 • Butlletí UPF Alumni: butlletí quinzenal que informa dels cursos, conferències, jornades, beques, premis i altres notícies d'interès per a la comunitat UPF Alumni (23 newsletters).

 • S'ha informat els antics alumnes d'un total de 35 convocatòries de premis, beques i ajuts.

Entrevistes a antics alumnes

Durant aquest curs acadèmic s'han publicat 74 articles relacionats amb antics alumnes de diferents estudis i promocions:

 • 32 perfils professionals

 • 11 entrevistes en profunditat

 • 23 notícies d'antics alumnes

 • 8 entrevistes a antics alumnes internacionals

Xarxa

Chapters internacionals

Enguany s'han creat dos nous chapters internacionals:

 • Brussel·les

 • Munic

Que s'afegeixen als ja existents a:

 • Regne Unit

 • Estrasburg

Clubs

Dos nous clubs:

 • Club de l'Escola Superior Politècnica (ESUP)

 • Club Emprenedoria

Servei de carreres professionals

Cursos d'orientació professional

 • Negocia el Teu Salari (22-2-2011).
 • Aprèn a Motivar, Delegar i Comunicar com un Bon Líder (16, 18 i 23-11-2010).
 • Com Preparar el Teu Currículum (3-6-2011).

Altres activitats

Participació en les cerimònies de graduació

Durant aquest any acadèmic, i a banda de la presència de l'estand d'UPF Alumni els dies que van tenir lloc les cerimònies, els nous graduats s'han pogut inscriure al programa a través del formulari en línia que la Universitat els envia per tal que puguin assistir a les cerimònies de graduació (grau i postgrau).

Trobades d'antics alumnes

 • Sopar de la promoció 2006 d'Enginyeria en Telecomunicació.
 • Sopar de graduats d'Economia i Administració i Direcció d'Empreses de la promoció del 2000.

Accions per donar a conèixer UPF Alumni als estudiants

 • Presentació d'UPF Alumni a estudiants dels últims cursos en el marc de les conferències de sortides professionals de l'OIL: Humanitats (25-5-2011).
 • Presentació d'UPF Alumni a estudiants dels últims cursos en el marc de les conferències de sortides professionals de l'OIL: Dret (19-5-2011).
 • Presentació d'UPF Alumni a estudiants dels últims cursos en el marc de les conferències de sortides professionals de l'OIL: Traducció i Interpretació (8-6-2011).

Altres activitats

 • Taula rodona sobre els resultats electorals i reptes de futur (16-12-2010).

Durant aquest curs acadèmic UPF Alumni ha treballat en la creació i la posada en marxa de la Conferencia Internacional de Entidades Alumni: The International Alumni Institutions Network, de la qual és membre fundador. Aquesta ha de ser una plataforma de relació i de comunicació entre les diferents entitats d'antics alumnes a escala internacional, per així consolidar i potenciar l'activitat de les entitats que la integren.

La base de dades d'UPF Alumni es va posar en marxa al setembre del 2009. Aquesta base de dades permet estar en contacte amb els membres que s'inscriuen a la comunitat UPF Alumni i oferir-los serveis automàticament.
Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona