Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Comunicació i informació institucionals


Serveis web

Noves funcionalitats del gestor de continguts OpenCMS

Durant aquest curs s'ha continuat amb la política de millora i configuració de noves funcionalitats del gestor de continguts OpenCMS, entre les quals destaquen:

  • La implementació del nou tipus de continguts PhotoAlbum (d'OpenCMS), que ajuda en la gestió i la publicació de galeries d'imatges.
  • La creació del nou tipus de contingut Destacats (programació pròpia), que permet una gestió millor de la zona d'elements destacats de les webs (contacte, bàners, enllaços d'interès, webs vinculades, etc.).
  • La nova configuració del tipus de contingut sumari automàtic, que permet ara afegir un resum descriptiu a l'inici del sumari, i també la possibilitat de publicar els sumaris automàtics i les llistes de persones a dues columnes.

Entre les millores cal destacar la possibilitat de personalitzar els títols de les pàgines de cada web o intranet: actualment el gestor de continguts permet afegir automàticament al títol de cada pàgina el nom de la web o intranet. D'aquesta manera s'eviten títols duplicats en els cercadors i es millora la recuperació d'informació.

Finalment, cal destacar també que la Universitat va adquirir una llibreria d'icones. Entre altres usos, s'han adaptat aquestes icones a format web i estan disponibles per a tots els editors des del gestor de continguts. Aquesta acció permet als editors personalitzar els continguts que publiquen amb diferents icones com fletxes de diferents formes i posicions, icones que representen els formats dels documents, etc.

Millores en el servei de suport ofert als usuaris

A partir del mes de gener del 2011 el suport i les sol·licituds adreçades a Serveis Web s'atenen amb l'aplicació informàtica Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU). Aquesta plataforma ha permès, sobretot, una gestió més eficient i eficaç del suport ofert als usuaris (editors i publicadors) del gestor de continguts OpenCMS, que aquest 2011 ha arribat als 637 editors i publicadors, que han fet un total de 451 sol·licituds al CAU durant els primers sis mesos del 2011.

Així mateix, i per tal que la Universitat pogués oferir un millor servei als usuaris que publiquen continguts al servidor web institucional, s'ha traspassat a les unitats d'informàtica dels campus el suport de la plataforma de publicació web WebAct, l'administració del mirall web (N:/) i la creació de bases de dades per a formularis web. Les incidències i les sol·licituds sobre aquests serveis s'atenen des del CAU - Informàtica.

Producció de noves webs i aplicació del nou estil gràfic web

Durant aquest curs 2010-2011 s'ha continuat amb l'adaptació de les webs de centres i departaments al nou disseny gràfic aprovat el 2009. El nou disseny és més modern i actual, amb canvis significatius a la capçalera de les webs (espai que a la UPF identifica i homogeneïtza les webs de la Universitat de cara a l'exterior) i una reordenació dels elements de la pàgina principal. Els responsables de les webs poden ara triar entre diferents plantilles de presentació i una variada gamma cromàtica.

Entre adaptacions al nou disseny gràfic de webs ja existents (la qual cosa implica reconfigurar tota la web) i sol·licituds de noves webs, s'han produït en el darrer curs 65 webs públiques.

Taula 7.8. Web: visites a la web de la UPF. 2006-2011
Taula 7.9. Web: directoris del servidor web www.upf.edu més visitats. (2010)
Taula 7.10. Campus Global: accessos per perfil d'usuaris. 2010-2011
Taula 7.11. Campus Global: accessos per cursos. 2006-2011

Comunicació interna 

Canal UPF

El Canal UPF es va consolidant com a eina bàsica d'informació i comunicació per a la comunitat universitària. Malgrat que al llarg d'aquest curs no s'han instal·lat noves pantalles als campus, sí que ha crescut significativament el nombre d'usuaris que utilitza aquesta eina per publicar missatges, anuncis, etc., i també el nombre de canals temàtics creats dins del sistema i de missatges publicats.

Avisos del Campus Global

El sistema de gestió d'avisos continua sent l'eina més estesa de comunicació electrònica ja que, a través del Campus Global, arriba de manera personalitzada i immediata a tots els membres de la comunitat universitària. Així mateix, s'estén l'ús del sistema d'avisos a les intranets d'unitats o de grups de treball que ho sol·liciten.

Altres eines de comunicació interna

Complementàriament, en algunes campanyes s'ha continuat utilitzant el sistema de trameses massives per missatgeria mòbil i també s'han creat fòrums a mida a diferents intranets en el Campus Global.

Informació per a les noves incorporacions a la UPF

Com en anys anteriors, a l'inici de curs es va lliurar a tots els nous estudiants la Guia de la Universitat per a nous estudiants, que ofereix, resumidament, tots els serveis que la UPF posa a disposició dels estudiants i dóna la referència de l'apartat de la web o del Campus Global on es pot trobar sempre la informació actualitzada de cada tema. Als nous estudiants també se'ls lliura, en el moment de formalitzar la matrícula, una carpeta de la UPF.

Per a les noves incorporacions de PAS i de PDI s'ha editat novament una guia que té com a objectiu, com la guia dels estudiants, oferir a través d'una lectura ràpida la visió general del funcionament i dels serveis de la Universitat i la referència del lloc de la intranet o la web on es pot trobar la informació ampliada i actualitzada.

Les dues guies estan disponibles en tres llengües (en català, en castellà i en anglès) i són accessibles a través de la intranet en format electrònic. En format paper només s'edita actualment la guia dels estudiants -per motius pressupostaris- i es lliura als estudiants quan formalitzen la matrícula.

Campanyes de comunicació

Des de l'àmbit de comunicació interna es continua donant suport a les campanyes de difusió de gran abast que ho requereixen. Al llarg d'aquest curs, dues de les campanyes més significatives han estat la de l'estudi de mobilitat de la comunitat universitària i la de participació dels estudiants.

Taula 7.12. Canals de comunicació 2010-2011

Altres canals de comunicació

Facebook

La pàgina oficial de la UPF a Facebook compta, a finals del curs 2010-2011, amb 6.550 admiradors. La presència de la UPF en aquesta xarxa social de referència té com a objectius augmentar el contacte amb els membres de la comunitat universitària i els antics alumnes fora dels canals convencionals, donar a conèixer la Universitat a futurs estudiants i, alhora, enfortir la marca i el prestigi de la institució.

Twitter

Amb l'objectiu d'impulsar noves vies de comunicació i d'interacció amb la comunitat universitària i la societat a través de les xarxes socials, la UPF va obrir al febrer una pàgina oficial a Twitter, que té 1.525 seguidors. En aquesta plataforma de micromissatgeria ja s'han publicat 380 tweets, amb informació d'actualitat universitària (notícies, avisos o informacions d'interès general, enllaços, etc.).

YouTube

Aquest curs s'han publicat 44 vídeos (22 en català, 11 en castellà i 11 en anglès) al portal de vídeos YouTube. En total, hi ha publicats 127 vídeos institucionals sobre la UPF, en català, en castellà i en anglès, que han tingut 310.079 reproduccions. El canal compta amb 166 subscriptors.

Universia TV

Aquest curs s'han publicat 11 vídeos en castellà a la "Galeria de vídeos" del portal Universia, una de les xarxes d'universitats més esteses al món i amb una important presència a Llatinoamèrica. En total hi ha publicats 40 vídeos.

Recull de premsa digital

El 4 de novembre es va posar a disposició de tota la comunitat universitària el nou "Recull de premsa digital", accessible des de les pàgines principals de la web i del Campus Global. Aquest nou servei, que complementa i alhora amplia la cobertura mediàtica del recull de premsa escrita, es va posar en marxa per poder fer un seguiment més acurat i exhaustiu de les notícies de la UPF que es publiquen a la premsa digital i en altres llocs d'Internet, com ara fòrums, blogs o pàgines web. Un altre objectiu és reflectir la internacionalització de la Universitat, ja que recull les notícies de les edicions digitals dels principals diaris internacionals. El nou "Recull de premsa digital" revisa més de 130.000 mitjans de 170 països.

 

Publicacions

UPF.EDU, la nova revista institucional

El desembre del 2010 es va publicar el primer número d'UPF.EDU, la nova revista institucional de la Universitat que s'editarà dos cops l'any en suport paper. La nova publicació, que pren el relleu al butlletí Línia 14, que s'ha editat quatre cops l'any durant els darrers set cursos, ofereix entrevistes en profunditat i reportatges sobre temes institucionals o relacionats amb la docència i la recerca. Els destinataris d'aquest nou canal de comunicació externa seran aquells col·lectius amb els quals la UPF vol mantenir una relació permanent: els centres de batxillerat de Catalunya; les empreses i les institucions amb les quals tenim convenis de col·laboració i cooperació; els representants de la societat civil; els governs; els mitjans de comunicació; els partits polítics; i, també, els membres del Programa UPF Alumni. El número 2 es va publicar el juliol del 2011.

Versió digital de les revistes institucionals

UPF.EDU, la nova revista institucional de la UPF que s'edita dos cops l'any en suport paper, ja disposa des del mes d'abril d'una versió digital que es pot consultar a la nova pàgina web de les revistes institucionals que edita la Universitat, utilitzant el sistema d'edició d'una plataforma gratuïta que facilita l'edició digital de qualsevol publicació impresa. Al costat de l'enllaç al número corresponent de la revista hi ha l'opció de descarregar-se l'exemplar en arxiu PDF. La nova web de les revistes institucionals també inclou les edicions digitals i els arxius PDF dels vint-i-vuit números del Línia 14, el butlletí informatiu que es va publicar entre els anys 2003 i 2009, amb una periodicitat trimestral i en suport paper. En total les 30 revistes institucionals han tingut 1.285 lectures.

Taula 7.13. Publicacions institucionals. 2010-2011

Serveis gràfics

Novetats

Aquest curs s'han creat, conjuntament amb Serveis Web, dues llibreries d'imatges, per posar més recursos gràfics a l'abast dels editors de pàgines web. Es tracta, en primer lloc, d'una llibreria de fotografies organitzada per campus i que es pensa anar renovant i ampliant contínuament; i, en segon lloc, d'una llibreria d'icones, que ofereix icones en tres mides diferents per tal de satisfer les diferents necessitats dels editors.

S'han creat, també, dues galeries d'imatges per als usuaris del Canal UPF, que inclouen tant fotos del campus com icones gràfiques.

S'ha aconseguit implantar una signatura de peu de correu institucional. Gràcies a una aplicació realitzada pel Servei d'Informàtica, la programació d'aquesta signatura és molt fàcil d'aplicar.

Igualment, s'han renovat i ampliat plantilles per a l'autoservei.

Cal destacar la implantació del CAU com a nou sistema per a la gestió de les comandes i la producció de materials gràfics.

Producció

Quant a la producció de materials gràfics ha continuat augmentant la tendència a l'alça dels productes electrònics, a causa, principalment, de dos motius: l'augment i la consolidació dels canals digitals d'informació: Canal UPF, correu electrònic, web, PowerPoint, d'una banda; i la crisi econòmica, de l'altra banda, ja que els productes electrònics no generen cap cost.

És evident que l'augment dels productes electrònics ha afavorit el descens de productes impresos, ja que molts d'aquests productes han estat substituïts per la corresponent edició electrònica.

La producció impresa s'ha reduït notablement, i els productes que s'han continuant fent han passat, per exemple, de fullets a desplegables.

Cal destacar l'augment de comandes per a la producció de les cobertes de tesis doctorals. Al llarg dels tres anys que fa que es va establir aquest sistema, les sol·licituds han augmentat significativament. Actualment aquest sistema està totalment consolidat, i per aquest motiu des de Serveis Gràfics s'ha iniciat la formació del personal de La Factoria, fins a arribar al traspàs definitiu d'aquesta tasca a final de curs.

Taula 7.14. Serveis gràfics: dissenys fets per productes i col·lectius. 2010-2011

Serveis lingüístics

Continuant la línia d'assessorar la institució en qüestions de llengua, cal destacar les accions específiques següents:

  • Assessorament i suport lingüístic i terminològic en català, castellà i anglès al conjunt de la institució, i establiment de criteris lingüístics en aquestes llengües.
  • Gestió, supervisió i seguiment de les traduccions externalitzades.
  • Adopció del CAU, a partir de l'1 de febrer, com a sistema de gestió i resolució de les sol·licituds de servei, que han arribat a les 400 en mig any. 
  • Establiment dels criteris ortogràfics d'Oxford, o 'Oxford spelling', com a model ortogràfic institucional per a la llengua anglesa a la UPF, i redacció d'un document explicatiu.
  • Manteniment i millora constant de la pàgina web del Gabinet Lingüístic, com a espai de divulgació dels criteris i recursos lingüístics al servei de la comunitat universitària.
  • Revisió, actualització i ampliació del Glossari universitari bilingüe català-anglès i de la Nomenclatura universitària trilingüe català-castellà-anglès a la pàgina web del Gabinet Lingüístic, i adaptació d'aquests recursos als criteris generals establerts pel Grup Interuniversitari de Nomenclatura en Anglès (GINA).
  • Acolliment, formació i supervisió de quatre estudiants en pràctiques al llarg del curs -tres del Pràcticum de quart curs del grau en Traducció i Interpretació i un del diploma de postgrau de Correcció i de Qualitat Lingüística de la UAB-, que han fet una estada de 100 hores cadascun.

Voluntariat Lingüístic 

A banda del desenvolupament ordinari del programa en els seus dos àmbits -el programa de sortides i visites guiades i el programa de parelles lingüístiques-, durant el curs 2010-2011 s'ha enregistrat un vídeo promocional del Voluntariat Lingüístic que ha de servir en endavant per presentar i promocionar el programa entre els nous estudiants de cada curs.

Programa de sortides i visites

Durant el curs 2010-2011 el Voluntariat Lingüístic ha programat un total de vint-i-tres visites guiades tant per la ciutat de Barcelona com per la resta de Catalunya, d'acord amb el detall següent:

Primer trimestre: sis sortides per Barcelona (barri gòtic, parc Güell, Montjuïc, Museu d'Història de Catalunya, ruta literària sobre autors catalans i ruta nadalenca) i tres per la resta de Catalunya (Ripoll, Vic i Girona).

Segon trimestre: quatre sortides per Barcelona (ruta gastronòmica, Tibidabo, Museu d'Història de Catalunya i ruta cinematogràfica) i tres per la resta de Catalunya (Figueres i museu Dalí, Sitges i Manresa).

Tercer trimestre: dues sortides per Barcelona (ruta literària per Sant Jordi i la Barcelona de Picasso) i cinc per la resta de Catalunya (Tarragona, Altafulla, Montserrat, castell de Montesquiu i colònia tèxtil Borgonyà, i Vall de Núria).

Programa de parelles lingüístiques

En el marc del programa de parelles lingüístiques, durant el curs 2010-2011 s'han creat un total de 326 parelles lingüístiques: 193 en el primer trimestre, 91 en el segon trimestre i 42 en el tercer trimestre. La majoria dels qui formen les parelles lingüístiques són estudiants, si bé també hi participen alguns membres del PAS i algun professor.

Aquest curs les llengües més demanades han estat les següents: pel que fa als estudiants d'intercanvi, de mitjana el 22,39% dels estudiants que participen en el programa han demanat intercanviar català o bé català i castellà, mentre que el 77,61% restant han demanat intercanviar només castellà; i pel que fa als estudiants catalans, les llengües més demanades han estat, per aquest ordre, les següents: l'anglès (que de mitjana acapara el 60,43% de les peticions), el francès, l'alemany, l'italià, el xinès, el japonès, el neerlandès, el portuguès, el noruec, el suec, el finès, el rus i el coreà.

Programa de captació de futurs estudiants

Programa de captació de futurs estudiants de grau

El pla de captació de grau del curs 2010-2011 ha seguit el mateix esquema dels darrers cursos acadèmics. D'aquesta campanya cal destacar l'augment d'un 33% el nombre de presentacions fetes a centres de secundària i un augment del 28% el nombre de futurs estudiants que han assistit a sessions informatives a la UPF, respecte al curs passat.

Com a novetats d'aquest curs cal destacar les següents:

Creació d'una aplicació per a mòbil amb informació dels estudis de grau

Seguint en la línia d'innovació en la difusió dels estudis de grau iniciada el curs passat amb la incorporació de la UPF a xarxes socials, Facebook i Twitter, aquest any s'ha dissenyat una aplicació per a telèfons mòbils amb l'oferta d'estudis de grau i altres informacions d'interès per a estudiants de secundària. Aquesta aplicació es va posar en funcionament aprofitant el Saló de l'Ensenyament de Barcelona i va tenir una acollida molt positiva. D'altra banda, s'ha creat una versió mòbil de la web de futurs estudiants per a aquells telèfons que no disposin de l'opció de descarregar l'aplicació. Aquest nou element està en fase inicial, però la voluntat per al proper curs és continuar en aquesta línia i desenvolupar més àmpliament aquests canals de difusió d'informació.

Realització d'una enquesta als centres de secundària

Enguany s'ha fet una enquesta als centres de secundària que no han rebut mai sessió informativa de la UPF o que la van rebre en cursos anteriors i no han repetit. L'objectiu de l'acció ha estat doble: per una banda, contactar amb els coordinadors de batxillerat dels centres per fer-los conèixer les activitats informatives organitzades per la UPF de primera mà. I per l'altra banda, conèixer els motius pels quals no sol·liciten sessió informativa. A grans trets, el resultat de l'enquesta ha dibuixat un escenari positiu, ja que molts coordinadors han mostrat interès en les accions de la UPF, fins a arribar a concretar noves visites per a aquest mateix curs. I hem constatat l'elevat interès en el sistema de la UPF, en què és la universitat qui es desplaça al centre. Un altre element interessant és que la majoria dels centres tenen la UPF com una universitat de referència, i així ho transmeten als seus estudiants.

Renovació de la presentació als centres de secundària

Els diferents elements informatius de la UPF han anat evolucionant al llarg dels cursos per adaptar-se a les noves necessitats. D'aquesta manera, l'any passat es va actualitzar el disseny del portal de Futurs Estudiants i el fullet informatiu de les titulacions. Aquest curs ha servit per donar una nova imatge als diferents PowerPoints utilitzats en les presentacions de la UPF, les sessions a centres en què s'expliquen totes les titulacions i les sessions informatives específiques de cada titulació. El redisseny ha servit per dotar de més imatge gràfica la presentació, modernitzant-la i fent-la més atractiva per al públic objectiu, els estudiants de batxillerat.

Incorporació d'un automòbil propi per a les accions de promoció

La Universitat ha adquirit un automòbil dedicat exclusivament a les tasques de promoció directes al territori. La UIPI fa prop de 12.000 quilòmetres anuals per visitar centres de secundària i assistir a jornades d'orientació universitària a Catalunya, Illes Balears i Andorra.

Taula 7.15. Campanya de captació de futurs estudiants de grau. 2010-2011

Programa de captació de futurs estudiants de postgrau 

El pla de captació de postgrau del curs 2010-2011 també ha seguit l'esquema dels darrers cursos acadèmics. D'aquesta campanya cal destacar: augment d'activitat en el terreny del màrqueting virtual.

Com a novetats d'aquest curs cal destacar les següents:

Ús intensiu del màrqueting virtual

Aquest curs la UPF ha dedicat el 40% del pressupost de captació al màrqueting virtual, amb una especial activitat en el terreny dels cercadors (Google Adwords). També se n'ha augmentat la presència a Facebook i a Twitter com a canals de comunicació i difusió de les activitats de la campanya de captació de futurs estudiants de postgrau.

La continuació de la remodelació de la web dels estudis de postgrau

Els principals canvis al portal d'estudis de postgrau han estat un nou disseny gràfic per a la web de doctorats; la modificació de la classificació dels estudis de postgrau i l'aplicació de colors diferents a cada àmbit de coneixement per tal de facilitar la localització de les titulacions per part dels futurs estudiants.

Taula 7.16. Campanya de captació de futurs estudiants de postgrau. 2010-2011

Relacions amb els mitjans de comunicació

Al llarg del curs s'han organitzat diverses activitats a les quals s'han convocat els mitjans de comunicació. Les més rellevants han estat: la presentació de les novetats del curs 2010-2011 (22 de setembre del 2010); la presentació a Madrid del projecte Icària Internacional a la convocatòria Campus d'Excel·lència Internacional 2012 (21 d'octubre del 2010); la investidura com a doctor honoris causa del professor Jordi Nadal (2 de novembre del 2010); l'homenatge a l'exrectora M. Rosa Virós (14 de desembre del 2011); la signatura del conveni entre la UPF i el Banco Santander (18 febrer del 2011); la conferència del president del Tribunal Constitucional, Pascual Sala (10 de maig del 2011); la McLuhan Galaxy Conference (23 de maig del 2011); la presentació de la Barcelona School of Management (9 de juny del 2011), i la investidura com a doctor honoris causa del cantautor Joan Manuel Serrat (14 de juny del 2011).

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona