Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Organització de la recerca a la UPF


 

Departaments

 • Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
 • Departament de Ciències Polítiques i Socials
 • Departament de Comunicació
 • Departament de Dret
 • Departament d'Economia i Empresa
 • Departament d'Humanitats
 • Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge 

Instituts universitaris de recerca propis

 • Institut Universitari de Cultura (IUC)
 • Institut Universitari de l'Audiovisual (IUA) (suprimit en data 21 de juliol del 2010) 
 • Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)
 • Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV) 

Instituts de recerca interuniversitaris

 • Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) 

Instituts de recerca adscrits

 • Centre de Regulació Genòmica (CRG)
 • Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM)
 • Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) 

Instituts de recerca participats

 • Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)
 • Institut d'Estudis Territorials (IET)
 • Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) 

Instituts de recerca amb el CSIC

 • Institut de Biologia Evolutiva (IBE)

Centres de recerca vinculats

 • Fundació Phonos  

Unitats i grups de recerca reconeguts per la UPF

 • Ciències socials i humanes
  • Unitats de recerca UPF (UR-UPF)
   • Unitat de Recerca en Ciències Polítiques i Socials
    • Grup de Recerca en Comportament Polític
    • Grup de Recerca en Polítiques Públiques i Socials
    • Grup de Recerca en Govern, Gestió i Polítiques Públiques
    • Grup de Recerca en Teoria Política
    • Grup de Recerca en Sociodemografia
  • Grups de recerca UPF (GR-UPF)
   • Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM)
   • Grup de Recerca en Investigació i Expertesa per a la Recerca per Enquesta
   • Grup de Recerca en Logística Empresarial
   • Grup de Recerca en Comptabilitat i Finances (CREFC)
   • Grup de Recerca en Economia i Salut (CRES)
   • Grup de Recerca en Economia Aplicada i Història Econòmica
   • Grup de Recerca d'Anàlisi Microeconòmica
   • Grup de Recerca en Macroeconomia Aplicada i Mètodes Quantitatius
   • Grup de Recerca en Estratègies Empresarials
   • Grup de Recerca en Estadística i Investigació Operativa
   • Grup de Recerca del Laboratori d'Economia Experimental (LEEX)
   • Grup de Recerca Applied Theory
   • Grup de Recerca en Història del Dret Català
   • Grup de Recerca en Dret Patrimonial
   • Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
   • Grup de Recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social
   • Grup de Recerca en Filosofia del Dret
   • Grup de Recerca en Dret Processal (ReDePro)
   • Grup de Recerca en Dret Financer i Tributari
   • Grup de Recerca de l'Observatori de l'Evolució de les Institucions (OBSEI)
   • Grup de Recerca en Dret Penal Econòmico-Empresarial
   • Grup d'Estudis Constitucionals i Europeus
   • Grup de Recerca en Crimonologia i Sistema Penal
   • Grup de Recerca de l'Escola d'Estudis de l'Àsia Oriental
   • Grup de Recerca del Laboratori d'Arqueologia 
   • Grup de Recerca d'Estudis d'Història de la Ciència 
   • Grup de Recerca d'Estudis de les Institucions i Societat a la Catalunya Moderna (segles XVI-XVIII)
   • Grup de Recerca de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives
   • Grup de Recerca en Història de la Creació Literària
   • Grup de Recerca de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Aloïs M. Haas
   • Grup de Recerca en Literatura Comparada
   • Grup de Recerca en Microestructura, Identitat i Comportament Social. Reinterpretació de l'Evidència Arqueològica de les Societats Argàriques (MIDARQ)
   • Grup de Recerca en Moviments Socials
   • Grup de Recerca en Polítiques Transversals de Gènere 
 • Ciències de la salut i de la vida
  • Unitats de recerca UPF (UR-UPF)
   • Unitat de Recerca en Genètica
    • Grup de Recerca en Genètica Humana
    • Grup de Recerca en Genètica Mèdica i Models Animals de Malalties
   • Unitat de Recerca en Biologia Evolutiva
    • Grup de Recerca en Bioinformàtica de la Diversitat Genòmica
    • Grup de Recerca en Biologia de la Diversitat Genòmica
   • Unitat de Recerca en Immunologia
    • Grup de Recerca en Proteïnes NFAT i Resposta Immunològica
    • Grup de Recerca en Immunopatologia
   • Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB)
    • Grup de Recerca en Farmacoinformàtica
    • Grup de Recerca en Genòmica Computacional
    • Grup de Recerca en Sistemes Complexos
    • Grup de Recerca en Bioinformàtica Estructural
    • Grup de Recerca en Bioquímica i Biofísica Computacional
   • Unitat de Recerca en Bioanàlisi, Farmacologia i Proteòmica (BAPP)
    • Grup de Recerca en Farmacologia
    • Grup de Recerca en Proteòmica i Química de Proteïnes
  • Grups de recerca UPF (GR-UPF)
   • Grup de Recerca en Estrès Oxidatiu i Cicle Cel·lular
   • Grup de Recerca en Senyalització Cel·lular
   • Grup de Recerca en Fisiologia Molecular i Canalopaties
   • Grup de Recerca en Biologia del Desenvolupament
   • Grup de Recerca de l'Observatori sobre les Relacions amb Amèrica Llatina
   • Centre de Recerca en Salut Laboral
   • Grup de Recerca del Laboratori de Neurofarmacologia - Neurophar
   • Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament
   • Grup de Recerca en Virologia Molecular
   • Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut
   • Grup de Recerca en Biologia Cel·lular
   • Grup de Recerca en Desigualtats de Salut (GREDS / EMCONET)
 • Comunicació i tecnologies de la informació
  • Unitats de recerca UPF (UR-UPF)
   • Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING)
    • Grup de Recerca en Lingüística Computacional (GLICOM)
    • Grup de Recerca en Lingüística Formal (GLIF)
    • Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)
   • Unitat de Recerca en Cognició i Cervell
    • Grup de Recerca en Neurociència Computacional
    • Grup de Recerca en Adquisició de la Parla
    • Grup de Recerca en Producció de la Parla i Bilingüisme
    • Grup de Recerca Multisensorial
    • Grup de Recerca Reasoning and Infant Cognition
   • Unitat de Recerca en Wireless Network
    • Grup de Recerca en Connexions Mòbils i Inalàmbriques (WiCom)
    • Grup de Recerca en Tecnologies i Estratègies de les Telecomunicacions (NeTS)
   • Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital
    • Grup de Recerca en Periodisme (GRP)
    • Grup de Recerca en Documentació Digital (DigiDoc)
  • Grups de recerca UPF (GR-UPF)
   • Grup de Recerca del Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA)
   • Grup de Recerca de la Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA)
   • Grup de Recerca Communication, Advertising & Society (CAS)
   • Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de la Simulació en Biomedicina (CISTIB)
   • Grup de Recerca en Processament d'Imatges
   • Grup de Recerca en Xarxes i Comunicacions (NetCom)
   • Grup de Recerca en Aplicacions Multimèdia Distribuïdes (DMAG)
   • Grup de Recerca en Recuperació d'Informació i Mineria de Dades en la Web (WRG)
   • Grup de Recerca en Tecnologies Interactives (GTI)
   • Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG)
   • Grup de Recerca en Sistemes Sintètics, Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS)
   • Grup de Recerca en Cognitive Media Technologies
   • Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN)
   • Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial
   • Grup de Recerca en Traducció i Recepció en la Literatura Catalana (TRILCAT)
   • Grup de Recerca del Centre d'Estudis de "Discurs i Traducció" (CEDIT)
   • Grup de Recerca en Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe (ALLENCAM)
   • Grup de Recerca sobre Aprenentatge i Ensenyament de Llengües ([email protected])
   • Grup de Recerca en Estudis del Discurs (GED)
   • Grup de Recerca en Informació Lexicogràfica (InfoLex)
   • Grup de Recerca en IULATERM (Lèxic, Terminologia, Discurs Especialitzat i Enginyeria Lingüística)
   • Grup de Recerca de la Unitat en Variació Lingüística (UVAL) 

Grups de recerca reconeguts per l'AGAUR

 • Ciències socials i humanes 
  • Grup de Recerca en Ciència Política (GRC)
  • Grup de Recerca en Opinió Pública, Vot i Metodologia d'Enquestes (GRE)
  • Grup de Recerca en Sociologia i Demografia (GRC)
  • Grup de Recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social (GRC)
  • Grup de Recerca en Dret Financer i Tributari (GRC)
  • Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals (GRC)
  • Grup de Recerca en Dret Patrimonial (GRC)
  • Grup de Recerca en Dret Penal Econòmico-Empresarial (GRC)
  • Grup de Recerca en Dret Processal (ReDePro) (GRC)
  • Grup de Recerca en Filosofia del Dret (GRC)
  • Seminari Interuniversitari d'Història del Dret Català Josep M. Font Rius (SFR) (GRC)
  • Centre de Recerca en Economia de la Salut (GRE)
  • Group Applied Theory (GRE)
  • Grup d'Anàlisi Microeconòmica (GRC)
  • Grup de Finances i Comptabilitat (GRE)
  • Grup de Recerca en Macroeconomia Aplicada i Mètodes Quantitatius (GRC)
  • Grup de Recerca en Economia Aplicada i Història Econòmica (GRC)
  • Grup de Recerca en Estadística i Investigació Operativa (GRC)
  • Grup de Recerca en Estratègies Empresarials (GRC)
  • Grup d'Estudi de les Institucions i de la Societat a la Catalunya Moderna (segles XVI-XIX) (GRC)
  • Grup de Recerca del Laboratori d'Arqueologia (GRC)
  • Grup de Recerca en Història de la Creació Literària-CREALIT (GRC)
  • Grup de Recerca en Microestructura, Identitat i Comportament Social. Reinterpretació de l'Evidència Arqueològica de les Societats Argàriques (MIDARQ) (GRE)
  • Seminari d'Història de la Ciència (GRS)
  • Centre d'Estudis sobre Moviments Socials (GRE)
  • Grup de Recerca en Literatura Comparada (GRE)
  • Grup de Recerca de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas (GRC)
  • Grup de Recerca de l'IUHJVV (GRC) 
 • Ciències de la salut i de la vida  
  • Centre de Recerca en Salut Laboral (GRC)
  • Grup de Recerca en Comunicació en el Sistema Immunitari (GRC)
  • Grup de Recerca en Fisiologia Molecular i Canalopaties (GRC)
  • Grup de Recerca en Biologia Cel·lular i Miogènesi (GRC)
  • Grup de Recerca en Biologia del Desenvolupament (GRC)
  • Grup de Recerca en Biologia Evolutiva (GRC)
  • Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament (GRNC) (GRE)
  • Grup de Recerca en Senyalització Cel·lular (GRC)
  • Grup de Recerca en Virologia Molecular (GRS)
  • Grup de Recerca Laboratori de Neurofarmacologia-NeuroPhar (GRC)
  • Grup de Recerca en Respuestas a Estrés Oxidativo y Control del Ciclo Celular en Schizosaccharomyces Pombe (GRC)
  • Unitat de Recerca en Genètica (GRC) 
 • Tecnologies de la informació i comunicació audiovisual  
  • Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual - UNICA (GRC)
  • Centre d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA) (GRC)
  • Grup de Recerca en Periodisme (GRP) (GRE)
  • CEDIT - Centre d'Estudis de Discurs i Traducció (GRC)
  • Grup de Recerca en Adquisició de Llengües a la Catalunya Multilingüe (ALLENCAM) (GRC)
  • Grup de Recerca sobre Aprenentatge i Ensenyament de Llengües ([email protected]) (GRC)
  • Grup d'Estudis de Prosòdia (GRE)
  • Grup d'Estudis de Traducció i Recepció en la Literatura Catalana (TRILCAT) (GRC)
  • Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING) (GRC)
  • Unitat de Variació Lingüística (UVAL) (GRC)
  • INFOLEX (GRC)
  • Grup de Recerca Lèxic, Terminologia i Discurs Especialitzat (IULATERM) (GRC)
  • Cognitive and Computational Neuroscience (GRC)
  • Cognitive Media Technologies (GRE)
  • Centro de Investigación en Imagen Computacional y Tecnologías de Simulación en Biomedicina (CISTIB) (GRC)
  • Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial (GRS)
  • Grup de Recerca en Neurociència Cognitiva (GRNC) (GRC)
  • Grup de Recerca en Processament d'Imatges (GRC)
  • Grup de Recerca en Tecnologia Musical (GRC)
  • Grup de Recerca en Tecnologies i Estratègies de les Telecomunicacions (NETS) (GRC)
  • Grup de Recerca en Recuperació de la Informació i Mineria de Dades en la Web (GRS)
  • Synthetic, Perceptive, Emotive and Cognitive Systems Group (SPECS) (GRE)
  • Wireless Communications (WICOM) (GRE) 

Centres d'innovació tecnològica TECNIO - Any d'incorporació a la xarxa

  • Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) - 2001
  • Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB) - 2001
  • Grup de Recerca en Tecnologies Interactives (GTI) - 2003
  • Unitat de Recerca Bioanalítica, Farmacologia i Proteòmica (BAPP) - 2005
  • Grup de Recerca del Laboratori de Neurofarmacologia (NEUROPHAR) - 2005
  • Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de la Simulació en Biomedicina (CISTIB) - 2007
  • Grup de Recerca Network Technologies and Strategies (NETS) - 2010
Darrera actualització 29-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona