Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Reconeixement de la recerca

Unitats i grups de recerca reconeguts per la UPF 

Durant el 2010, el Consell de Govern ha reconegut 2 unitats i 7 grups de recerca, amb la qual cosa el mapa de recerca de la UPF està constituït per 10 unitats i 97 grups de recerca.

Grups de recerca reconeguts per l'AGAUR

Els grups de recerca reconeguts per l'AGAUR són aquells que, segons una avaluació independent i anònima, tenen una especial significació per la seva dimensió i la competitivitat internacional de la seva activitat científica. La darrera convocatòria va ser al 2009 i els grups reconeguts ho són per un període de cinc anys (fins al 2013). En el conjunt de la UPF es van reconèixer 63 grups, dels quals 46 són consolidats, 13 emergents i 4 singulars.

Centres d'innovació tecnològica (centres IT) TECNIO

La Generalitat de Catalunya, a través del DIUE i de l'agència ACC1Ó, ha definit el que considera els agents que formen part de la Xarxa Tecnològica de Catalunya i ha impulsat el consorci TECNIO, que és alhora la marca i el reforç de tota l'estratègia de foment de la transferència tecnològica i potenciació del mercat tecnològic català. La UPF compta en l'actualitat amb set centres d'innovació tecnològica (centres IT) TECNIO, un cop incorporat el grup NETS a la xarxa.

Taula 5.17. Reconeixement de la recerca. 2010

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona