Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Programes especials de suport als recursos humans dedicats a la recerca

El programa Ramón y Cajal

El Ministeri de Ciència i Innovació va publicar l'any 2010 la desena convocatòria del programa Ramón y Cajal. Aquest programa està destinat a promoure la incorporació d'investigadors als organismes públics de recerca, cofinançant el cost de la contractació durant cinc anys i dotant un ajut complementari per tal de facilitar l'inici de les tasques de recerca dels investigadors contractats. La resta del finançament prové del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i del pressupost de la mateixa universitat.

El nombre de places definitiu assignat a cada centre depèn de l'oferta feta i de la qualitat dels currículums dels sol·licitants de les places, que s'assignen en l'àmbit estatal, distribuïdes en 24 àrees temàtiques.

Mitjançant la convocatòria de l'any 2010 es va aprovar la contractació de dos nous investigadors a la Universitat Pompeu Fabra. Els investigadors incorporats a la UPF des de la posada en marxa d'aquest programa són 85.

El programa Juan de la Cierva

El Ministeri de Ciència i Innovació va convocar durant l'any 2010 la setena edició del programa Juan de la Cierva. Aquest programa està destinat a promoure la incorporació de joves doctors investigadors als organismes públics de recerca, finançant el cost total de la contractació durant tres anys per tal de facilitar l'inici de les tasques de recerca de l'investigador contractat. Mitjançant la convocatòria del 2010 es va aprovar la contractació de catorze nous investigadors a la UPF. Amb això són 66 els investigadors incorporats des dels inicis d'aquest programa.

El programa ICREA

El programa ICREA Sènior té com a objectiu fonamental contractar investigadors. Un any més la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), depenent de la Fundació Catalana per a la Recerca i del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, va convocar la crida per a la incorporació d'investigadors de gran prestigi perquè s'integrin en grups de recerca d'universitats i en centres de recerca de Catalunya. Com a resultat de l'anàlisi de les diferents propostes presentades per la UPF, cinc nous investigadors es van incorporar a la UPF. Actualment hi ha 35 investigadors ICREA en actiu a la UPF.

En el conjunt de Catalunya, la UPF és la segona universitat per nombre d'investigadors ICREA, per darrere de la UB, que en té 40, i per davant de la UAB, que en té 27. Això representa gairebé un 30% del conjunt del sistema universitari català.

El programa ICREA Acadèmia

L'any 2010 es va convocar la tercera edició del programa ICREA Acadèmia, gestionat per la Fundació Catalana per a la Recerca. Aquest programa reconeix l'excel·lència investigadora i la capacitat de lideratge, amb l'objectiu de motivar i de retenir el talent dels professors universitaris. El premi es distribueix al llarg de cinc anys amb una dotació anual de 50.000 euros i persegueix reduir la càrrega lectiva per potenciar la dedicació a la recerca.

Al llarg del 2010 es van fer públics els resultats de la segona i de la tercera edicions. Dels 55 investigadors universitaris distingits, 8 són de la UPF. En conjunt, en les tres convocatòries publicades, la UPF acumula 18 guardonats, sobre un nombre total de 95 (19% del conjunt del sistema universitari català).

Taula 5.16. Programes de recursos humans en l'àmbit de la recerca. Evolució 2006-2010

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona