Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Distribució dels ajuts de recerca per departaments i organismes vinculats a la UPF

Els projectes dels instituts universitaris de recerca propis i les iniciatives singulars de recerca i de grups de recerca s'han comptabilitzat en el departament al qual pertanyen els professors responsables. S'han agrupat per entitat gestora aquells ajuts de recerca, l'investigador principal dels quals pertany a la UPF, i que estan gestionats per una entitat del Grup UPF.

 

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona