Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Obituari

Durant el curs acadèmic 2010-2011 hem hagut de lamentar la mort del professor Domènec Font Blanch, catedràtic de Comunicació Audiovisual del Departament de Comunicació; del senyor Josep Roig Valveny, estudiant de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, i de la senyora Rosa Maria Peña Arnau, membre del personal d'administració i serveis.

 

 

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona