Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Jubilacions

Durant el curs 2010-2011 s'han jubilat els professors següents: José Chabás Bergon, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; Maria Montserrat Cuchillo Foix, del Departament de Dret; Dolors Folch Fornesa, Narcís Garolera Carbonell i Enric Ucelay Da-Cal, del Departament d'Humanitats.

Així mateix, s'ha jubilat el personal d'administració i serveis següent: Mario Montoloi Gombau i Carles Tusell Ripollès.

 

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona