Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Departaments


(Juliol del 2011)

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT

Director:
Francesc Posas Garriga

Sotsdirectors:
Josep M. Antó Boqué
Cristina Pujadas Corbi

Secretari:
Baldomero Oliva Miguel

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

Directora:
Clara Riba Romeva

Sotsdirectors:
Ricardo Zapata Barrero (fins al 31 de desembre del 2010)
David Sancho Royo (a partir de l'1 de gener del 2011)
Ignacio Lago Peñas (a partir de l'1 de gener del 2011)

Secretari:
Luis M. Ortiz Gervasi 

DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ

Director:
Miquel Rodrigo Alsina

Sotsdirectors:
José Fernández Cavia
Mònica Figueras Maz

Secretària:
María del Carmen Marcos Mora

DEPARTAMENT DE DRET

Director:
José Alejandro Saiz Arnaiz

Sotsdirectors:
Albert Lamarca Marqués
José Luis Pérez Triviño (fins a l'1 d'octubre del 2010)
Aida Torres Pérez (a partir de l'1 d'octubre del 2010)

Secretària:
Sílvia Morgades Gil (fins a l'1 d'octubre del 2010)
Aurea Suñol Lucea (a partir de l'1 d'octubre del 2010)

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I EMPRESA

Director:
José Garcia Montalvo (fins al 9 de desembre del 2010)
Antoni Bosch Domènech (a partir del 9 de desembre del 2010)

Sotsdirectors:
Walter Alfredo Garcia-Fontes Badanian
Fernando Guirao Piñeyro (a partir de l'1 d'abril del 2011)
Frederic L. Udina Abelló (fins al 10 de gener del 2011)

Secretària:
Anna Torres Lacomba  

DEPARTAMENT D'HUMANITATS

Director:
Antoni Luna García

Sotsdirector:
Albert García Balaña (a partir del 16 de desembre del 2010)

Secretària:
Maria Teresa Vinardell Puig (fins al 16 de desembre del 2010)
Maria Antònia Oliver Rotger (a partir del 16 de desembre del 2010)

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS

Director:
Xavier Binefa Valls

Sotsdirectors:
Ángel Lozano Solsona
José Ángel Blat Gimeno (fins al 10 de gener del 2011)
Vladimir Estivill Castro (a partir del 10 de gener del 2011)

Secretari:
Marcelo J. Bertalmio Barate
 

DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE

Director:
Enric Vallduví i Botet

Sotsdirectores:
Victòria Alsina Keith (a partir de l'11 de novembre del 2010)
Anna Espunya Prat

Secretària:
Montserrat González Condom

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona