Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Comissions Estatutàries


 Comissió de Professorat

(Juliol del 2011)

COMPOSICIÓ

President
Josep Joan Moreso i Mateos, rector

Vocals
Joaquim Albareda Salvadó; José Garcia Montalvo; Vicente López Martínez; Jacint Jordana Casajuana; Alex Alsina Keith; Jacint Jordana Casajuana; Núria Bouza Vidal; Fernando Giráldez Orgaz, i Josep Gifreu Pinsach

Assisteix
Josep Maria Micó, vicerector de Professorat

Secretari: Josep Fargas Fernández, secretari general
Secretària d'actes: Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta

REUNIONS
Durant el curs 2010-2011 la Comissió s'ha reunit quatre vegades.

Comissió d'Ensenyament

(Juliol del 2011)

COMPOSICIÓ

President
Josep Eladi Baños Díez, vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica

Vocals
Tots els degans i directors de centre

Professors designats pel Consell de Govern
Salvador Alsius Clavera, Ester Oliveras Sobrevias, Ana María Caballé Martorell

Estudiants
Roger Esteban Goméz (Facultat de Ciències Polítiques i Socials)
Hugo Villacampa Solana (Facultat de Ciències Polítiques i Socials)
David Carmona Fernández (Facultat de Ciències Polítiques i Socials)
Maria Caballero Pons (Facultat de Ciències Polítiques i Socials)
Pol Cruz Corominas (Facultat de Dret i Facultat de Comunicació)
Oriol Pons Benaiges (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials)

Secretari
Francesc Abad Esteve, cap de la Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació

REUNIONS
Durant el curs 2010-2011 la Comissió s'ha reunit una vegada.

Comissió de Postgrau i Doctorat

(Juliol del 2011)

COMPOSICIÓ

Presidenta
Olga Valverde Granados, vicerectora de Postgrau i Doctorat

Vocals: Cristina López Rodríguez; Fernando Guirao Piñeyro; Albert Lamarca Marqués; Ignacio Lago Peñas; Maria Teresa Vinardell Puig; Ángel Lozano Solsona; Miquel Rodrigo Alsina, i Anna Espunya Prat

Secretària
Marta Aragay

REUNIONS
Durant el curs 2010-2011 la Comissió s'ha reunit catorze vegades. 

Comissió de Reclamacions

(Juliol del 2011)

COMPOSICIÓ

President
Josep Joan Moreso i Mateos, rector

Vocals titulars: Josep M. Antó Boqué; Montserrat Cots Vicente; Julia López López; Guillem López Casasnovas; Francesc Pallarés Porta; Teresa Turell Julià, i Jaume Casals Pons

Vocals suplents: Núria Bouza Vidal; Enric Gallén Miret; Teresa García-Milà Lloveras; Fernando Giráldez Orgaz; Dolors Oller Rovira; Ferran Sanz Carreras, i Mariano Torcal Loriente

Suport tècnic: Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta

Comissió de Recerca

(Juliol del 2011)

COMPOSICIÓ

Presidenta
Teresa Garcia-Milà, vicerectora de Política Científica 

Vocals: Elena Hidalgo Hernando; Marcel Ortín Rull; Antonio Fausto Ciccone; Josep M. Fradera Barceló; Mariano Torcal Loriente; Alejandro Saiz Arnaiz; Jaume Guillamet Lloveras, i Núria Sebastián Gallés

Assisteix: Louise Elizabeth McNally Seifert, vicerectora de Recerca 

Secretària
Eva Martín Garcia, cap del Servei de Recerca

REUNIONS

Durant el curs 2010-2011 la Comissió s'ha reunit tres vegades.

Comissió d'Estudiants

(Juliol del 2011)

President
Josep Joan Moreso i Mateos, rector

Vocals: Emma Rodero Antón, vicerectora d'Estudiants

Tots els degans i directors de centre

Estudiants (un estudiant per a cada centre)
Francisco Alemany Sagüés (Facultat de Dret)
Oriol Pons Benaiges (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials)
Xavier Ramon Vilamú (Escola Superior Politècnica)
Ana Enrich Mila (Facultat de Ciències Polítiques i Socials)
Lluís Chamorro Torrent (Facultat de Comunicació)
Laia de Bolós Ramon (Facultat de Traducció i Interpretació)
Núria Ramis Masachs (Facultat d’Humanitats)

Estudiants de doctorat
Cèlia Nadal Pasqual
Maria del Mar Rosas Tosas

Secretària: Gemma Garcia Giménez, coordinadora del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

Junta Electoral

(Juliol del 2011)

COMPOSICIÓ

President
Josep Fargas Fernández, secretari general

Vocals
En representació dels professors dels cossos docents
David Sancho Royo; Ángel José Rodrigo Hernández

En representació dels estudiants
Danae García Manzanares

En representació del personal d'administració i serveis
Josep Gibert Miralpeix

Secretària
Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta

REUNIONS
Durant el curs 2010-2011 la Comissió s'ha reunit quatre vegades.

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona