Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Claustre


Composició

(Juliol del 2011)

MESA DEL CLAUSTRE

President: Josep Joan Moreso i Mateos, rector.

Vocals:
En representació dels professors funcionaris doctors dels cossos docents: Ramon Salelles Climent i Aurora Bel Gayà.

En representació dels catedràtics i professors agregats, professors emèrits dels cossos docents i personal investigador propi o vinculat: Jordi Pericot i Canaleta.

En representació dels professors funcionaris no doctors dels cossos docents, professors funcionaris interins dels cossos docents, personal investigador propi o vinculat postdoctoral, professors col·laboradors, lectors, associats i visitants i ajudants i becaris de tercer cicle: Maria Ferrer Fons.

En representació dels estudiants: Adrià Bages Casas

En representació del personal d'administració i serveis: Lydia García Escobosa.

Secretari: Josep Fargas Fernández, secretari general. Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta, que actua de secretària d'actes.

CLAUSTRE

Vocals:

Membres nats:

Joaquim Albareda Salvadó; Xavier Binefa Valls; Ricard Boix Junquera; Antoni Bosch Domènech; Josep M, Casasús i Gurí; Josep Fargas Fernández; Alejandro Federico Frangi Caregnato; Cristina Gelpí Arroyo; Jordi Guiu Payà; Mercè Lorente Casafont; Antoni Luna Garcia; Josep Joan Moreso i Mateos; Estela Ocampo Siquier; Vicente Ortún Rubio; Jordi Pérez Sánchez; Francesc Posas Garriga; Clara Riba Romeva; Miquel Rodrigo Alsina; José Alejandro Saiz Arnaiz; Mireia Trenchs Parera; Enric Vallduví i Botet, i Josep Maria Vilajosana Rubio.

Professors funcionaris doctors dels cossos docents:

Alexandre Alsina Keith; Victòria Alsina Keith; Benito Arruñada Sánchez; Antoni Badia Cardús; Coloma Ballester Nicolau; Josep Eladi Baños Díez; Aurora Bel Gayà; Juan Benach de Rovira; Miquel Berga Bagué; Josep Blat Gimeno; Jaume Casals Pons; Daniel Cassany i Comas; Josep M. Castellà i Lidon; Consuelo Chacartegui Jávega; Manuel Cienfuegos Mateo; Esteve Clua Julve; Montserrat Cots Vicente; José Luis Crespán Echegoyen; Francesc Xavier Cuadras Morató; Anna Cuxart Jardí; Lluís de Yzaguirre i Maura; Janet Decesaris Ward; David Felip Saborit; M. Ángeles Félix Ballesta; Francisco Javier Fernández Buey; Joan Ferrés Prats; Josep M. Fontana Mèndez; Xavier Freixas i Dargallo; Juan José Ganuza Fernández; Fernando Garcia Benavides; José García Montalvo; Walter Garcia-Fontes Badanian; M. Teresa García-Milà Lloveras; Fernando Giráldez Orgaz; Jaume Guillamet Lloveras; Fernando Guirao Piñeiro; Jordi Ibáñez Fanés; Sergi Jiménez Martín; Pere Jódar Martínez; Jacint Jordana Casajuana; Elena Larrauri Pijoan; Humberto Llavador González; José Lloreta Trull; Guillem López Casasnovas; Julia López López; Vicente López Martínez; José Miguel López-Botet Arbona; Manuel Luque Parra; Jorge Francisco Malem Seña; Louise Elizabeth Mcnally Seifert; Josep M. Micó Juan; María Morrás Ruíz-Falcó; Pedro Notó i Brulles; Miquel Oliver Riera; Marcel Ortín Rull; Francesc Pallarés Porta; Magí Panyella i Roses; Luis Pejenaute Rodríguez; Xavier Pérez Torio; José Luis Pérez Triviño; Carmen Pérez Vidal; Michael Pfeiffer; Jaume Puig Junoy; Lluís-Ferran Requejo Coll; Ángel José Rodrigo Hernández; Francesc Xavier Ruiz Collantes; José Ramón Salelles Climent; David Sancho Royo; Josep Sandiumenge Farré; Ferran Sanz Carreras; Sebastià Sarasa Urdiola; Albert Satorra Brucart; Xavier Serra Casals; Xavier Tafunell Sambola; M. Teresa Turell Julià; Frederic Udina Abelló; Olga Valverde Granados; Maria Isabel Valverde Zaragoza; Eva Ventura Colera; Pelegrí Viader Canals; Ramon Villanova Fortuny, i Maria Teresa Vinardell Puig.

Professors catedràtics, professors agregats i emèrits dels cossos docents:

José Francisco Aramburu Beltrán; Bart Hendrik Bijnens; Francesc Calafell Majó; Antonio Ciccone; Gustavo Deco; Juana Díez Anton; Fabrizio Germano; María José González López; Robin Miles Hogarth; Klaus-Jürgen Nagel; Baldomero Oliva Miguel; Rafael Oliver Cuello; Manuel Pastor Maeso; Jordi Pericot i Canaleta; Joëlle  Rey Vanin, i Mariano Sentí Clapés.

Professors funcionaris no doctors dels cossos docents, professors funcionaris interins dels cossos docents, personal investigador propi o vinculat postdoctoral, professors col·laboradors, lectors, associats i visitants i ajudants i becaris de tercer cicle:

Josepa Alemany Costa; Boris Bellalta Jiménez; Núria Boada Centeno; M. Aurora Corominas Serra; Plácida Ferrer Dupuy; Mariona Ferrer Fons; Antonio Firenze; Marc-Roger Lloveras i Ferrer; Francisco Ortega Carandell, i Mar Pérez Sanagustín.

Estudiants:

Arnau Abella Travesset; Aina Avila Parcet; Carles Badenes Escudero; Adrià Bages Casas; Laia de Bolós Ramon; David Carmona Fernandez; Lluís Chamorro Torrent; César Cidraque Llovet; Andrea Conte Santiago; Pol Cruz Corominas; Laura de la Villa Aleman; Ferran Español Casanovas; Victor Fancelli Capdevila; Raquel Fernández Roura; Joao Miguel França Amaral; Roger Garcia Valls; Alejandro Gil Murillo; Noèlia González Cardona; Marc Gorina i Casamayor; Pau Lluís Guerola Puerto; Joan Eduard Herrmann Puig; Jordi Lluís i Casals; Alexandre Lopez Conesa; Daniel López Roríguez; Maria Roser Macià Alcaide; Ana Martínez Hermoso; Juan Francisco Martínez Peria; Roger Melcior de Argila; Lluís Mesana Marin; Mario Núñez Martínez; Eulàlia Pagès Moliner; Aitor Pérez Codorniu; Xavier Ramon Vilamú; Ulises Rey Torné; Karuna Rivarola Calvo; David Rodríguez Comino; Laura Rodríguez Murciano; Oriol Roig Costa; Daria Saccone; Janet Pilar Sanz Cid; Jordi Saurina Cros; Mariona Segú Artés; Miquel Serradesanferm González; Neus Solé Morata; Albert Traver Garriga; Carla Vall Duran; Maria Vila Redon, i Angela Wang Tu.

Personal d'administració i serveis:

Robert Adrià Florensa; Joan Alòs Marquès; Xavier Antón Frances; Albert Barrera Jové; Anna Belchi Divisón; Montserrat Berenguer Sau; Isabel Centeno Guzmán; Judith Champion Colell; Robert Díez i Benito; Isabel Duatis i Muntó; Teresa Duran Castaño; Lídia Fosalba López; Lydia García Escobosa; Marta Germà Escobedo; Maria Cecília Jaques Querol; Ramon López i Iglésias; Silvia Losa Vidal; Núria Margalef Calventus; Ramon Maseda Puga; Lluís Miró i Solà; M. Queralt Molera Busoms; M. Eulàlia Palet Dalmau; Montserrat Rodríguez González; Iolanda Sabater Anell, i Anna Teixidor Oliva.

Secretari: Josep Fargas Fernández. Secretària general adjunta: Montserrat Vives i Cruells, que actua com a secretària d'actes.

REUNIONS

Durant aquest curs s'ha fet una sessió del Claustre, el dia 30 de maig del 2011.

Principals acords

Acord de 30 de maig del 2011 pel qual s'aprova la modificació del Reglament del Claustre.

Acord de 30 de maig del 2011 pel qual s'aprova l'informe anual del rector.

Acord de 30 de maig del 2011 pel qual s'aprova la moció mitjançant la qual el Claustre insta el Govern de la UPF a instal·lar suficients endolls a les aules que es destinen a docència.

Acord de 30 de maig del 2011 pel qual s'aprova la moció mitjançant la qual el Claustre insta a tots els òrgans de la Universitat a fomentar l'ús i la implantació del programari lliure.

Acord de 30 de maig del 2011 pel qual s'aprova la moció mitjançant la qual el Claustre insta el Consell de Govern a elaborar i a aprovar una normativa que reguli l'ús dels formats de documents digitals, per tal que la Universitat empri els estàndards mundials ISO.

Acord de 30 de maig del 2011 pel qual s'aprova la moció mitjançant la qual el Claustre insta el Govern de la Universitat a crear una comissió per fer el seguiment del contracte amb OCÉ España, Grup Soteras i altres empreses que presten servei a la Universitat.

Acord de 30 de maig del 2011 pel qual s'aprova la moció mitjançant la qual el Claustre insta el Govern de la Universitat a dur a terme les accions necessàries en relació amb el transport. 

Acord de 30 de maig del 2011 pel qual s'aprova la moció mitjançant la qual el Claustre insta el Govern de la Universitat que els calendaris d'exàmens es publiquin, com a mínim, a l'inici de cada trimestre. 

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona