Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Administració universitària

(Juliol del 2011)

Gerent
Ricard Boix Junquera

Àrea de Docència

Vicegerent
Pere Torra i Pla

Servei de Gestió Acadèmica
Coro Pozuelo Batista

Oficina de Postgrau i Doctorat
Marta Aragay Sunyol

Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent
Director tècnic: Pau Solà Ysuar 

Àrea de Recerca i Economia

Vicegerent
Josep Jofre i Santamaria

Servei de Pressupostos i Finances
Àlex Dorado i Marey

Servei de Recerca
Eva Martín García

Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca
Mònica de Forn Riera 

Directora del campus de la Ciutadella
Anna Sala March

Directora del campus de la Comunicació - Poblenou
Cristina Oliva Berini

Directora del campus del Mar
Josefina Lorente Valderrama

Àrea de Recursos Humans i Organització

Vicegerent
Joan Pau Juste Calvo

Servei de PDI
Joan Estafanell i Bas

Unitat d'Organització i Processos
Jordi Campos Díaz

Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació

Vicegerent
Mercè Cabo Rigol

Servei d'Informàtica
Teresa Grané i Viadé

Biblioteca
Montserrat Espinós Ferrer

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
Gemma García Giménez

Unitat de Suport a Programes Especials
Júlia Garrusta Ribes

Gabinet del Rectorat
Àngels Ingla Mas

Servei de Relacions Internacionals
Sara López Selga

Unitat de Comunicació i Relacions Externes
Marc Permanyer i Gausa

Unitat d'Informació i Projecció Institucionals
Josep Sort Ticó

Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació
Francesc Abad Esteve

Servei d'Assessoria Jurídica
Enric Arranz Serrano

Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
Antonio González Cubo

 

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona