Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Centres docents d'ensenyament superior adscrits

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS DEL MARESME
Direcció acadèmica: Montserrat Vilalta Ferrer 

ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL
Direcció acadèmica: Xavier Cuadras Morató

ELISAVA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY
Direcció acadèmica: Daniel Cid Moragas

ESCOLA SUPERIOR D'INFERMERIA DEL MAR
Direcció acadèmica: Olga Ortega Solsona

IDEC ESCOLA D'ESTUDIS SUPERIORS
Direcció acadèmica: pendent

ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT (en procés d'adscripció)
Direcció acadèmica: pendent

 

 

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona