Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Òrgans unipersonals

(Juliol del 2011)

RECTOR
Josep Joan Moreso i Mateos

VICERECTORS

VICERECTOR DE RELACIONS INTERNACIONALS
Josep Ferrer Riba

VICERECTOR DE DOCÈNCIA I ORDENACIÓ ACADÈMICA
Josep Eladi Baños Diez

VICERECTORA DE POSTGRAU I DOCTORAT
Olga Valverde Granados

VICERECTORA DE POLÍTICA CIENTÍFICA
Teresa Garcia-Milà Lloveras

VICERECTORA DE RECERCA
Louise Elizabeth McNally Seifert

VICERECTOR DE PROFESSORAT
Josep Maria Micó Juan

VICERECTORA D'ESTUDIANTS
Emma Maria Rodero Antón 

VICERECTOR DE QUALITAT I ESTRATÈGIA INSTITUCIONAL
Miquel Oliver Riera

VICERECTOR D'ECONOMIA, RECURSOS D'INFORMACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
Daniel Serra de la Figuera

SECRETARI GENERAL
Josep Fargas Fernández

COMISSIONAT PER A L'INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA (IDEC)
Jaume Casals Pons 

PRESIDENTA DEL CONSELL SOCIAL
Núria Basi Moré

GERENT
Ricard Boix Junquera

SÍNDICA DE GREUGES DE LA UPF
Paz Battaner Arias

ALTRES CÀRRECS

DELEGADA DEL RECTOR PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL DOCTORAT
María Morrás Ruíz-Falcó

DELEGAT DEL RECTOR PER A LES RELACIONS AMB LES UNIVERSITATS ASIÀTIQUES
Manel Ollé Rodríguez

DELEGAT DEL RECTOR PER ALS PROJECTES D'ESTRATÈGIES A L'ÀMBIT DE LA BIOMEDICINA
Ferran Sanz Carreras

DELEGADA DEL RECTOR PER A LA PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA
Carmen Pérez Vidal

PONENT DE CULTURA I PROJECCIÓ
Alfred Font Barrot

PONENT DE COOPERACIÓ I PARTICIPACIÓ ESTUDIANTIL
Jordi Mir Garcia

DIRECTOR DEL CENTRE PER A LA QUALITAT I LA INNOVACIÓ DOCENT (CQUID)
Josep Oriol Amat i Salas (fins al 6 de juny del 2011)

DIRECTORA ACADÈMICA DEL PROGRAMA D'ESTUDIS HISPÀNICS I EUROPEUS
M. Isabel Valverde Zaragoza

COORDINADOR DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SUPERIOR ADSCRITS A LA UPF
Josep Fargas Fernández

COORDINADOR DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS ACADÈMIQUES ESPECIALS
Pere Gifra Adroher

COORDINADOR DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)
Ángel Javier Gil Estalló

CAP DEL GABINET DEL RECTORAT
Àngels Ingla Mas

SECRETÀRIA GENERAL ADJUNTA
Montserrat Vives i Cruells

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona