Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Medi ambient

En la memòria del curs 2009-2010 s'anunciava l'encàrrec de dos estudis per diagnosticar i elaborar recomanacions sobre dos aspectes clau del funcionament de la Universitat des del punt de vista mediambiental, que s'han elaborat durant aquest curs 2010-2011. D'una banda, un estudi de mobilitat, amb especial èmfasi en el foment de l'ús de la bicicleta, que s'ha plasmat en el document "Estudi per a la prevenció del robatori de bicicletes i la promoció d'aparcaments segurs a la Universitat Pompeu Fabra". D'una altra banda, en relació amb el conveni amb l'Agència de Residus de Catalunya per a la diagnosi de la producció i l'eliminació de residus a la Universitat, disposem ja d'un document de diagnosi -el Pla d'Acció Ambiental en matèria de residus per als campus de la Comunicació - Poblenou i de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra- i un Manual de bones pràctiques ambientals en la gestió de residus. Durant el proper curs s'iniciarà el desplegament de les mesures proposades en ambdós documents.

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona