Universitat Pompeu Fabra
Mem˛ria curs 2010-2011
Memòria UPF Presentació

 

Us presento la memòria del curs acadèmic 2010-2011, que destaca les principals actuacions portades a terme per la Universitat, i que aquesta vegada no podem plantejar al marge de la situació de crisi econòmica i de malestar social que viu el país. Portem dos anys de recessió, amb un creixement inferior a l'1% i una subvenció a les universitats que es pot retallar en prop del 15% en total respecte al pressupost de l'any 2010.

L'entorn econòmic i les retallades en finançament han motivat l'elaboració del Pla de Sostenibilitat Econòmica, fomentat en la necessitat de garantir el model UPF, un model basat en la qualitat dels nostres estudis, la proximitat als estudiants, una rotunda orientació a la formació de postgrau i a la recerca, i la vocació de continuar sent claus en la transformació del teixit urbà de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, els resultats en docència i en recerca que podeu consultar en aquesta memòria (o, més recentment, els excel·lents resultats en les notes de tall de gairebé tots els estudis de la Universitat) revelen que avancem en la la bona direcció. Així doncs, i amb l'objectiu de salvaguardar aquest model i assegurar la sostenibilitat del sistema financer de la Universitat, el Pla inclou mesures -sovint doloroses- de contenció de la despesa i de captació de nous recursos.

Alhora, també heu de saber que els rectors de les universitats públiques hem demanat al govern de la Generalitat que tingui en compte que, si la formació dels nostres futurs professionals, la recerca i la capacitat que aquesta tingui de generar innovació són clau per transformar el teixit productiu de la Catalunya del futur, ara, més que mai, cal invertir en educació. Com vaig tenir ocasió de dir en compareixença parlamentària: "Les universitats no som part del problema de la crisi, sinó part de la solució".

Sota aquests paràmetres, l'equip de govern ha prioritzat una sèrie d'actuacions per dur a terme des del moment actual fins al final del mandat. El Pla d'Actuacions 2011-2013 inclou 25 actuacions, distribuïdes en els quatre eixos de treball i el marc de governança i gestió ja definits a l'Estratègia UPF25 anys i, alhora, se sincronitza amb el projecte de Campus d'Excel·lència Internacional obtingut la tardor passada.

La dotació per a aquest projecte juntament amb altres fons com els obtinguts a Innocampus, la convocatòria de recerca del Ministeri de Ciència i Innovació; o el finançament addicional del subprograma CEI Fortalecimiento, contribueixen a mantenir el model UPF. En aquest sentit, cal destacar que, amb la finalitat de garantir una òptima realització d'aquests projectes CEI, la Universitat ha definit un model de governança que inclou una agregació estratègica, un consell científic i un consell empresarial, aquest darrer dut a terme amb la col·laboració del Consell Social de la UPF.

Un cop presentades les principals actuacions de caràcter estratègic del curs 2010-2011, pel que fa a les accions específiques dels camps de la docència, la recerca, la transferència i la internacionalització, cal destacar les següents:

-En l'àmbit de la docència, l'adscripció d'IDEC - Escola d'Estudis Superiors, la presentació de la Barcelona School of Management i la intensificació de la col·laboració amb els centres del Grup UPF que fan docència (Barcelona GSE, IBEI, EUM, Elisava i ESCI), fruit d'una ambiciosa política de foment del postgrau amb aquestes institucions, endegada el curs passat i que ha comportat l'ampliació de l'oferta de màsters universitaris. També hem posat les bases per a la posada en marxa de l'Escola de Doctorat de la UPF el curs 2012-2013.

-Pel que fa a la recerca, són remarcables els resultats obtinguts en convocatòries competitives tant en l'àmbit europeu com en l'estatal i l'autonòmic. Prova de la posició de la Universitat en aquest camp són els indicadors també vinculats a la captació i a la retenció de talent com, per exemple, l'obtenció del 20% de les starting grants europees concedides a Espanya i el 37% de Catalunya (en l'àmbit del Grup UPF) o el 19% del conjunt d'ICREA Acadèmia del sistema universitari català. A més, som la segona universitat espanyola i la cinquena institució de l'Estat en captació de fons europeus en valors absoluts, segons que s'apunta en un recent informe elaborat per la Unió Europea (Innovation Union Competitiveness Report, 2011). D'altra banda, els resultats en transferència de coneixement, un camp en què la Universitat espera continuar creixent, són més favorables que en cursos anteriors. En aquest sentit, l'obtenció d'un projecte FEDER per al desenvolupament del pla estratègic de transferència de la UPF contribuirà, sens dubte, a impulsar la valorització de la recerca de la Universitat que, en sintonia amb l'impuls amb què vol dotar aquest camp, ha signat un conveni amb Barcelona Activa per disposar d'espais per a la incubació d'empreses en l'anomenat UPF Business Shuttle.

-Pel que fa a la dimensió internacional, la UPF ha continuat implementant una política d'aliances amb una selecció d'universitats i amb l'objectiu de projectar-se com una de les universitats europees de referència. Aquesta estratègia també s'ha dut a terme de manera conjunta amb les integrants de l'Aliança 4 Universitats, obrint nous mercats i col·laboracions, de manera coordinada i amb els països de l'anomenat BRIC (Brasil, Rússia, Índia i Xina). Alhora, s'ha continuat promovent la mobilitat i millorant l'acollida dels estudiants d'intercanvi, que ha portat a fomentar la col·laboració amb les universitats nord-americanes a través del Programa d'Estudis per a Estrangers. El Consell Social de la UPF contribueix activament a establir més lligams gràcies als Debats UPFMón, un espai de participació conjunta de la societat i la universitat catalanes en el debat internacional.

En el seu conjunt, totes aquestes actuacions han permès que la UPF aparegui com una de les primeres universitats del sistema en dos dels rànquings amb més projecció internacional: el Times Higher Education (en què la UPF figura com la 155a. del món, la 58a. d'Europa i la segona d'Espanya) i el de la Universitat de Xangai (entre les 400 primeres del món, les 170 d'Europa i les set primeres d'Espanya; una posició remarcable, ja que aquest rànquing no pondera els resultats per la grandària de la institució). Així mateix, la UPF ha resultat ser la primera universitat espanyola en qualitat docent, taxa de rendiment i capacitat d'atracció d'estudiants segons l'Informe CyD 2010.

Vull destacar que aquests resultats han estat possibles gràcies a la tasca desenvolupada pel conjunt de la comunitat universitària. Ha estat un curs dur, que ha inclòs la retallada salarial dels empleats públics. Però, tot i aquestes dificultats, s'ha treballat activament per millorar els aspectes relacionats amb les condicions de treball i per establir espais d'interlocució tant del PAS com del PDI (meses de negociació, grups de treball, etc.). S'ha aprovat un nou sistema de dedicació docent del PDI i una nova planta de professorat. També en el cas dels estudiants, s'ha continuat promovent una política de diàleg, fomentant-ne la participació en la presa de decisions que els afecten, tot enfortint els espais i els mecanismes perquè participin. També s'han enfortit els llaços amb els antics alumnes amb el desenvolupament del Programa UPF Alumni.

El meu agraïment a tothom per l'esforç fet.

No vull acabar aquestes ratlles sense tenir un sentit record per a aquells que ens han deixat aquest curs, com el professor Domènec Font, catedràtic de Teoria i Història del Cinema del Departament de Comunicació, que va ser degà dels Estudis de Comunicació Audiovisual del 2004 al 2008.

 

Josep Joan Moreso i Mateos
Rector