Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

5.6. Evolució del finançament i del nombre de contractes article 83. 2004-2008

 2004 2005 2006 2007  2008
Finançament 2.566.332 € 4.019.522 € 6.956.370 €  10.316.689 € 8.571.202 €
Nombre 146 167 232 248 242

 

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona