Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Administració electrònica

La UPF ha endegat un procés de canvi orientat cap a la modernització de la gestió. A partir del treball d'una comissió creada ad hoc, amb representació dels àmbits tecnològics, jurídics i d'organització, l'administració electrònica rebrà l'impuls necessari per permetre l'exercici del dret dels ciutadans a accedir a l'Administració a través de mitjans electrònics i alhora assolir una gestió més eficaç, una optimització dels recursos humans i una simplificació dels processos administratius (automatitzant-los, donant garanties i validesa al document electrònic, reduint costos, etc.). S'ha treballat en el Pla E-Administració per implantar l'administració electrònica, que suposa identificar els procediments prioritaris, les eines tecnològiques necessàries i els costos que suposen.

En aquest mateix context, la UPF, de manera conjunta amb d'altres universitats catalanes, mitjançant l'ACUP, participa en un projecte cooperatiu, que té per objectiu aprofitar sinergies per implantar la universitat electrònica amb eines comunes que facilitin el desplegament de l'administració electrònica i establir acords sobre la interoperabilitat entre les universitats.

Cal destacar la signatura d'un conveni entre les universitats públiques, la UOC, el CESCA i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), pel qual aquest organisme es compromet a facilitar a les universitats assessorament i l'accés a les eines tecnològiques que ha desenvolupat. 

D'altra banda les universitats públiques, la UOC, el CESCA, l'AOC i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa han signat un conveni pel qual el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa es compromet a un finançament específic per a les universitats per al desenvolupament de l'Administració Electrònica, per un import de 5.300.000 euros, adreçat específicament a projectes col·laboratius interuniversitaris.

 

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona