Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Convenis

La Universitat ha formalitzat al llarg del curs acadèmic un total de 1.033 convenis amb entitats, organitzacions i empreses. D'entre aquests, destaquen els 136 de cooperació acadèmica per als pràcticums dels estudiants, així com els 576 convenis de pràctiques d'estudiants signats a través de l'Oficina d'Inserció Laboral (OIL). Cal destacar també l'inici de la signatura de convenis de pràctiques dels nous graus i màsters universitaris adaptats a l'EEES. Pel que fa a altres universitats de la resta del món, amb els convenis signats d'intercanvi i mobilitat de professors i estudiants, la UPF té més de 300 convenis vigents amb universitats estrangeres. 

Taula 7.19. Convenis formalitzats. 2008-2009
Taula 7.20. Convenis de cooperació educativa (ensenyaments RD. 1457/1987). 2008-2009
Taula 7.21. Convenis de pràctiques per facultats i escoles (ensenyaments RD. 1457/1987). 2008-2009
Taula 7.22: Convenis de pràctiques de grau. 2008-2009
Taula 7.23: Convenis de pràctiques de màster universitari. 2008-2009
Taula 7.24: Convenis de pràctiques de doctorat. 2008-2009

D'una altra banda, l'IDEC ha formalitzat els convenis de patrocini següents:

Taula 7.25. Convenis de patrocini (IDEC). Evolució 2005-2009

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona