Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Programa UPF Alumni

Durant aquest curs, la Universitat Pompeu Fabra ha posat en marxa un nou programa: UPF Alumni (programa d’antics alumnes i amics de la UPF), que té com a missió crear i mantenir els vincles i el sentiment de pertinença a la comunitat Universitat Pompeu Fabra de tots els col·lectius que s’hi relacionen o que s’hi han relacionat.

El Programa UPF Alumni té com a principals destinataris els antics alumnes de la UPF, de l’IDEC, d’ESCI i d’altres centres vinculats a la UPF, a més del PDI, del PAS i d'altres persones amb una estreta vinculació a la institució.  

Objectius 

Els objectius bàsics sobre els quals treballa UPF Alumni són els següents:

  • Vetllar perquè els antics alumnes estiguin puntualment informats de les novetats i dels projectes de la Universitat.
  • Potenciar la xarxa de contactes dels antics alumnes i la relació d’aquests entre ells i amb la Universitat.
  • Fomentar la formació continuada dels antics alumnes, treballant amb les diferents facultats i centres vinculats a la UPF per oferir una oferta adequada de cursos de postgrau.
  • Potenciar la carrera professional dels antics alumnes oferint-los les eines adients (borsa de treball sènior i cursos d’orientació, mentoria...).

Línies d’actuació 

Durant aquest curs acadèmic els esforços s’han destinat a:

  • Establir el sistema de funcionament d'UPF Alumni, especialment pel que fa a la seva estructura i òrgans de govern.
  • Definir l'oferta bàsica de serveis que s'han d'oferir des d'UPF Alumni.
  • Iniciar la localització dels antics alumnes de la UPF per tal de construir la comunitat UPF Alumni.
  • Desenvolupar mitjans de comunicació entre la Universitat i els membres de la comunitat UPF Alumni (web UPF Alumni, publicació de la revista electrònica UPFlaix).
  • Definir la infraestructura tècnica necessària (base de dades, definició de l’arquitectura i funcions del futur portal UPF Alumni), per tal de poder desenvolupar els serveis propis del Programa.  

 

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona