Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Relacions internacionals i mobilitat


 

Els nostres indicadors d'internacionalització continuen creixent, i ja s'ha assolit la xifra d'un 31,76% d'estudiants graduats de la UPF que han fet una estada acadèmica a l'estranger.

El Programa d'Estudis per a Estrangers ha contribuït a la internacionalització de les nostres titulacions a través de la presència d'un nombre creixent d'estudiants procedents d'universitats nord-americanes, alhora que s'han obert noves destinacions d'intercanvi per als nostres estudiants en universitats de primera línia en aquells països.

A Europa, la UPF ha renovat la seva participació en el nou Programa d'Aprenentatge Permanent 2007-2013, mitjançant el qual es poden portar a terme activitats relacionades amb la mobilitat d'estudiants per a estudis i pràctiques; la mobilitat del personal docent i investigador (PDI) i del personal d'administració i serveis (PAS), així com l'organització de la mobilitat.

A partir de l'octubre del 2007 s'ha obert l'Oficina de Mobilitat i Acollida (OMA) situada a Rambla, per donar suport de manera descentralitzada al col·lectiu d'estudiants d'intercanvi i mobilitat del futur campus de la Comunicació.

A més, la UPF ha incrementat la seva presència institucional participant activament en diversos fòrums d'educació internacional com la European Association for International Education (EAIE), l'Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) i l'Association of International Educators (NAFSA).

En l'àmbit nacional, també el compromís amb la internacionalització queda de manifest amb la representació de la UPF al Comitè Executiu de la Sectorial de la CRUE de Relacions Internacionals (CEURI), com a membres de les comissions de Promoció Internacional i Programes Europeus i Projectes Internacionals, a banda de formar part del grup de treball sobre Àsia. L'Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus també ha designat la UPF com a membre del grup de treball sobre reconeixement acadèmic de la mobilitat d'estudiants i la mobilitat del personal.

Finalment, en l'àmbit local, la UPF participa en el grup de treball de les universitats de Barcelona, l'AGAUR i la Fundació Catalana per la Recerca, com a interlocutora amb la subdelegació del Govern i altres agents per tal de facilitar els tràmits als estudiants i al professorat estrangers.

Taula 7.1. Indicadors d'internacionalització. Evolució 2004-2009


Mobilitat dels estudiants

Els estudiants UPF que han participat en programes d'intercanvi i mobilitat han estat 477, segons el detall següent:

 • Estudiar a l'estranger a través del programa Erasmus i convenis bilaterals: 373 estudiants en universitats europees i 76 estudiants en universitats de l'Amèrica Llatina, Austràlia, el Canadà, els Estats Units, el Japó, Singapur, Tailàndia o la Xina.
 • Estudiar a l'estat espanyol: 14 estudiants a través del programa SICUE/Sèneca.
 • Programa d'estades curtes: 12 estudiants en institucions de l'Amèrica Llatina i la República de Namíbia.
 • Programa DRAC: 2 estudiants en universitats de l'IUHJVV.

Primera edició de la convocatòria de tres beques del Programa Santander-Crue de Mobilitat Iberoamericana dotades amb 3.000 euros cadascuna per sufragar les despeses de desplaçament, manutenció, viatge o allotjament a través del conveni signat entre la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i el Banc Santander, S.A. Les estades han tingut lloc a la Universitat de San Andrés d'Argentina, l'Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de Mèxic i la Universitat Diego Portales de Xile.

S'han organitzat per a aquest col·lectiu sessions informatives generals, per estudis i per països, per tal de fomentar i d'orientar la decisió de mobilitat entre els estudiants de la UPF.

Els estudiants de fora de la UPF de primer i segon cicle que han fet una estada acadèmica a la UPF han estat 1.348, d'acord amb el detall següent:

 • 418 estudiants ho van fer a través del programa europeu Erasmus.
 • 65 estudiants van venir d'universitats situades a l'Amèrica Llatina, Austràlia, els Estats Units, el Canadà, el Japó, Tailàndia i la Xina, a través de convenis bilaterals.
 • 43 estudiants provenien de l'estat espanyol, en el marc del programa SICUE/Sèneca.
 • 29 van accedir com a estudiants visitants.
 • 3 estudiants ho van fer mitjançant un màster europeu.
 • 790 estudiants procedents d'universitats nord-americanes s'han acollit al Programa d'Estudis per a Estrangers (Study Abroad Programme).

S'han organitzat per a aquest col·lectiu, en col·laboració amb el Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) de la UPF, cursos de català i de castellà gratuïts. D'altra banda, també s'han organitzat sessions d'acollida per als estudiants d'intercanvi i per als del Programa d'Estudis per Estrangers a l'inici de cada trimestre.

Taula 7.2. Estudiants de la UPF de primer i segon cicle per països de destinació. 2008-2009
Taula 7.3. Estudiants en mobilitat a la UPF de primer i segon cicle segons la seva procedència. 2008-2009
Taula 7.4. Estudiants en mobilitat de la UPF de primer i segon cicle per estudis. 2008-2009
Taula 7.5. Estudiants en mobilitat a la UPF de primer i segon cicle per estudi. 2008-2009
Taula 7.6. Mobilitat d'estudiants de primer i segon cicle per programes. 2008-2009
Taula 7.7. Mobilitat d'estudiants de primer i segon cicle per cursos acadèmics. Evolució 2004-2009

Cooperació universitària

Durant el curs 2008-2009, la UPF ha rebut cada trimestre estudiants de les universitats nord-americanes de l'Ivy League a través del Consorci d'Estudis Avançats de Barcelona, que es consolida com un projecte de cooperació universitària que agrupa l'oferta de les universitats de Barcelona. En el sentit de la reciprocitat, s'ha publicat la primera convocatòria de tres beques per a estudiants postdoctorals a fi que puguin gaudir d'una estada de recerca en alguna de les set universitats contraparts (Brown, Chicago, Northwestern, Stanford, Cornell, Harvard i Princeton).

En l'àmbit europeu, la UPF ha participat en el rellançament del Groupe Maastricht (Universitat de Maastricht, Universitat de Mannheim, Universitat de Tolosa, Universitat Central de Budapest, Universitat de Warwick, University College de Dublín, UPF), fent una aposta estratègica per impulsar iniciatives en el marc d'aquest consorci i activant la participació en projectes comuns, la mobilitat interna entre els socis del grup, així com l'estudi de viabilitat de dobles titulacions.

A banda d'aquestes iniciatives, s'ha promogut activament la participació en convocatòries europees de projectes de cooperació educativa. Concretament, s'ha donat suport a candidatures de projectes en el marc dels programes europeus Erasmus Mundus (mobilitat, màster i doctorats conjunts), Tempus (reforçament institucional en els països de la política de veïnatge de la UE), Atlantis (projectes educatius entre Europa i els Estats Units), entre d'altres. Finalment, s'han presentat a través del Servei de Relacions Internacionals tres candidatures, la meitat de les propostes en què s'ha treballat.

Un dels projectes europeus presentats durant l'estiu del 2008 va ser aprovat. Es tracta del projecte EU-Korean Nexus on International Economics and Governance, en què participa un grup d'universitats europees (Sciences Po Paris, Escola de Negocis de Copenhaguen, Universitat Comercial Bocconi de Milà i UPF) i dues universitats coreanes de referència (la Universitat de Corea i la Universitat Nacional de Seül). Aquest projecte ha permès obrir una nova finestra asiàtica, dotant financerament la mobilitat d'estudiants i de professors.

Altres projectes europeus en marxa durant aquest curs han estat la xarxa ESTIA-EARTH (amb una àmplia representació d'universitats politècniques europees), per promoure la carrera acadèmica, científica i professional de les dones en estudis tècnics; i el projecte de desenvolupament curricular European Pharmacoinformatics Initiative (EUROPIN), que ha treballat per establir un doctorat de referència europea en aquesta matèria.

En un altre ordre de cooperació, l'Aliança 4 Universitats (A4U), que agrupa la UAB, la UAM, la Universitat Carlos III i la UPF, ha estat la plataforma que ha permès fer activitats de promoció conjunta a l'Àsia (Xina) i als Estats Units. En paral·lel, s'ha treballat amb les universitats públiques catalanes per definir una estratègia conjunta d'internacionalització sota la marca "Universitat de Catalunya".

Programa d'Estudis per a Estrangers (Study Abroad Programme)

S'ha participat activament en la conferència de NAFSA. A banda del Programa d'Estudis Hispànics i Europeus, al qual s'han acollit 790 estudiants, fonamentalment nord-americans, s'han organitzat cursos a mida per a la Universitat Georgetown, la Universitat de Chicago, Miami School of Law, la Universitat de Califòrnia, Davis i la European Association of International Educators (EAIE). S'ha celebrat la primera edició de la EuroAsian Summer School durant la primera setmana d'agost. El nombre d'estudiants matriculats en els Cursos d'Estiu és de 140 estudiants amb alumnes de la Universitat Northwestern, ISA i AIFS.

Visites i missions

Visites rebudes: Sarah Lawrence College, Jacksonville de Florida, Universitat Estatal de Nova York, Universitat de Maryland, Bentley College, Universitat Northwestern, Universitat de Kentucky (Estats Units), Consejo Consultivo de la Presidencia para los Dominicanos en Cataluña (CCPCAT), Universitat de Sherbrooke (Canadà), Universitat Nacional de Singapur (Singapur), BI Oslo (Noruega), Universitat de Tallin (Estònia), Escuela Superior de Economía y Negocios-ESEN (El Salvador), Universitat d'Economia i Negocis de Viena (Àustria), Sciences Po (França), Universitat Radboud de Nimega (Holanda), Instituto Tecnológico de Monterrey (Mèxic), Universitat de Surrey, Regent's College (Regne Unit), Universitat Donghua, Universitat Nanjing, Universitat de Shanghai, Universitat Tongji, Universitat Fudan, Universitat Zhejiang (Xina), Universitat Estatal de Moscou (Rússia), Warsaw School of Economics (Polònia).

En el marc de les estades de formació del PAS del programa Erasmus: Universitat de Linköping (Suècia), Universitat Roehampton (Regne Unit), Universitat de Trento (Itàlia).

Assistència a seminaris i trobades:

 • Setembre: assistència a la European Association for International Education (EAIE ). 20th Annual Conference, Anvers (Bèlgica).
 • Octubre: participació en el grup de treball de l'Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus sobre reconeixement acadèmic i mobilitat de personal, Madrid.
 • Novembre: assistència al IV Congrés Universitat i Cooperació, UAB.
 • Gener: ACA Seminar: What's new in Brussels 2009, Brussel·les (Bèlgica).
 • Febrer: Erasmus Mundus Infoday, Brussel·les (Bèlgica).
 • Març: Jornades Erasmus Mundus, Universitat Politècnica de Madrid. Seminari de Bones Pràctiques. Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus, Universitat Rovira i Virgili.
 • Març: ponència del rector i de la vicerectora de Relacions Internacionals en el marc de la V Convenció de la European University Association (EUA).
 • Abril: missió institucional de la vicerectora de Relacions Internacionals i del vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica a la Universitat Fudan de Shanghai, Shanghai Universitat de Finances i Economia de Shanghai, Universitat de Nanjin, Universitat Normal de Nanjin, Universitat de Nankai, Universitat Normal de Beijing, Universitat de Tsinghua, i participació en la Conferència APAIE amb presentació de ponències.
 • Maig: assistència a NAFSA 2009 Conference, Los Angeles (Estats Units).

Activitats

Signatura dels convenis següents:

 • Alemanya: Universitat Kontanz (doble titulació de màster), Universitat Mannheim, European Business School, Universitat de Stuttgart
 • Argentina: Universitat de San Andrés
 • Corea del Sud: Universitat Nacional de Seül, Universitat de Corea
 • Eslovènia: Universitat de Ljubljana
 • Estats Units: Universitat de Carolina del Nord (doble titulació de màster), Universitat de Califòrnia a Los Angeles, Wellesley College, Sarah Lawrence
 • Holanda: Universitat de Maastricht
 • Islàndia: Universitat de Reikjavik
 • Israel: Herzliya Centre Interdisciplinar 
 • Japó: Universitat de Keio
 • Regne Unit: Universitat d'Oxford, Universitat d'Aston
Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona