Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Organització de la recerca a la UPF


 

 • Departaments
  • Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
  • Departament de Ciències Polítiques i Socials
  • Departament de Comunicació
  • Departament de Dret
  • Departament d'Economia i Empresa
  • Departament d'Humanitats
  • Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
  • Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

 

 • Instituts universitaris de recerca propis
  • Institut Universitari de Cultura (IUC)
  • Institut Universitari de l'Audiovisual (IUA)
  • Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)
  • Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)


 • Instituts de recerca interuniversitaris
  • Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)


 • Instituts de recerca adscrits
  • Centre de Regulació Genòmica (CRG)
  • Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM)
  • Barcelona Graduate School of Economics (BGSE)


 • Instituts de recerca participats
  • Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)
  • Institut d'Estudis Territorials (IET)
  • Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA)

 

 • Instituts de recerca amb el CSIC
  • Institut de Biologia Evolutiva (IBE)
  • Institut d'Anàlisi Econòmica (IAE)
 • Centres de recerca vinculats
  • Fundació Phonos


 • Unitats i grups de recerca UPF
  • Ciències socials
   • Unitats de recerca UPF (UR-UPF)
    • Unitat de Recerca en Ciències Polítiques i Socials
     • Grup de Recerca en Comportament Polític
     • Grup de Recerca en Polítiques Públiques i Socials
     • Grup de Recerca en Govern, Gestió i Polítiques Públiques
     • Grup de Recerca en Teoria Política
     • Grup de Recerca en Sociodemografia
     • Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM)
   • Grups de recerca UPF (GR-UPF)
    • Grup de Recerca en Logística Empresarial
    • Grup de Recerca del Centre d'Economia Financera i Comptabilitat (CREFC)
    • Grup de Recerca en Economia i Salut (CRES)
    • Grup de Recerca en Economia Aplicada i Història Econòmica
    • Grup de Recerca d'Anàlisi Microeconòmica
    • Grup de Recerca en Macroeconomia Aplicada i Mètodes Quantitatius
    • Grup de Recerca en Estratègies Empresarials
    • Grup de Recerca en Estadística i Investigació Operativa
    • Grup de Recerca del Laboratori d'Economia Experimental (LEEX)
    • Grup de Recerca en Història del Dret Català
    • Grup de Recerca d'INDRET (Centre d'Anàlisi de Polítiques Legals en Dret Privat i Dret Patrimonial)
    • Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
    • Grup de Recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social
    • Grup de Recerca en Filosofia del Dret
    • Grup de Recerca en Dret Processal (ReDePro)
    • Grup de Recerca Interuniversitari d'Estudis Fiscals (IDEF)
    • Grup de Recerca de l'Observatori de l'Evolució de les Institucions (OBSEI)
    • Grup de Recerca en Dret Penal Econòmico-Empresarial

  • Ciències de la salut i de la vida
   • Unitats de recerca UPF (UR-UPF)
    • Unitat de Recerca en Genètica
     • Grup de Recerca en Genètica Humana
     • Grup de Recerca en Genètica Mèdica i Models Animals de Malalties
    • Unitat de Recerca en Biologia Evolutiva
     • Grup de Recerca en Bioinformàtica de la Diversitat Genòmica
     • Grup de Recerca en Biologia de la Diversitat Genòmica
    • Unitat de Recerca en Immunopatologia Molecular i Virologia
     • Grup de Recerca en Proteïnes NFAT i Resposta Immunològica
     • Grup de Recerca en Immunopatologia
    • Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB)
     • Grup de Recerca en Farmacoinformàtica
     • Grup de Recerca en Biologia Estructural Computacional
     • Grup de Recerca en Genòmica Computacional
    • Unitat de Recerca en Bioanàlisi, Farmacologia i Proteòmica (BAPP)
     • Grup de Recerca en Farmacologia
     • Grup de Recerca en Proteòmica i Química de Proteïnes
   • Grups de recerca UPF (GR-UPF)
    • Grup de Recerca en Estrès Oxidatiu i Cicle Cel·lular
    • Grup de Recerca en Senyalització Cel·lular
    • Grup de Recerca en Fisiologia Molecular i Canalopaties
    • Grup de Recerca en Biologia del Desenvolupament
    • Grup de Recerca de l'Observatori sobre les Relacions amb Amèrica Llatina
    • GR-UPF Unitat de Recerca en Salut Laboral
    • Grup de Recerca del Laboratori de Neurofarmacologia

    • Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament

    • Grup de Recerca en Virologia

    • Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut  

  • Comunicació i tecnologies de la informació
   • Unitats de recerca UPF (UR-UPF)
    • Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING)
     • Grup de Recerca en Lingüística Computacional (GLICOM)
     • Grup de Recerca en Lingüística Formal (GLIF)
   • Grups de recerca UPF (GR-UPF)
    • Grup de Recerca del Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA)
    • Grup de Recerca de la Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA)
    • Grup de Recerca en Periodisme (GRP)
    • Grup de Recerca en Documentació Digital (DigiDoc)
    • Grup de Recerca en Neurociència Computacional
    • Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de la Simulació en Biomedicina (CISTIB)
    • Grup de Recerca en Processament d'Imatges
    • Grup de Recerca en Xarxes i Comunicacions (NetCom)
    • Grup de Recerca en Aplicacions Multimèdia Distribuïdes (DMAG)
    • Grup de Recerca en Recuperació d'Informació i Mineria de Dades en la Web (WRG)
    • Grup de Recerca en Tecnologies i Estratègies de les Telecomunicacions (NeTS)
    • Grup de Recerca en Tecnologies Interactives (GTI)
    • Grup de Recerca en Traducció, Recepció i Literatura (RELITRA)
    • Grup de Recerca del Centre d'Estudis de "Discurs i Traducció" (CEDIT)
    • Grup de Recerca en Adquisició de Llengües Ambientals (GrALA)
    • Grup de Recerca sobre Aprenentatge i Ensenyament de Llengües ([email protected])
    • Grup de Recerca en Estudis del Discurs (GED)
    • Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG)
    • Grup de Recerca en Sistemes Sintètics, Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS)
    • Grup de Recerca en Informació Lexicogràfica (InfoLex)
    • Grup de Recerca en IULATERM (Lèxic,Terminologia, Discurs Especialitzat i Enginyeria Lingüística)
    • Grup de Recerca de la Unitat en Variació Lingüística (UVAL)

  • Humanitats
   • Grups de recerca UPF (GR-UPF)
    • Grup de Recerca de l'Escola d'Estudis de l'Àsia Oriental
    • Grup de Recerca del Laboratori d'Arqueologia 
    • Grup de Recerca d'Estudis d'Història de la Ciència 
    • Grup de Recerca d'Estudis de les Institucions i Societat a la Catalunya Moderna (segles XVI-XVIII)
    • Grup de Recerca de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives
    • Grup de Recerca en Història de la Creació Literària

 • Grups de recerca reconeguts per l'AGAUR
  • Ciències socials
   • Grup de Recerca d'Història del Dret Català (GRC)
   • Grup de Recerca en Dret Patrimonial (GRC)
   • Grup de Recerca en Dret Processal (ReDePro) (GRC)
   • Grup de Recerca en Dret Penal Econòmico-Empresarial (GRC)
   • Grup de Recerca en Filosofia del Dret (GRC)
   • Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals (GRC)
   • Grup de Recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social (greDTiSS) (GRC)
   • Grup de Recerca en Habitatge i Política Fiscal (GRC)
   • Grup de Recerca d'Estadística i Investigació Operativa (GRC)
   • Grup de Recerca d'Anàlisi Microeconòmica (GRC)
   • Grup de Recerca de Macroeconomia Aplicada i Mètodes Quantitatius (GRC)
   • Grup de Recerca en Sociodemografia (SOCIODEM) (GRC)
   • Grup de Recerca en Economia Aplicada i Història Econòmica (GRC)
   • Grup de Recerca en Ciència Política (GRC)
   • Grup de Recerca en Estratègies Empresarials (GRC)
   • Grup de Recerca de l'Observatori de l'Evolució de les Institucions (OBSEI) (GRS)

  • Ciències de la salut i de la vida
   • Grup de Recerca del Laboratori de Neurofarmacologia (GRC)
   • Unitat de Recerca en Salut Laboral (GRC)
   • Unitat de Recerca en Biologia Evolutiva (GRC)
   • Grup de Recerca en Fisiologia Molecular i Canalopaties (GRC)
   • Grup de Recerca en Comunicació en el Sistema Immunitari
   • Grup de Recerca en Senyalització a l'Estrès Cel·lular (GRC)
   • Unitat de Recerca en Genètica (GRC)
   • Grup de Recerca en Biologia del Desenvolupament (GRC)
   • Grup de Recerca en Estrès Oxidatiu i Cicle Cel·lular (GRC)

  • Tecnologies de la informació i comunicació audiovisual
   • Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (GRC)
   • Grup de Recerca sobre Adquisició, Aprenentatge i Ensenyament de Llengües - [email protected] (GRC)
   • Grup de Recerca en IULATERM (Lèxic, Terminologia, Discurs Especialitzat i Enginyeria Lingüísitica) (GRC)
   • Grup de Recerca del Centre d'Estudis de "Discurs i Traducció" (CEDIT) (GRC)
   • Grup de Recerca en Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe (ALLENCAM) (GRC)
   • Unitat de Recerca en Lingüística (GRC) 
   • Grup de Recerca d'Estudis del Discurs (GRC)
   • Grup de Recerca en Informació Lexicogràfica (INFOLEX) (GRC)
   • Grup de Recerca d'Aplicacions Multimèdia Distribuïdes (DMAG) (GRC)
   • Grup de Recerca d'Anàlisi d'Imatges i Computació (GRE)
   • Grup de Recerca del Centre d'Investigació Estètica dels Mitjans de Comunicació (CINEMA) (GRE)
   • Grup de Recerca en Xarxes i Comunicacions (GRE)
   • Grup de Recerca en Tecnologies i Estratègies de Telecomunicació (GRE)
   • Grup de Recerca en Tecnologia Musical (GRS)
   • Grup de Recerca en Recuperació de la Informació i Mineria de Dades en la Web (GRS)
   • Unitat de Recerca de Variació Lingüística (GRC)

  • Humanitats
   • Grup de Recerca d'Estudis d'Història de la Ciència (GRC)
   • Grup de Recerca de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives (GRC)
   • Grup de Recerca d'Arqueologia Colonial (GRC)
   • Grup de Recerca d'Estudis de les Institucions i de la Societat a la Catalunya Moderna (segles XVI-XVIII) (GRC)

  • Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM)
   • Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRC)
   • Unitat de Recerca en Biologia Cel·lular i Molecular (GRC)
   • Unitat de Recerca en Respiratòria i Ambiental (GRC)
   • Unitat de Recerca en Múscul i Aparell Respiratori (GRC)
   • Grup de Recerca en Farmacologia Clínica de les Drogues d'Abús (GRC)
   • Grup de Recerca en Bioanàlisi i Proteòmica (GRC)
   • Grup de Recerca en Contactes Intercel·lulars a l'Epiteli Intestinal (GRC)


 • Grups de la Xarxa d'Innovació Tecnològica del CIDEM
  • Grup de Tecnologia Musical. Any d'incorporació a la Xarxa: 2001
  • Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB). Any d'incorporació a la Xarxa: 2001
  • Grup de Tecnologies Interactives. Any d'incorporació a la Xarxa: 2003
  • Unitat de Bioanalítica, Farmacologia i Proteòmica (BAPP). Any d'incorporació a la Xarxa: 2005
  • Laboratori de Neurofarmacologia. Any d'incorporació a la Xarxa: 2005
  • Imatge Computacional i Tecnologies de la Simulació en Biomedicina (CISTIB). Any d'incorporació a la Xarxa: 2007

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona