Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Reconeixement de la recerca

Grups de recerca reconeguts per l'AGAUR

Els grups de recerca reconeguts per l'AGAUR són aquells que, segons una avaluació independent i anònima, tenen una especial significació per la seva dimensió i la competitivitat internacional de la seva activitat científica.

A la convocatòria 2005 (reconeixement 2005-2008), la Universitat Pompeu Fabra va obtenir el reconeixement de 46 grups de recerca, dels quals 36 van obtenir finançament.

A finals del 2008 es va convocar una nova edició de reconeixement de grups per al període 2009-2013. S'han establert tres modalitats d'ajuts segons les característiques dels grups: grups de recerca consolidats (GRC), grups de recerca singulars (GRS) i grups de recerca emergents (GRE). S'ha sol·licitat el reconeixement de 47 GRC, de 4 GRS i de 13 GRE.

Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica

La Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) està formada per unitats i grups de recerca amb especial capacitat de prestar serveis de transferència de coneixement i tecnologia a les empreses de Catalunya. L'objectiu d'aquesta xarxa és potenciar el mercat de la subcontractació de R+D a Catalunya per tal d'incrementar la capacitat d'innovació de les empreses. Un dels trets diferencials d'aquesta xarxa és que tots els seus membres han de passar per un procés d'acreditació de qualitat i una avaluació periòdica dels seus resultats per part del CIDEM.

Durant l'any 2008 no s'ha incorporat a la Xarxa cap altre grup.

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona