Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Programes especials de suport als recursos humans dedicats a la recerca

El programa Ramón y Cajal

El Ministeri d'Educació i Ciència del Govern espanyol va publicar l'any 2008 la vuitena convocatòria del programa Ramón y Cajal. Aquest programa està destinat a promoure la incorporació d'investigadors als organismes públics de recerca, cofinançant el cost de la contractació durant cinc anys i dotant un ajut complementari per tal de facilitar l'inici de les tasques de recerca dels investigadors contractats. La resta del finançament prové del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat i del pressupost de la mateixa universitat.

El nombre de places definitiu assignat a cada centre depèn de l'oferta feta i de la qualitat dels currículums dels sol·licitants de les places. Les places s'assignen a escala estatal, distribuïdes en 24 àrees temàtiques.

Mitjançant la convocatòria de l'any 2008 es va aprovar la contractació de 5 nous investigadors a la Universitat Pompeu Fabra. Els investigadors incorporats a la UPF des de la posada en marxa d'aquest programa és de 72.


El programa Juan de la Cierva

El Ministeri d'Educació i Ciència del Govern espanyol va convocar durant l'any 2008 la cinquena edició del programa Juan de la Cierva. Aquest programa està destinat a promoure la incorporació de joves doctors investigadors als organismes públics de recerca, finançant el cost total de la contractació durant tres anys per tal de facilitar l'inici de les tasques de recerca de l'investigador contractat. Mitjançant la convocatòria del 2008 es va aprovar la contractació de 7 nous investigadors a la UPF. Amb això són 45 els investigadors incorporats des dels inicis d'aquest programa.

El programa ICREA

L'any 2008, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), depenent de la Fundació Catalana per a la Recerca i del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, va convocar la vuitena crida per a la incorporació d'investigadors de gran prestigi perquè s'integrin a grups de recerca d'universitats i de centres de recerca de Catalunya. Com a resultat de l'anàlisi de les diferents propostes presentades per la UPF, 10 nous investigadors es van incorporar a la UPF. Actualment hi ha 27 investigadors ICREA en actiu a la UPF.

En el conjunt de Catalunya, la UPF és la segona universitat per nombre d'investigadors ICREA, per darrere de la UB, que en té 31, i per davant de la UAB, que en té 24.

El programa ICREA Acadèmia

S'ha convocat per primer cop el programa ICREA Acadèmia, gestionat per la Fundació Catalana per a la Recerca, amb la finalitat de reconèixer l'excel·lència investigadora i la capacitat de lideratge, amb l'objectiu de motivar i de retenir els professors universitaris. El programa ICREA Acadèmia té com a objectiu incentivar la recerca atorgant un premi de 250.000 euros a 160 professors de les universitats catalanes. El premi es distribueix al llarg de cinc anys amb una dotació anual de 50.000 euros i persegueix reduir la càrrega lectiva per potenciar la dedicació a la recerca.

El mes de febrer del 2009 es van fer públics els resultats de la seva primera edició. Dels 40 investigadors universitaris distingits, 10 són de la UPF que, a més, ha estat la universitat que ha aconseguit més premiats entre els candidats prèviament nominats d'aquesta universitat (27).

Les àrees de coneixement amb més investigadors guardonats han estat la de ciències experimentals, tecnologies i matemàtiques, amb 9 investigadors cadascuna, tot i que la distribució ha estat molt equilibrada. El 75% dels investigadors distingits pertanyen, a parts iguals, a la UPF, la UAB i la UB, i l'altre 25% està repartit entre les altres universitats públiques catalanes.

Taula 5.13. Programes de Recursos Humans en l'àmbit de la recerca. Evolució 2004-2008

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona