Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Iniciatives singulars de recerca. Els parcs científico-tècnics

La UPF és una universitat jove, que va néixer amb la voluntat de desenvolupar una recerca d'excel·lència. Des dels seus inicis, els àmbits de docència i de recerca es van centrar en les ciències socials, incorporant personal docent i investigador nacional i internacional d'altíssim nivell; posteriorment es van incorporar les humanitats, les ciències de la salut i de la vida, i la comunicació i les tecnologies de la informació amb la mateixa política de qualitat i de projecció.

El creixement en aquests àmbits científics, molt dinàmics actualment, s'ha traduït ràpidament en el desenvolupament de noves formes organitzatives al voltant de la potència investigadora del personal docent i investigador de la UPF com són els parcs científics i tecnològics. La UPF participa actualment en tres iniciatives d'aquest tipus que es descriuen a continuació.

Parc Barcelona Media (PBM)

El 18 d'abril del 2006, la Universitat Pompeu Fabra, conjuntament amb les entitats [email protected], MEDIApro i la Fundació Barcelona Media Universitat Pompeu Fabra, van constituir el parc científico-tecnològic Barcelona Media. L'entitat gestora del Parc és la Fundació Barcelona Media Universitat Pompeu Fabra.

Pel que fa a la política de parcs de recerca de la UPF, en el Parc Barcelona Media es va obtenir un crèdit reemborsable per un import de 7 milions d'euros, a la convocatòria de parcs científics i tecnològics del Ministeri, per finalitzar la construcció de l'edifici Tànger del campus de la Comunicació, que ha estat recentment inaugurat.

En aquest mateix àmbit i a través de la disposició addicional tercera dels Estatuts s'ha obtingut una subvenció de 10,36 milions d'euros.

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

El dia 15 de maig del 2006, es va inaugurar l'edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), una iniciativa conjunta de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. El nou complex és un campus de producció intensiva de coneixement en l'àmbit de la biomedicina i les ciències de la salut, que facilitarà una transferència efectiva de coneixements a la indústria del sector.

Els centres que en formen part són: el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF; l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM); el Centre de Regulació Genòmica (CRG); el Centre de Medicina Regenerativa (CMRB); l'Institut d'Alta Tecnologia (IAT); el Laboratori Antidopatge de Catalunya; el Centre Nacional de Genotipat (CEGEN) i l'Institut Nacional de Bioinformàtica (INB). A més, el Parc acollirà un conjunt de plataformes tecnològiques i empreses de l'àmbit farmacèutic i biotecnològic.

Parc de Recerca UPF - Ciències Socials i Humanitats

Constituït per acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007, està en fase de definició i de planificació. El Parc és membre de les xarxes de parcs científics i tecnològics de l'Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE) i de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT).

El 22 de juliol del 2008 es va inaugurar oficialment l'edifici Mercè Rodoreda, que acull el Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE), el Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES), el Centre de Recerca de les Economies del Mediterrani (CREMed) i el servei de suport a la recerca i la innovació de la Universitat. La inauguració va comptar amb la presència del rector de la UPF. Josep Joan Moreso; de la comissionada d'Universitats i Recerca, Blanca Palmada, i de l'arquitecte Juan Navarro Baldeweg.

S'ha obtingut una subvenció del 50% d'un cost total de 14,4 milions d'euros a la convocatòria d'infraestructures FEDER, via Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya. Aquesta subvenció permetrà construir un segon edifici d'aquest parc, destinat a la recerca en ciències socials i humanitats.

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona